Големина на текста:
1. Същност, предмет и система на международното частно право.
Триединна система.
МЧП в тесен смисъл представлява система от ПН, които уреждат частните
правоотношения с международен елемент.
В обективната действителност съществуват две групи международни
отношения:
1.с публичноправен характер
2.с частноправен характер - изразява същността на МЧП
В широк смисъл, предмет на уредба на МЧП по аргумент от чл.1, ал.1 КМЧП,
са три групи въпроси:
?Международна компетентност и производство по международни граждански
дела. КМЧ урежда международната компетентност на българските съдилища.
?Относно уредбата на материалните частноправните отношения с
международен елемент, както и определянето на приложимото към тях право.
?Относно признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни актове.
Така даденото определение в широк смисъл, очертава при нас една триединна
система. Това се изразява в триединството международна компетентност на
съдилища и други органи, определяне на приложимото право към материалното
международно правоотношение и след като бъде постановен съдебен акт-
проблемите относно неговото признаване и изпълнение. Първата и третата група
въпроси са от процесуален характер (имат публичноправен характер), а втората-от
материалноправен (чуждестранен съдебен акт няма приложение извън територията
на държавата, постановила акта-с оглед суверенитета на държавата; това е
сърцевината, по повод на което възникват поставените процесуални въпроси от
другите две групи). Затова МЧП не е толкова частно. То не е толкова и
международно, но с уговорката, че принципна постановка е, че всяка държава има
своя национална система на МЧП-аргумент КМЧП; Турски закона за
международно частно право и процесСледователно, има национален характер.
Има тенденция за децентрализация на МЧП или европеизирането мувъв връзка с
актовете на ЕС (Договорът от Амстердам).
Системата на МЧП може да бъде разглеждана под аспект на една т.нар. обща
част, която включва раздела за източниците на МЧП, различните равнища
характеристика, взаимна връзка между тях; проблеми, свързани с методите на
уредба на материалните международни частни правоотношения (въпроси за
видовете норми на МЧП, механизъм на действието им, особеностите при
действието на отпращащите норми на МЧП-стълкновителни норми на МЧП, които
пораждат група специфични за МЧП въпроси); проблеми относно квалификацията в
МЧП, препращането, установяване съдържанието на чуждото право, проблемите на
1
взаимността и реторсията, институтът обществен ред, който поставя въпрос дали
винаги и на всяка цена трябва да се прилага чуждото право; статут на лицата в
МЧП- ФЛ, ЮЛ, държавата и международните организации в МЧП
проблематиката свързана със субектите на МЧП. Това очертава общата част на
МЧП, която следва системата на отрасъла.
Специална част-Отделни видове материални отношения с международен
елемент; вещни правоотношения с международен елемент, проблемите на
международните инвестиции, договорните правоотношения с международен
елемент, извъндоговорните материални отношения с международен елемент,
семейните и наследствените правоотношения с международен елемент, правото на
международен транспорт.
Кога е налице международен елемент и в какво се изразява?- чл.1, ал.2 КМЧП
Частно правоотношение свързано с две или повече държави когато частното
материално правоотношение прехвърля пределите на проявление на суверенитета на
една държава и засяга пределите на суверенитета на две или повече държави.
структурата на правното отношение включва субектите му, обект и съдържание на
правоотношението (права и задължения на страните). Международният елемент
може да се прояви във връзка с един или повече от структурните елементи на
материалното частно отношение.
Критерии може да бъде националността на субектите, или обектът (стоките се
намират в трета държава), или да се проявява чрез съдържанието на правното
отношение (сключен договор между български и гръцки търговец, който подлежи на
изпълнение на територията на Македония).
Поставя се въпросът дали международният елемент е част от
правоотношението? Международният елемент не е част от правоотношението, а
качествена характеристика на един или повече от структурните елементи на
правоотношението (може да възникне при едно вътрешно правоотношение или да се
погаси при развитието на едно международно частноправо отношение). Затова по-
правилно е използването на понятието - частни правоотношения с международен
характер.
Целта на МЧП е да бъдат уредени въпросните материални частни
правоотношения с международен елемент.
2. Функция на МЧП
Основни теории:
2
?Публичноправна теорияМЧП има за своя функция определяне на границите
на действие на закона в пространството (проявява се феноменът на границата).
Същественото е, че според тази теория МЧП се занимава с разпределянето на
териториалният суверенитет във връзка с действието н закона.
?Колизионна теория изхожда от класическия метод на уредба на частите
отношения с международен елемент. Според Савини, МЧП е право относно
правото. Т.к. се определя кое право е приложимо, например чл.64 КМЧП; чл.49 и
чл.50 КМЧП
?Теория, че функцията на МЧП е уредбата на тези международни отношения, в
които влизат частноправни субектиФЛ и ЮЛ. Тоест според тази теория, в МЧП
се включват както публичноправни отношения по въпроси за връзка на лицата с
държавата-придобиване на гражданство, както и частни международни отношения.
Критерии е субектът ФЛ и ЮЛ, въпреки че отношението е с публичноправно
естество. (не е приемлива от гл.т. на БМЧП)
?Регулативна функция на МЧПпротивостои на колизионната теория; МЧП
от позитивна страна има за своя функция регулирането на материалните частни
отношения, независимо дали това става чрез отпращащи норми или чрез т.нар.преки
норми на МЧП. Тази теория има доминираща роля, разработена от проф.Кутиков;
има регулативен характер. Важно значение за тази теория имат преките норми на
МЧП, които уреждат независимо и самостоятелно материалните частни
правоотношения с международен елемент. Чл.22,ал.1 КРБ
Проф.Йосиф Фаденхехт приема, че МЧП е част от вътрешното право и го
разглежда в учебник по гражданко право.
3. Систематично място на международното частно право
МЧП като част от международното право-проф.Иван Алтънов и
проф.Михаил Геновски; няма единна и неизменна природа- може да се прояви
като вътрешно право или като международно.
Интегрален интернационализъмМЧП и МПП съставляват единно
международно право- проф.Манчини.
Теория на делегацията МЧП в подчинено положение спрямо МПП-
Франкенщайн.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по МЧП

Същност, предмет и система на международното частно право. Триединна система...
Изпратен от:
Rosica Penkova
на 2014-12-10
Добавен в:
Лекции
по Международно право
Статистика:
49 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
2
1
4 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Лекции по МЧП

Материал № 1137366, от 10 дек 2014
Свален: 49 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Международно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 81
Брой думи: 26,456
Брой символи: 165,099

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по МЧП"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала