Големина на текста:
Същност на PR. Определение. PR в библиотеката
В научната литература и практическа дейност се използват равностойно
понятията: Връзки с обществеността (ВО) – наложило се у нас, Пъблик рилейшънс (ПР)
или Public Relations (PR – Пи-Ар).
Public Relations (Пъблик рилейшънс) се превежда като отношения с
обществеността, или публични отношения или както е възприето връзки с
обществеността.
ПР е мениджърска функция, която съдейства да се установи и поддържа взаимна
комуникация, разбиране, одобрение и коопериране между организацията и публиките й.
В различните дефиниции се срещат елементи, които събрани заедно оформят
основните белези на същността на ПР процес. Такива са: комуникационният аспект;
управленската функция; ориентираността към публики; факторът околна среда;
технологичната характеристика на ПР; насоченост към крайните цели.
По същността си библиотечният ПР е цялостен, планиран, координиран от
библиотечното ръководство процес, ориентиран към обезпечаване на основните
библиотечни функции информационната, образователната, културната и
рекреативната.
Библиотечният ПР е цикличен процес, притажаващ следните взаимосвързани
фази: изследване и анализ; формиране на политика; съставяне на програма;
комуникиране; осъществяване на контрол и обратна връзка; оценка и приспособяване.
PR и интернет е средство за връзка и източник за информация и общуване.
Каналите за комуникация, които библиотеката използва са: електронна поща, уеб-
страница, електронна конференция, книга за гости, справочна информация.
Използването на този инструмент дава възможност на бибилотеката да достига до
различни публики, използвайки възможностите на визуалната информация.
Библиотечният пъблик рилейшънс съдейства библиотеката да представи своите
възможности, услуги, ресурси за удовлетворяване на читателските потребности, да
обясни и защити ролята и значението на библиотеката за обществото пред
висшестоящите организации и фактори, да приобщи нови читатели, да привлече
деловите и бизнес средите, медиите и общественото мнение за свои съюзници, да
разшири спонсорството като фактор за благополучието на бибилотеката.
Библиотечният пъблик рилейшънс служи да осигури доверие, което позволява да се
осъществяват задачите на библиотеката и работи за изграждане нейния положителен
имидж, с цел въздействие върху общественото мнение, за утвърждаването й като
особено ценен социален институт, съчетаващ традиционните и модерни постижения на
библиотечно-информационното обслужване.
Видове ПР:
Външен. Външният ПР е ориентиран към най-разнообразни публики и партньори. В
неговото полезрение са отделни аудитории на: потребители и потенциални потребители;
лидери на общественото мнение; медии; висшестоящи административни звена, пряко
наблюдаващи, влияещи или ръководещи библиотеката; финансови органи. В този кръг
влизат и обществените организации, просветни и културни институти, с които могат да
се установят отношения на партньорството.
Външният ПР има няколко основни форми:
? Програмна работа. Изразява се в изработването на диференцирани програми за
работа с отделните общностиучилища, университети, малцинствени групи, лица в
неравностойно положение.
? Контактна работа. Същността й, еУстановяването и поддържането на лични
контакти”. Средствата на контактната работа са разнообразни. Те включват както
общуването лице в лице и в неформална среда, така и периодично провеждани
кръгли маси, семинари и дискусии със същия кръг лица.
? Лобиране. Лобирането е специализирана ПР дейност за изграждане и поддържане
отношения с найвлиятелните представители на деловите среди и политиците.
Обхващаните в сферата на лобирането лица биват привличани към проблемите на
библиотеката чрез използване на разнообразни ПР средства.
? Работа с медиите. Работата с медиите е сърцевината на ПР, най-популярната му
форма и най-старото му направление. Макар, че още преди това библиотеките
ползват различни печатни средства (диплянки, листовки, плакати и т.н.), организират
мероприятия (изложби, екскурзии из библиотеката), именно нейното развитие
оформя направлението библиотечен ПР.
Вътрешният ПР установява и ръководи комуникацията вътре в библиотеката между
нейното ръководство и нейният персонал. Функцията му е да организира, систематизира
и координира комуникационния процес. Чрез него се осъществява важна цел за всяко
бибилотечно ръководствода се повиши мотивацията на библиотечния колектив.
Изследователски методи в библиотечния ПР:
? Анкетиране. Основен метод при разкриването на мнения, желания и интереси. Чрез
него се диференцира картината на библиотечните ползватели, открояват се
основанията за неудовлетвореност от библиотечните услуги. Методът предоставя
разнообразни възможности за проучване на различни по обхват среди и за набиране
на информация съобразно условията и времето (чрез устно, телефонно, писмено
анкетиране).
? Интервю. Интервюто се прилага към по-ограничен персонален кръгексперти,
представителни групи читатели, лидери на общественото мнени. Цлта е да се получи
максимално подробна картина на мотиви на поведение и на отношение към
библиотеката, четенето, инфрмационните потоци, видовете информационни
носители и т.н.
? Наблюдение. Наблюдението обикновено предхожда по време другите методи.
Набраните чрез него впечатления залягат в създаването на работна хипотеза за
изследването и за открояване на особено типични, рутинни форми на поведение на
потребителя.
? Експеримент. Експериментът цели моделирането на дадена ситуация. Чрез него се
проверявт изследователски хипотези, прави се апробиране на планирани форми на
обслужване, на библиотечно.библиографски услуги и други мероприятия.
? Контент-анализ. Контент-анализът е насочен главно към анализиране на медийна
информация. Значението му за изследване на библиотечния образ е незаменимо. Чрез
него се систематизира представата за библиотеката, налагана чрез медиите
(разпространена сред журналисти, в обществено мнение и др.).
? Психологически тестове. Типични черти на поведението, обосновка на нагласи,
мотиви за даден избор, влияние на стереотипни/предразсъдъци стават обозрими чрез
психологическите тестове. Приложението на психологическите тестове е
ориентирано към по-малки групи и по-рядко е елемент от репрезентативни
изследваниянапример нагласи към четене, отношение към библиотеката у
обособени възрастови групи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 авг 2020 в 09:35 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Библиотечно-информационни науки, випуск 2020
06 ное 2019 в 19:30 родител на 43 години от София
08 фев 2019 в 15:31 ученичка на 29 години от Пазарджик - ПГСС "Царица Йоанна"
24 ное 2018 в 14:08 студент на 35 години от София - Университет по библиотекарство и информационни технологии, факулетет - Библиотекознание, специалност - Библиотекознание и библиография, випуск 2018
17 окт 2018 в 14:04 ученик на 18 години от София - 036 СОУ "Максим Горки", випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Книгознание, библиотекознание и библиография
Библиотечно обслужване на хора със специални нужди - 2 вариант
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Тест върху материала за библиотечно обслужване на хора със специални нужди. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
22
1
1 мин
18.06.2012
Библиотечно обслужване на лица със специфични нужди
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Обслужване на лица със специфични нужди в библиотеката. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
14
1
2 мин
18.06.2012
» виж всички онлайн тестове по книгознание, библиотекознание и библиография

Същност на PR определение. PR в библиотеката.

Материал № 1139163, от 16 дек 2014
Свален: 51 пъти
Прегледан: 47 пъти
Предмет: Книгознание, библиотекознание и библиография, Култура и изкуство
Тип: Общ материал
Брой страници: 3
Брой думи: 813
Брой символи: 5,278

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на PR определение. PR в библиотеката."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала