Големина на текста:
1. Въведение
Пред качество ние разбираме удоволетворяване изискванията на
клиента. Ако фирмата възприеме, че качеството означава да бъдат
удоволетворени всички изисквания на клиента и убеди в това схващане
всички вътрешни и външни клиенти - то тази фирма е постигнала тотално
качество, защото в нея качеството се прави от всички, за всички, във всичко
и навсякъде.
Подобрението и качеството се правят от отговорни хора, което
означава, че целият ръководен състав носи отговорност за това. Всеки
ръководител се нуждае от подготовка за да се разбере и възприеме новите
изисквания към стандартите на дейността и свързаните с тях методи на
работа. Независимо от голямата важност на колективаната дейност за
въвличането на хората и за постигането на резултати в подобрението,
своето особено важно място заема и отделният човек. Той може успешно да
бъде привлечен в подобрението като се вземат впредвид неговите
потребности и интереси. Подобрението и промяната може да се
осъществяват успешно в подходяща социално-психическа среда.
Наблюдава се, че в няколко наши фирми напоследък ръководителите се
опитват да подобрят трудовата дисциплина със строги санкции. Още по-
строги бяха те по отношение на кражбите. Няколко месеца се наблюдаваше
по-строг ред и дисциплина. След това работниците намериха нови пролуки
в системата за контрол и начини да избягват наказанието.
Най-важно в работата по подобрение е системното и непрекъснато
намаляване на грешките и дефектите, на които се наказват хората, а като се
търсят причините, за да се отстранят. Ключът към успеха на една фирма и
на обществото като цяло са хората и системите за управление. Сега
модерните фирми работят за качество и се управляват чрез качество.
Важно място в стратегията за тоталното качество заема приоритета на
осигуряването пред контрола. Колкото повече нарастват разходите за
осигуряване, толкова, и то многокротно по-малко са необходимите разходи
за контрол. Това означава, че винаги е по-изгодно определена сума да се
инвестира в предпазване от грешки, отколкото в тяхното откриване и
коригиране. Особено важно значение за подобрението и качеството има
подготовката на фирмата за внедряването на препоръките и изискванията
на системата от стандарти ІS0 - 9000.
Познаването на свързаните с качеството във фирмата разходи и загуби
е от особено важно за мениджмънта на качеството и на цялостната
стопанска и социална дейност на фирмата. Всяко ръководство говори с
езика на парите. Измервайки разходите и загубите ръководството във всеки
момент знае какво губи, защото се работи по такъв начин и какво би
спечелило в бъдеще, ако не работи така.
Принципа "качествена фирма" се изразява в това, че количеството и
качеството на продукцията сами по себе си не се управляват; управляват се
процесите на залагане, осигуряване, постигане, запазване и поддържане на
качеството, управляват се факторите и условията в тези процеси. Ако се
постигне високо качество при всички тях, очаква се, че качеството на
1
крайния продукт ще бъде естествено следствие. Фирмата в която това е
постигнато може да се нарече "качествена". Но има и фирми, които могат
да се нарекат "некачествени". Характерното за тях е, че те също
произвеждат продукти, чиито свойства съответстват на изискванията на
потребителя. Обаче, това обикновенно се постига с цената на високи
разходи, ниска производителност и т.н. Много често също така се развива
"бурна синдикална дейност".
Принципа "колективно управление" се характеризира с това, че
подчинените изпълнители участват активно в подготовката и решаването
на различни фирмени проблеми. Това позволява развитието на творческия
потенциал на хората в организацията. Но тук съществува проблем, който е
свързан с опасения и безопокойство по повод на загубата на власт, престиж
и контрол. Също така друга пречка за прилагането на колективно
управление може да се окаже съпротивата на синдикатите.
Лидерството също така е принцип, при който имаме съчетание на
убеждаване и принуда. Лидерът е човек, който е открит, неговата работа и
резултати са познати и на неговите подчинени. За него е важно да е
признат, отколкото популярен.
Съществуват още много принципи за подобряване на тоталното
качество. Едни от тях са: взаимна изгода, стартегическо мислене и
действие, гъвкавост, концентрация на усилията, мотивиране на персонала и
т.н. Утвърждавенето и спазването им, създава възможнст фирмата да бъде
високоадаптивна, да се променя спрямо изискванията на средата на своите
външни и вътрешни клиенти. Хората трябва да създават лидерски, екипен
и колигиален стил на мислене и действие, за да имат успех.
2. Представяне на фирмата "Миг - Инжинеринг” ООД
Фирмата е основана на 07.02.2000 година с решение на Окръжен съд
гр. Пловдив по № 1, фирмено дело 234/204.
Основна дейност на фирмата е строителството. Натрупан е богат опит в
строително - монтажни и ремонтни работи.
Фирмата има изградени строителни обекти в почти всички големи
градове на страната.
Развитие на фирмата през последните 4 години:
Обемът на СМР и ремонтни дейности през 2001 година възлиза на 520
х. лева; през 2002 година - 635 х. лева; през 2003 год. - 750 х. лева; 2004 г.
- 910 х. лева За текущата 2005 год. се очертава да изпълним обем над 1
мил. лева
Сътрудничеството с доставчиците на суровини, материали и стоки, а
също така и с доставчиците на услуги, е изградено на взаимно изгодна
основа.
2
Общият брой на персонала на фирмата, дейността на който е обхваната
от системата за управление на качеството е 18 души.
В органиграмата на фирмата са уточнени взаимовръзките между
лицата, които управляват, изпълняват и проверяват дейностите, които
оказват влияние върху качеството на процесите, произвежданите
продукти, и предоставяните услуги.
Тя включва всички управленски връзки и звена, свързани с качеството
и включени в Системата за Управление на Качеството /СУК/
УПРАВИТЕЛ
ПЪЛНОМОЩНИЦИ
ПО
КАЧЕСТВОТО
БРИГАДИРИ
ПО
ЗВЕНА
ЕКСПЕДИТОР
СНАБДИТЕЛ
ЛИЧЕН
СЪСТАВ
ДОМАКИН
ШОФЬОРИ
СКЛАД
СЧЕТОВОДИТЕЛ
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 окт 2020 в 11:25 студент на 52 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по химично и системно инженерство, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2022
23 окт 2020 в 00:06 студент на 37 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, специалност - Машиностроене и уредостроене, випуск 2022
03 юни 2020 в 23:55 студент на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2019
20 яну 2020 в 13:17 студент на 41 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, специалност - Машиностроене и уредостроене, випуск 2020
14 яну 2020 в 13:29 ученик на 22 години от София - 035 СОУ "Добри Войников", випуск 2019
03 окт 2019 в 16:36 студент на 25 години от София - Технически университет, факулетет - Машиностроителен факултет, специалност - Техническо законодателство и управление на качеството, випуск 2020
15 сеп 2019 в 16:13 студент на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2020
08 май 2019 в 08:48 в момента не учи
23 мар 2019 в 11:50 студент на 37 години от Русе - ВУАРР, факулетет - Русе, специалност - Финанси, випуск 2021
05 яну 2019 в 13:10 студент на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Контрол и управление на качеството в Испания


Държавни и правителствени организации,които се занимават с качеството. Неправителствени организации и сдружения. Конференции, симпозиуми и събития, свързани с качеството. Университетски програми и дисциплини. Знаци по качеството...
 

ОС на продукти от регулирана област


Стандартите играят важна роля при изграждането на единен пазар, като подкрепят редица законодателни мерки, наречени директиви с нов подход...
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
Тест по системи от стандарти в международния бизнес
изпитен тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Тест по системи и стандарти в международния бизнес за студенти, изучаващи предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
29
1
2 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Анализ и оценка на работата по качеството във фирма “Миг - Инжинеринг” ООД

Материал № 113794, от 18 мар 2008
Свален: 402 пъти
Прегледан: 213 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 1,671
Брой символи: 15,851

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ и оценка на работата по качеството във ф ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения