Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
Големина на текста:
Правно - исторически факултет
ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ
За защита на образователна квалификационна
степенМАГИСТЪР
Тема : Местно самоуправление
УВОД
Местната власт е съществен елемент от демократичната политическа система.
изборът на адекватен към конкретните условия модел за местно самоуправление е едно от
ключовите условия за съвременната демократизация.
Необходим е модел който трябва да се основава на принципите за разделение на
властите и за баланс на интересите и приоритететите на местната и централната власт.
Правилата, по които той функционира, трябва да са съобразени с правото на локалните
обединения на самоуправение и да създават предпоставки за ефективност на местната
политика. В условията на глобализация на света и засилване на интеграционните процеси,
принципът на държавния суверенитет търпи известни ограничения, поради което принзципът
на местните национални интереси и самуправление започва да играе важна роля. Ето защо
проблемите на съотношението на функциите на държавните органи в центъра и по места,
както и обстоятелството, че местните органи на публичната власт са решаващи в редица
сфери на обществения живот, налагат по-пълното изследване на същността на местното
управление.
Текстовият материал е организиран в пет глави.
Първата глава е термино-методическа. В нея е направен опит за определение на
местната администрация. Разгледани са принципите, подходите и предпоставките за
изграждането й. Особено внимание е обърнато на самоуправлението, като основна
характеристика на местната администрация.
В глава втора обект на изследване е организацията на местната администрация
(община, кметство, район, области), същността, значението и ролята на организционната й
система.
В глава трета е обърнато внимание на системите за управление на местната
администрация и по-специално на финансирането на нейната дейност и управлението на
имуществото - общинска собстеност.
Глава четвърта разглежда мениджмънта в местната администрация, осъществяван
посредством кмета, общинския съвет и областния управлител.
Глава пета разглежда опита на напредналите страни в местната администрация.
Обърнато е внимание на Европейската харта за местно самоуправление. Направен е опит да
се покаже ролята на администрацията в модерната държава.
Темата е отворена за времето. Ето защо всякакви критични бележки ще бъдат взети
като предпоставка за разработване и осъществяване на бъдеща изследователска политика, но
с по-високи цели. Не трябва да се пропуска факта, че проблемите в тази насока са
изключително динамични.
Някои от тях може да изпреварят изложените позиции в разработката. Ето защо
изявената амбиция да се продължи изследването е необходима и наложителна, още повече,
че проведените октомврийски местни избори през 1999 г. разкриха нови проблеми, нови
явления и представляват ново поле за изследване.
2
ГЛАВА ПЪРВА
СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЯ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Опит за определение и х арактерни особености.
Местната администрация - това е система от органи, механизми със съответни ресурси
за управление на определен (географски и административен) териториален комплекс.
Местната администрация решава проблеми, работи върху проблеми, тясно свързани с живота
и бита на населението от съответната административно-териториална единица.
Обстоятелството, че местната администрация решава местни проблеми, я отличава от
държавната администрация. Държавната администрация решава глобалните проблеми на
нацията, т.е. са проблеми от държавен характер.
Държавната администрация е на върха на държавната пирамида. Местната
администрация е в основата на пирамидата.
В основата на определянето на местната администрация лежи ограничената
териториална компетентност на органите на местната администрация. Правомощията на тези
органи се разпросират само в рамките на определена административно-териториална
единица. Такава единица, съгласно закона за административно – териториалното устройство,
може да бъде областта, общината, района и кметството.
Структурата на местната администрация съответства напълно на административно -
териториалното устройство. Територията на Република България се дели на области и
общини. Именно това са административно - териториалните единици. В общините се
изграждат съставни административно - териториални единици - районите и кметствата.
Местната администрация се изгражда в рамките на общината. Ето защо можем да
говорим за местна администрация в истинския смисъл на понятието като еднозначна на
общинска администрация. В широкия смисъл на понятието местна администрация се включва
и областната администрация. Понякога тя се определя още като регионална администрация.
Правната уредба на местната администрация се съдържа в глава VII на Конституцията
и в ЗМСМА. Същността на местната администрация се характеризира най-вече като се
анализират и разгледат нейните цели и задачи, т. е. целевата организация на местната
администрация. Тези цели и задачи са многообразни, разностранни. Това показва, че местната
администрация е многофункционална система, т. е. система с висш клас на сложност.
Основната цел на местната администрация е да осигурява сигурност в живота на
населението. Местната администрация следва да гарантира тази сгурност под формата на
увереност за добър бит, за съответна работа. Освен това, тя е призвана да осигурява условия
и предпоставки за такава социална среда, в която успешно да се решават трудовите и
социалните проблеми на населението. Това особено се отнася за проблема за трудовата
заетост.
В спектъра на многообразните задачи на местната администрация особено значение
имат екологичните проблеми. Администрацията е особено отговорна в това отношение,
защото замърсяването на природата обезлюдява дадена територия, в резултат на което
органите на местната администрация губят своето значение и роля. Местната администрация
е призвана да осъществява сложен и разнообразен комплекс от административни услуги на
населението. Това са данъчни, социални, регистрационни, трудови услуги, а също услуги,
свързани с важни жилищни и селищноустройствени проблеми.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 яну 2015 в 16:14 студент на 38 години от София - УНСС, факулетет - Финансово счетоводен факултет, специалност - финанси, счетоводство и контрол, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Икономика
Световна икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
5
1
9 мин
08.08.2019
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
11
1
3 мин
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Местно самоуправление

Материал № 1138892, от 15 дек 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 194 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 80
Брой думи: 31,175
Брой символи: 180,107
Цена: 120.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
29

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
182 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала