Големина на текста:
Увод в регионалната политика на Европейския съюз
Смисълът на структурните фондове е да приведе всички региони/държави от
Европейския съюз (ЕС) към ниво на социално сближаване средно за ЕС. Като част от
тези мерки е и преодоляването на регионалните различия в рамките на отделните
държави. Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност,
доколкото част от приноса на страните-членки към бюджета на Общността се
насочва към по-малко проспериращите региони и социални групи. За да се оцен ят
тези различия, трябва преди всичко да сравним равнищата на благосъстоятелност,
генерирано от всяка страна, определено чрез нейния БВП.
С други думи, не всички европейци имат едни и същи предимства и шансове за
успех, когато се сблъскват с предизвикателствата на глобализацията. Всичко зависи
от това дали те живеят в проспериращ или по-беден регион, в динамична или в
западаща област, в град или село, в периферията или в икономическото ядро на
Общността. Ето защо страните-членки прилагат европейска регионална политика,
финансирана чрез средствата на ЕС (Структурните фондове и Фонд "Сближаване"),
която отразява тази солидарност между гражданите на Общността. Структурните
фондове са механизма, посредством който финансовите ресурси са пренасочват към
по-слабо развитите региони в страните-членки.
1
Ролята на ЕС обаче не се свежда
само до финансовия принос. Чрез своята регионална политика ЕС налага своето
виждане за развитието, планирано на местно ниво. Когато е необходимо, тя се
намесва и допринася за развитието на вътрешния пазар, икономическия и валутен
съюз. Европейската регионална политика позволява трансфер на около 35 % от
бюджета на ЕС (който основно се набира от най-богатите държави) към по - слабо
развитите региони. Този подход подпомага не само страните-бенефициенти, но и
страните, които са нетни донори, тъй като техните предприятия печелят от
възможностите за големи инвестиции и от трансфера на икономическо и
технологично ноу-хау, особено в регионите, където различните видове икономическа
активност не са все още напълно изчерпани. Регионалната политика позволява на
всички региони да спомогнат повишаването на конкурентноспособността на целия
ЕС.
Структурните фондове (СФ) са основният инструмент на Европейския Съюз за
провеждането на неговата Регионална политика. Една от основните цели на тази
политика е постигането на по-голямо икономическо и социално сближаване между
страните-членки. (Известно още като Кохезионна политика или Кохезия.) В рамките
на тази политика, посредством Структурните фондове се преразпределят средства
от по-богатите към по-бедните региони на ЕС. По тази причина често се казва, че
Регионалната политика на ЕС е израз на финансовата солидарност между страните-
членки. Тя e също така мощен стимул за икономическа интеграция. Правното
основание за провеждането на общата Регионалната политика е Глава XVII от
консолидирания Договор за Европейската общност озаглавенаИкономическа и
социална кохезия”.
Структурните фондове /СФ/ се явяват основен инструмент на регионалната
политика на Европейския съюз / ЕС/. Това е обобщаващото наименование за няколко
различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от ЕО/ЕС. Всеки от
тях има своя специфична област, макар че те работят съвместно. Създаването и
функционирането им е насочено към :
- постигане на устойчиво социалноикономическо развитие на Европейския
съюз чрез балансирано развитие на страните членки и европейските региони ;
- постигане на икономическа и социална хармонизация ;
- създаване на единен пазар и обща валутна система.
I.Легална рамка за Нова Кохезионна Политика в Българияобщи данни за тази
политика в България : Програмите от които е съставена
1.Законодателни основи на Структурните фондове .
Членове 158-162 от договора за създаване на Европейските общности постановяват, че ЕС трябва
да стимулира цялостното хармонично развитие и да заздрави икономическото и социално
сближаване чрез намаляване на различията в развитието между регионите. За периода 2007-2013
инструментите за постигане на тези цели се основават на пакет от пет закона, приети от
Европейския съвет и Европейския парламент през юли 2006:
Основен закон, дефиниращ принципите, правилата и стандартите за изпълнението на
трите кохезионни инструмента - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),
Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохези-онния фонд (КФ). Базиран на принципа
на съвместното управление от страна на ЕС и страните членки и регионите, този
закон описва обновения програмен процес, базиран на Стратегическите насоки за
кохезия на Общността и последващите ги такива, както и общите стандарти за
финансово управление, контрол и развитие. Реформираната система ще осигури по-
опростено, пропорционално и децентрализирано управление на Структурните
фондове и Кохезионния фонд.
Законът за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) определя неговата
роля и поле на действие, като стимулиране на публичните и частните инвестиции,
подпомагащи намаляването на регионалните различия в ЕС. ЕФРР ще подпомага
програми, насочени към регионално развитие, икономическа промяна, повишена
конкурентоспособност и териториално сътрудничество в съюза. Приоритетите на
финансирането включват изследвания, иновации, защита на околната среда и
превенция на рисковете, както и инфраструктурни инвестиции, които играят
изключително важна роля, особено в най-слабо развитите региони.
Европейският социален фонд (ЕСФ) ще работи в съответствие с Европейската
стратегия за заетостта и ще се фокусира върху четири ключови области:
подобряване адаптивността на персонала и предприятията, подобряване достъпа до
работа и участие на трудовия пазар, засилване на социалното включване чрез борба с
дискриминацията и улесняване достъпа до пазара на труда на инвалиди и стимули-
ране на партньорствата за осъществяване на реформа в областите заетост и социално
включване.
Кохезионният фонд ще подпомага интервенциите в областта на околната среда и
транс- Европейските транспортни мрежи. Той се отнася за страните членки с брутен
вътрешен приход по-малък от 90% от средния за Общността, което означава, че той
обхваща новите страни членки, а също Гърция и Португалия. Испания ще може да
кандидатства по Козехионния фонд чрез транснационални проекти. През новия
програмен период КФ ще подпомага, наред с ЕФРР многогодишните инвестиционни
програми, които ще се управляват на принципа на децентрализацията, а не чрез
одобряване на индивидуални проекти от Комисията.
Петият закон представя Европейската групировка за териториално сътрудничество
(ЕГТС). Целта на този нов законодателен инструмент е да улесни трансграничните,
транснационалните и/ или междурегионалните сътрудничества между регионалните
и местни власти. Инструментът ще предоставя инвестиции чрез юридическо лице за
изпълнението на териториални програми за сътрудничество, базирани на спо-
разуменията между участващите национални, регионални, местни или други
публични институции.
За новия програмен период 2007-2013 са създадени и три нови инструмента за
регионалната политика на Съюза -JASPERS, JEREMIE и JESSICA. Повече за тези
инструменти, подпомагащи страните членки и регионите правилно и ефективно да
управляват фондовете, както и по-добре да използват създадените финансови
инструменти, можете да прочетете в предишните броеве на бюлетина "Мостове към
Европа".
Разпределението на финансовите средства по държави, съгласно Кохезионната
политика на ЕС за периода 2007-2013 (в милиони евро) е представено в следната
таблица:
***
Материалът е превод от INFOREGIO, фактологична справка на Европейската комисия,
ГД "Регионална политика", 2006. Повече информация по темата за Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС можете да получите на място в Евро Инфо Цeнтър

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Регионалната политика на Европейския съюз

Смисълът на структурните фондове е да приведе всички региони (държави) от Европейския съюз (ЕС) към ниво на социално сближаване средно за ЕС. Като част от тези мерки е и преодоляването на регионалните различия в рамките на отделните държави...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2014-12-15
Добавен в:
Дипломни работи
по Регионално развитие
Статистика:
1 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Регионалната политика на Европейския съюз

Материал № 1138891, от 15 дек 2014
Свален: 1 пъти
Прегледан: 140 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 64
Брой думи: 24,066
Брой символи: 160,026
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 501 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала