Големина на текста:
Земеделието в Р.България и мястото на кооперациите в
него.
Земеделието е отрасъл с изключителна важност, особено за
селските райони на Р.България, доколкото осигурява доходи на
около 1 348,1 хил. души, заети временно или постоянно, като
обемът на вложения от тях труд е равен на 791 560 годишни
работни единици (ГРЕ). Земеделието осигурява допълнителна
заетост за около 369 хил. души. По данни от НСИ броят на заетите в
селско, горско и ловно стопанство е 806 966 или 24,9% от заетите в
страната. Ако към тях прибавим и заетите в производство на
хранители продукти, напитки и тютюневи изделия 3,6% става ясно,
че земеделието, хранително вкусовата промишленост и горското
стопанство създават значителна заетост, което определя и
важността им за икономиката на Р.България като цяло.
Относителният дял на земеделието и горите в общия доход,
генериран в българската икономика през последните години,
намалява.
Намаляването на дела на земеделието и горите в брутната
добавена стойност (БДС) се дължи основно на бавния и неустойчив
растеж в сектора, който е резултат от бавния процес на
преструктурирането му, както и бързия темп на развитие на
националната икономика .
Брутната добавена стойност на един зает в селско, горско и
ловно стопанство е два пъти по ниска то тази на един зает за
икономиката на страната.ГРЕ е равна на отработените часове от
един работник при пълно работно време в рамките на една година
За България е прието1 ГРЕ да е 1 856 човекочаса.
През последните години българската икономика се променя,
търсейки трудно и не винаги успешно пътя към пазарното
стопанство и пазарните отношения. Принципите на тези отношения
са приетите от науката и нормативните документи за
равнопоставеността на всички форми на собственост, свободата на
2
сдружаване, уважението към предприемаческия дух на отделните
индивиди и на групите индивиди, законосъобразността и взаимната
изгода във взаимоотношенията между различните стопански
структури.
Кооперацията е стопанска структура, появила се и
просъществувала както в света, така и в България повече от век.
Нейната същност беше деформирана в известен смисъл през
периода на централизирано планово управление на икономиката.
Кооперацията като форма на сдружаване, в преходния период,
притежава и значителен потенциал за подпомагане оцеляването на
дребния и средния бизнес в страната.
Съвременната българска земеделска производителна
кооперация през последните 15 години се развива в условията на
аграрна реформа, целяща възстановяване на собствеността на
земеделските земи на техните собственици и правоимащи
наследници.Честите промени в Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, както и неколкократни изменения
на Закона за кооперациите, създадоха редица проблеми и
затруднения при регистрацията, пререгистрацията,
функционирането и управлението на кооперациите.
Българската земеделска производствена кооперация е най-
разпространената форма на частните кооперативни организационни
форми в отрасъла. Понастоящем тя стопанисва около 30% от
обработваемата земя на страната и е основен производител на
зърнени и някои технически култури.
В бъдещето си тя ще се конкурира и ще заема определено място в
структурата на организационните форми. Кооперацията е
обединение същевременно на частни собственици пригодена да
функционира ефективно, като е създадена да защитава добре
собствеността на своите членове и да удовлетворява техните
икономически интереси, както и икономическата си реализация.
3
Основните преимущества, които са необходими за успешното
функциониране на земеделската кооперация са:
добре обоснована структурна политика в аграрната сфера;
ясна стратегия за развитие на българското земеделско
стопанство;
реално отчитане възможностите на отделните организационни
форми и осигуряване на тяхната равнопоставеност.
Разширяват се икономическите връзки между кооперациите и
частните земеделски стопанства и това осезаемо се чувства на
много места. Дава се възможност за извършване на механизирани,
транспортни, агрохимически, ремонтни и други услуги.
Водеща цел на всяка кооперация трябва да бъде постигане на
частична или пълна вертикална интеграция, което дадено
производство позволява. Така се постига еднопосочност в
интересите на всички производствени равнища.
Основните проблеми на земеделските кооперации на този етап
са:
използване на всички форми на коопериране с оглед
увеличаване на масите на земеделското производство;
урегулиране на сложните противоречия във връзка с
управлението на земеделските кооперации (участие в
управлението на собственици, които работят или не работят,
размер на личното ползване от внесената земя, трудово
участие и др.)
По-голямата част от членовете са заинтересовани единствено
от краткосрочните резултати и от ежегодния размер на средствата
за икономическа реализация на собствеността чрез рента и/или
дивиденти. От дългосрочно перспективно развитие на кооперациите
са заинтересовани преди всичко работещите в тях.
Един от проблемите на кооперативното движение произтича
от изборността на мениджърите. Мениджъри, които се избират от
кооператорите, за да поддържат висок рейтинг, са принудени да
4

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
eebassimamata написа на 30 апр 2010 ОТГОВОРИ
студент
 
Подобни материали
 

История на земеделието в България

31 окт 2009
·
168
·
7
·
1,042
·
148
·
1

В продължение на 700 години българските земи са хранили народите и племената, които са живели по тях, обработвали и събирали плодовете...
 

Аграрна икономика

15 юни 2009
·
722
·
35
·
14,050
·
751

Държавен изпит аграрна икономика 2009 година развити въпроси от конспекта...
 

Реферат по аграрна икономика

19 май 2008
·
181
·
12
·
2,104

Произходът на понятието “раса” все още не е достатъчно добре изяснен. Не малко изследователи приемат, че в основата на наименованието стои арабската дума “рас”, означаваща, корен, начало, глава.
 

Инвестиции и инвестиционен процес в земеделието

14 ное 2007
·
986
·
11
·
2,033
·
271

Инвестициите могат да се разглеждат като универсален инструмент за оптимизиране движението на парите и насочване на икономическите агенти към стопанската дейност...
 

Отглеждане на зеленчуци (курсов проект по фамилно стопанство)

16 мар 2008
·
439
·
10
·
2,307
·
402

Съвременното фермерско земеделие, колкото и разнообразни характеристики да носи в отделния регион, то има като обективна основа частната собственост върху земята и средствата за производство, които пораждат материална заинтересованост и инициативност.
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
90
1
1 мин
25.04.2013
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
2 мин
31.07.2019
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Земеделието в Р. България и мястото на кооперациите в него

Материал № 114074, от 19 мар 2008
Свален: 380 пъти
Прегледан: 122 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 1,691
Брой символи: 15,921

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Земеделието в Р. България и мястото на кооперац ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
труд znachenie na zemqta v agrarniq sektor същност на селските райони земеделска кооперация размер и структура на земеделските земи б българия управление на земеделието земеделски стопанства в българия млади фермери равнища на заетостта доходите и социалната интеграция осигуряващи високо качество на живот проблеми на кооперациите в земеделието преди и след присъединяването на страната към ес изграждане на земеделска кооперация sastoqnie na zemedelieto развитие на земеделски кооперации земеделието в република българия и мястото на кооперациите в него земеделието на българия и мястото на кооперациите в него проблеми за опазване на природнатасреда в градските и селските райони коопериране в аграрния сектор селските райони земеделски стопанства в българия и развитие на аграрния сектор развитие на селските райони