Големина на текста:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕСИТЕТПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА: ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ
РЕФЕРАТ
УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА
Изготвил: Преподавател:
Димитър Емилов Богданов Доц. д-р Кирилка Тагарева
Факултетен номер: 1306468020
Пловдив
2014 г.
УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА
УВОД
През първите години на XXI век съвсем основателно централно място в
образователното пространство заема проблемът за повишаване качеството на
образованието на всички равнища. Една от възможностите за неговото решаване в
училище е умелото съвместяване на педагогическия и управленския процес,
осъществяван от учителя в условията на субект-субектни взаимоотношения в
клас. Разглеждането на въпроса от позицията на управленската наука се поражда
от: наличието на значителен дял управленски дейности на учителя в процеса на
обучението и възпитанието на учениците (организиране, планиране, мотивиране,
контролиране); повишаване качеството на управление на училищния клас води до
повишаване качеството и на учебно-възпитателния процес; учителят е
ръководният субект в систематапреподаване-учене”, той трябва да притежава и
качествата на мениджър спрямо учениците, които поради характера на класно-
урочната система, са обединени в училищен клас.
I.Същност и особености на мениджмънта на класа
Преподаването (ръководната дейност) на учителя е такъв професионално-
педагогически труд на учителя, който го определя като ръководен субект в
единство с ученето на учениците и се осъществява чрез задействане на
целенасочено определен технологичен механизъм за реализирането на
образователната, възпитателната и развиващата функция на обучението и
получаването на необходимата общообразователна и професионална подготовка
на учениците за изграждането им като личности на новия глобализиран свят
(Тодорина, 2003).
На ролята на учителя акцентира и Л. Десев (2003: 477): „Успехът във
възпитателно-образователния процес зависи в голяма степен от учителя, от
неговата личност, дейност, стил на общуване и ръководство”.
Учителите са обект на внимание и на международни научни форуми. По
данни от К. Герджиков на Световната конференция по образованието в
Женева през 1996 г. (известна като 45-тата сесия на Международното бюро по
образованието) се обсъжда темата: „Издигане ролята на учителите в променящия
се свят”. „Участниците декларират убедеността си, че учителите са ключови
фигури в образователните промени, които трябва да се извършат в училището и
класната стая, на всички нива и във всички форми и видове образование, т.е. в
цялостната образователна система (Герджиков, 1999: 60-62).
В приетата Декларация на тази конференция се подчертава още, че
ускоряването на промените означава учителите да могат да ръководят и
подпомагат учениците не само при усвояване на знания, но и при осъзнаването им
като личности, които са толерантни и открити към другите и към тяхната
култура, способни да продължат своето обучение през целия си живот, да
посрещнат бъдещето уверени в себе си, като за всички е ясно, че бързото развитие
на новите технологии ще измени условията на труд на учителя и характера на
отношенията между него и учениците" (по цит. по-горе изт.).
За управленската роля на учителя спрямо учениците е характерно още че:
това тежко дело в името на високоблагородна цел изисква огромни волеви
усилия, твърд характер и лишаване от множество мимолетни, дребни ифалшиви
блаженствана живота (Десев, 1999: 619). Свързано с ръководната роля на
учителя в педагогическия процес е и избирането на определена стратегия от
учителя за постигането на ефективни резултати.
Заслуги за определянето на мениджърската роля на учителя има С.
Николаева. Тя изхожда от основанията за необходимост от мениджмънт на
класа (Николаева, 2010: 6-12):
? Ученическият клас е уникално социално формирование на принадлеж-
ността ни към него и на опита, натрупан чрез него дължим до голяма степен това,
което сме в зрелия си живо. Затова формиращият му и развиващ потенциал
следва да бъде използван пълноценно.
? Обучението е специално организиран процес, в който значимият въпрос
не е само какво, но и как се прави. Мениджмънтът на класа е част от отговора на
този въпрос.
? Мениджмънтът на класа влияе върху качеството на учене и учебните
постижения.
? Добрият мениджмънт на класа оказва положително влияние върху
цялостната атмосфера (климат) в класа и подобрява неговата екология.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 сеп 2022 в 14:51 потребител
 
Подобни материали
 

Внимание и развитието му в процеса на обучението и възпитанието

21 окт 2006
·
1,890
·
20
·
3,004
·
308
·
6
·
1

В учебния процес се цели не само да се осъществи пълноценно възприемането, но същевременно да се развива наблюдателността като качество на личността.
 

Психологически аспекти на личността на учителя


Най-често хорактеризирането на личността на учителя се превръща в изброяване на качества с равнозначна роля. Съществува увлечение в максимализъм в очертаването на качествата на учителя и в изискванията към личността му...
 

Мотивиране на учениците да учат (19 стр.)

07 дек 2007
·
815
·
19
·
4,234
·
737
·
2

Мотивиране на учениците да учат - способи, похвати, теории за стимулиране на ученето, поощрения и наказания.
 

Взаимоотношенията учител-ученик

04 дек 2007
·
1,304
·
1
·
262
·
742

Взаимоотношенията между учители и ученици играят важна роля в живота на подрастващите, юношата прекарва половината си ден в училище и ако няма добри взаимоотношения с учителите, той излиза от училище изнервен и пренася лошото си отношение в дома.
 

Социална психология на личността

22 дек 2007
·
710
·
3
·
475
·
51
·
1

Обясненията за природата на човека са изключително разнообразни: еволюционистки, материалистически, религиозни, мистични те си противоречат едно на друго...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Управление на класа

Материал № 1134686, от 01 дек 2014
Свален: 294 пъти
Прегледан: 402 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 27
Брой думи: 6,331
Брой символи: 42,790

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на класа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала