Големина на текста:
СЪВМЕСТЕН МЕМОРАНДУМ ПО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
БЪЛГАРИЯ
1. Досегашно състояние на икономиката и пазара на труда..............................….…………….....5
1.1. Икономическо развитие....................................................................……………………….......5
1.2. Социални разходи..................................................................………….................…...………...6
1.3. Състояние на пазара на труда .........................................………………..............…………......7
2. Социална ситуация.....................................….……….......………………..………….................10
2.1. Демографска характеристика.....….……….......................................………......…………….10
2.2. Разпределение на доходите и парична бедност .......................……..........…………….…...12
2.3. Образование ...……………...............................................................….....….....……………...14
2.4.Социална защита..................................……………..............................…....……………….....16
2.5. Жилища..............................……………................................................….......………………...18
2.6. Здравеопазване.............................................................….......………………………………....19
2.7. Транспорт..............……………………………………………………………………………..19
2.8. Териториални и социално-икономически несъответствия...........………...………………...20
2.9. Уязвими групи…………………………………………............…….………………….……..20
3. Ключови предизвикателства.................................…………...............…………………………21
3.1. Развитие на пазар на труда с възможности за социално включване и насърчаване на
заетостта, като право и възможност за всички..……......………………………………….…..…21
3.2. Справяне с проблемите в образованието....................................…………………………..…22
3.3. Жилища........................................................................…....……………………………………23
3.4. Осигуряване на равен достъп до висококачествени здравни услуги и подобряване на
предоставянето на тези услуги и формите за осигуряването им ........………………………….23
3.5. Достъп до социална защита.......................................................................................................23
3.6. Подобряване предоставянето на социални услуги и осигуряване на равен достъп до
висококачествени социални услуги за всички и конкретно- за хората с увреждания и хората с
ментални увреждания.......................................................................................…………………....23
3.7. Подпомагане осигуряването на достъп до транспортни услуги за всички .........….......…..24
3.8. Възстановяване на райони с многостранни проблеми.......................……………....…..…...24
3.9. Осигуряване на социална и образователна интеграция на уязвимите етнически
малцинства..................................................................................…......………..……………………25
4. Въпроси на политиката...........................…..............................….....…………………………...25
4.1. Улесняване на участието в пазара на труда................…………………………....….............25
4.2. Достъп до права, стоки и услуги.................................................……..……………….......….28
4.2.1 Пенсионна система…………………..….........................….......…………………...…..…....28
4.2.2 Социално подпомагане ......……………........................................…….………………….....31
4.2.3. Социални услуги........................………................................................………………....…..32
4.2.4. Здравеопазване...................................................……………...........….………….….………33
4.2.5. Образование.................................…………................................….......…..…………...….....34
4.2.6. Жилищна политика...........................................…………….......….......………………..…...36
4.2.7. Транспорт...................................................…………….........…...........……………...............37
4.3. Осигуряване на подкрепа за най-уязвимите ....………………………………….….……......37
4.3.1. Хора с увреждания..................……….......…...............……………...........….....………...…37
4.3.2. Закрила на деца със специални потребности....................…................…..………………..39
4.3.3. Уязвими етнически малцинства.............….….........................………….………………….40
4.4. Превенция на риска от изолация........................................................................……………...42
4.4.1. Електронно включване..............…...........................................................………...….…..….42
4.4.2. Други уязвими групи..................…………….....................................……………............…43
4.5. Мобилизиране на всички заинтересовани страни….…….....…………………………….....45
5. Насърчаване равенството на половете в борбата с бедността и социалната изолация.....….47
6. Статистически системи и индикатори...........................…..…………….……………..……….50
7. Подкрепа на политиките за социално включване чрез структурните фондове.…….........….51
8. Заключения.......................................................……………..................………………...........….52
Табл. 1 Брутен вътрешен продукт: 1998 – 2003 г....……………………………………………...55
Табл. 2 Инфлация през периода 1998 – 2003 г.………………….……………………..…….…...56
Табл. 3 Приток на преки чужди инвестиции в България по икономически отрасъл..................57
Табл. 4 Социалните разходи като % от БВП в периода 1996-2003 г............................................58
Табл. 5 Тенденции в динамиката на публ. разходи като % от БВП за периода 1996 – 2003 г...58
Табл. 6 Демографски индикатори..………………….………..…………………….……………..59
2
Табл. 7 Доходи на домакинствата по компоненти през периода 1995 – 2003 г..........................60
Табл. 8 Средногодишен праг на бедност по еквивалентни единици и обхват на бедността (1995-
2002 г.) .................................................................................................................................…60
Табл. 9 Лаакенски индикатори за парична бедност..…...........................................................…..61
Табл. 10 Равнище на бедност по пол (в процентни пунктове от съответната група).................63
Табл. 11 Бедност по етнически признак............…………………......……………………………63
Табл. 12 Разходи за социални услуги през 2002 по обслужено население.......………………...63
Табл. 13 Разходи за социални услуги през 2002 по обслужено население..................................64
Табл. 14 Брой на жилищата и обитаване на стандартни жилища в България през 2001..……..64
Табл. 15 Проекти, съотносими към социалното включване 2000-2004..........……………...…..64
Фигура 1..............................................................................................................................................65
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Съвместен меморандум по социално включване - България

Следвайки предпазлива фискална политика, основана на нисък бюджетен дефицит и заложени механизми за посрещане на външни влияния, водещи до натрупване на непредвидени разходи, вече шеста поредна година страната реализира икономически растеж...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2014-12-15
Добавен в:
Дипломни работи
по Социална политика
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
62
1
28.05.2015
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
34
1
3 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Съвместен меморандум по социално включване - България

Материал № 1138975, от 15 дек 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 46 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 69
Брой думи: 22,505
Брой символи: 142,767
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала