Големина на текста:
РЕЧНИК НА ФИНАНСОВИТЕ ТЕРМИНИ
ATM cash transaction
Транзакции с пари в брой чрез АТМ е теглене на пари в брой от или паричен депозит по
сметка, които се извършват чрез ATM, като се използва карта с операцияПари в брой“.
Attributes
Атрибутите: са статистически понятия, които предоставят на потребителите
допълнителна кодирана (например: единицата) и некодирана (например: методът на
съставянето) информация за обменяните данни. „Задължителнисе отнася за атрибути,
които трябва да приемат стойност, тъй като в противен случай съответните наблюдения,
за които се отнасят, се считат за незначими. „Условнисе отнася за атрибути, които са
дефинират само ако са известни на отчитащата институция (например идентификатори
на местни редове) или ако са релевантни (например: обобщаване, прекъсвания), и могат
да приемат празни стойности.
Autonomous pension funds
Автономни пенсионни фондове: са отделни институционални единици, чиято основна
дейност е пенсионно финансиране. Те не са застрахователните дружества.
Automated teller machine (ATM)
Терминално устройство АТМ (АТМ) е електромеханично устройство, позволяващо на
оправомощени картодържатели, които обикновено използват четими от машини
пластмасови карти, да теглят пари в брой от сметките си и/или ползват други услуги,
като справка за състоянието на сметка, прехвърляне на средства или приемане на
депозити. Устройство, което предлага единствено справка за състоянието на сметка, не
се класифицира като ATM. В статистиката се отразяват следните операции: операция
Теглене на пари в брой“, позволяваща на оправомощените потребители да теглят пари в
брой от сметките си, като използват карта с операцияПари в бройи операция
Кредитен превод“, позволяваща на оправомощените потребители да прави кредитни
преводи, като използва платежна карта. Това определение следва смисъла на Директива
2000/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно
предприемането, осъществяването и надзора над дейността на институциите за
електронни пари.
Bond funds
Облигационни фондове: са инвестиционни фондове, които инвестират предимно в ценни
книжа различни от акции. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове
като облигационни фондове се извличат от проспекта, правилата на фонда,
учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за
подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго
изявление с подобно действие.
Internet/PC-linked overnight deposits
Овърнайт депозити свързани чрез интернет/персонални компютри: са сметки на
овърнайт депозит, държани от НПФИ, до които титулярът на сметката може да има
достъп и да ги използва по електронен път чрез интернет или с персонален компютър с
банкови приложения със специален софтуер и специални телекомуникационни линии
(например: за извършване на кредитен превод или плащане на сметки). Те често налагат
разширяване на предмета на договора между титуляра на сметката и неговата ПФИ, за
да обхване тези услуги и могат също да наложат на ПФИ да предостави на титуляра на
сметката електронни идентификационни кодове (PIN-, TAN-кодове и други).
Branches
Клонове: са подразделения, без самостоятелен правен статут, които са изцяло
собственост на дружеството-майка.
Branch of a credit institution
Клон на кредитна институция: означава място на дейност, различно от главно
управление, което се намира в отчитащата държава и е създадено от кредитна
институция, правно учредена в друга държава. Всички места на дейност, създадени в
отчитащата държава от същата институция, която е правно учредена в друга държава,
представляват един единствен клон. Всяко едно място на дейност се счита за отделен
офис (вж. офис).
Capital shares issued by limited liability companies
Акции, емитирани от акционерни дружества: са ценни книжа, които дават на
притежателите им статут на съвместни собственици и право на дял от общите
разпределяеми печалби и от нетните активи в случай на ликвидация.
Card issuer
Издател на карти: при четиристранни системи е кредитна институция (или по-рядко,
друго предприятие), която е член на картова система и има договорни отношения с
картодържателя, което води до предоставянето и използването на карта от тази картова
система. При тристранни системи (примерно American Express, Diners Club International
и др.) издателят на карти е самата картовата система.
Cards
Карти: по смисъла на статистиката на плащанията са пластмасови устройства, които
могат да се използват от държателите им за заплащане на стоки и услуги или за теглене
на пари.
Cash advance at POS terminals
Авансово плащане в брой на терминални устройства ПОС: е транзакция, при която
картодържателят получава пари в брой от терминално устройство ПОС, заедно с
плащания за стоки и услуги чрез терминално устройство ПОС.
Card payment, except with an e-money function
Картово плащане, с изключение на операция селектронни пари: е платежна транзакция,
за която се използва дебитна или кредитна карта, или карта със забавена дебитна
операция, на терминално устройство или по друг канал.
Card scheme
Картова система: е техническа и търговска договореност, която е установена, за да
обслужва един или повече видове карти и която предвижда организационните, правните
и рамковите правила, необходими за осъществяването на услугите, предлагани от
съответния вид карта.
Central government
Централно държавно управление се състои от административни ведомства на държавата
и други централни агенции, чиято компетенция се разпростира по цялата икономическа
територия, с изключение на администрирането на социалноосигурителни фондове (ESA
95, параграф 2.71).
Central government holdings of instruments issued by euro area MFIs
Притежавани от централно държавно управление инструменти, емитирани от ПФИ от
еурозоната са дългови ценни книжа и акции на фондовете на паричния пазар, емитирани
от ПФИ от еурозоната, и държани от централното държавно управление.
Cheque
Чек е писмено нареждане от едно лице (издател на чек) до друго лице (платец по чек;
обикновено кредитна институция), с което се иска платецът да заплати определена сума
на искане на издателя или на определено от издателя трето лице.
Closed-end investment funds
Инвестиционни фондове от затворен тип: са инвестиционни фондове, които имат
определен брой издадени акции и чиито акционери трябва да купят или продадат
съществуващи акции при включването или излизането от фонда.
Credit transfer
Кредитен превод: е платежен инструмент, който позволява на платеца да нареди на
институцията, в която има сметка, да преведе средства на бенефициера. Това е
платежно нареждане, или поредица от платежни нареждания, направени с цел
предоставяне на средства на разположение на бенефициера. Платежното нареждане и
посочените в него средства, се предават от кредитната институция на платеца на
кредитната институция на получателя (бенефициера), възможно посредством няколко
посреднически кредитни институции и/или една или няколко платежни системи и
системи за сетълмент.
Credits to the accounts by simple book entry
Кредитиране на сметка чрез обикновено счетоводно записване: е кредитна транзакция,
която е инициирана от ПФИ без конкретно нареждане и е изпълнена чрез обикновено
счетоводно записване, т.е. кредитиране на сметката/ите на клиента, т.е. без да се
използва традиционен платежен инструмент.
Cross-border transactions sent
Изпратени трансгранични транзакции: са транзакции с платежни инструменти, в които
участват НПФИ, които са изпратени от някъде извън отчитащата държава, т.е. страната,
която получава транзакцията, се намира извън отчитащата държава.
Cross-border transactions received
Получени трансгранични транзакции: са транзакции с платежни инструменти, в които
участват НПФИ, които са получени от някъде извън отчитащата държава, т.е. страната,
която изпраща транзакцията, се намира извън отчитащата държава.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 апр 2017 в 22:48 студент на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Център Магистърско обучение, випуск 2016
11 апр 2017 в 16:26 студент на 39 години от Бургас - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Финансов менниджмънт, випуск 2016
19 май 2016 в 00:11 студентка на 37 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес финанси, специалност - Финанси, випуск 2017
28 фев 2016 в 19:15 студент на 37 години от София - ТУ, факулетет - СФ, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2012
30 авг 2015 в 03:00 ученик на 35 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
27 авг 2015 в 08:13 студентка на 33 години от София - unibit, специалност - ИТ, випуск 2014
01 мар 2015 в 14:21 ученичка на 26 години от Пловдив - СОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2013
18 яну 2015 в 15:11 студентка на 35 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - ПТБ, специалност - Аграрна икономика, випуск 2015
19 дек 2014 в 19:59 ученик на 17 години от София - kkk?, випуск 2022
 
 

Речник на финансовите термини в английския език

Материал № 1140790, от 19 дек 2014
Свален: 9 пъти
Прегледан: 14 пъти
Предмет: Английски език
Тип: Домашна работа
Брой страници: 28
Брой думи: 7,068
Брой символи: 47,643

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Речник на финансовите термини в английския език"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Емануела Петрова
преподава по Английски език
в град Пловдив
с опит от  5 години
82

Ива Петрова
преподава по Английски език
в град Бургас
с опит от  1 години
26

виж още преподаватели...
Последно видяха материала