Големина на текста:
ТЕМА:6 Великото преселение на народите: причини, хронологически граници, посоки на
разселване. Възникване на "варварски" кралства на територията на Западната Римска
империя. Социалноикономическа и политическа характеристика на "варварското" кралство.
1. Вестготско кралство - 418г. основано в Аквитания, столица Тулуза
2. Вандалско кралство - обединение на адсинги и силинги (югозападна Галия) 335г. Федер Панон
3. Бургундско кралство 413г. около Ворме, крал Хундерик, столица Лион
4. Съюз на хуните
5. Остготско кралство
6. Лангобардско кралство 488-489г. Крал Гудеок
ВЕСТГОТСКО КРАЛСТВО - Като съюзници на императора и се сражавали срещу вандали и хуни. Първия
крал - Теодорих (419-451). В кралството се занимавали със замеделие и скотовъдство. Поземлена
реформа - конфискуват 2/3 от именията на замевладелците и ги разпределяли между военните,
предворните и аристократите. През 507г. френският крал Хлодвиг присъединява територии от
Вестготското кралство към фрaнската държава. Средище на Вестготите - Испания със столица Толедо.
Най-голям разцвет при кралете Леовигилд (507-586) и Рекард (586-601) - разширяване на границите на
държавата - Кралството на Свевите (Галисия).
579-585г. - криза, гражданска война. Край на Вестготското кралство поставила арабската инвазия през
718г. Запазила самостоятелност само Астурия.
Религия - арианство; 587 крал Рекард приема християнството
653г. сбор в Толедо - ограничаване на властта на краля (той се задължавал да не увеличава данъците без
съгласието на магнотите), забрана да продава именията си => а да преминават в ръцете на наследниците
му.
ВАНДАЛСКО КРАЛСТВО
През 4 век различни племена се заселват на Иберийския полуостров - вандали, свеви и алани.
Военноначалника Героний сключил с тях мирен договор. Формирало се вандалско кралство със столица
град Картаген. 442г. Гейзерих завладял Сицилия и сключил договор с Рим -> кралството било осбодено от
федеративния му статус. Представители на аристокрацията - светска и духовна => поробени. През 455
вандалите завладяват Рим. Крал Хунирик (477-484) - опит за разбирателство с официалната църква за да
постигне система (синът му да наследи престола, а не най-старият член на кралския дом).
484г. църковен събор в Картаген - задължаващ всички католически епископи да приемат арианството.
Крал Тразамунд - налага арианство над католицизъм. Император Юстиниан решава да ликвидира
държавата. През 533г. вандалите претърпяват поражение от римския император при Картаген. Една част
от населението в робство, другото усвоено.
БУРГУНДСКО КРАЛСТВО
През 413г. Император Валентиан установява мирни отношения и ги привлича като съюзник (федерати).
Продължили да нападат Рим. 436г. - стахотно поражение от Рим "Песен на Нибелунгите".
461г. гр. Лион - столица. Бургунците се превръщат в защитници на римските замевладения в гр. Лион.
Когато Хундерик починал държавата била разделена между четиримата му сина, които избрали 4
различни столици - Лион, Женева, Виена и Равена.
Основната стопанска единица - малкото семейство. Нова форма на собственост - алода. Хунобард
подкрепял католическата църква . Синът на Хунобард - Сигизмунд (516-524) се покръстил,(католик).
Масово покръстване. Обявява кралството за част от империята (търси подкрепа срещу франки и остготи).
Император Юстин не му помага. Франките пленяват Сигизмуд. Ходомар - с него се прекъсва
владетелската фамилия. 534г. Бургундия била разделена и завладяна от франките
СЪЮЗ НА ХУНИТЕ
Хунският племенен съюз възглавяван от Улдес - 5век северно от река Дунав. Други етнически групи -
остготи, скири, българи и др. Номади - скитници. Нямали трайни жилища, храна - месо и корени.
Племена, начело с вождове (приматес, рекс) - избирани в зависимост от боините им качества. 5 век -
разграбват Мизия, Тракия. Част от хуните били привлечени в римската армия.
430г. Император Теодосий - мирен договор с хуните. Императора да плаща данък от 350 златни ливри.
433г. хуните се установяват в Панония.
441г. Атила навлязълв империята и наближавал Константинопол (защото императора отказал да плаща по-
голям данък). => мир-> императора плаща по-висок данък.
445г. Атила убива брат си и застава начело на хуните -> най-голямото могъщество за държавата.
447г. Опустошават Илирик, Дакия, Мизия и Скития. Нахлуват в Галия.
451г. Каталунска битка - поражение на хуните. Рим успява да се откупи.
453г. Атила умира
ОСТГОТСКО КРАЛСТВО
Остготи - източния клон на гермаснки племена. Наемници на императора на Източната РИмска Империя.
488г те се преселили на Апенинския полуостров вожд Теодерих.
498г. Теодерих покорил Италия. Опит за обединение на римляни и готи - неуспешно. Теодорих се
титулувал римски патриции и крал - без офоциална санкция. Брак със сестрата на краля на Франките.
512г. Едикт на Теодерих . Дъщеря му поема престола - мир с Римската империя -> негодувание сред
военното население -> заговор и смъртта и.
Юстиниан 1- война неуспешна.
ЛАНГОБАРДСКО КРАЛСТВО - произход Скандинавския полуостров. Император Тиберий предприема
поход срещу тях и ги разгромява. Те били разпръснати - долното течение на река Елба.
488-489г. - Възниква кралство, крал Гудеок , провинция Норик. Покръстване -> обвързване с папския
престол. През 568г. голям племенен съюз - свеви, сакси, българи.
Северна Италия - образувало се кралство със столица Павия. В Южна Италия 2 херцогства - Сполето и
Беневент. Запазили формите на управление в заварените градове. Развива се търговия, занаятчийство,
пазари, панаири. 731г. завладяна Равена
774г. крал Карл Велики присъединавя територията на Лангобардскато кралство към Франското кралство.
TEMA:7 Образуване на Франската държава. Политическо развитие при династията на
Меровингите
Етническо развитие - 2 етапа.
- времето на заселване на племената до образуването на държавата на крал Хлодвиг.
- след неговото управление. В района на Пиринеите и по испанските земи живеели ибери, а в подножеито
на Алпите - лигури. Нов етап настъпил когато основната част от страната била заселена от гали или келти.
Според Цезар в Галия живеели 3 народа - аквитани, гали и белги. За пръв път "франки" се употребява в
римските извори 257г. - франкските племена проникват в северна Галия. Франки - германски племена
обитаващи земите на долен Рейн. През 5век франките се делят на 2 - селически и репуарски. Франките
живеели със съзнанието, че са народ покровителстван от бога.
Начин на живот, бит и вярвания
Жилищната среда = според климатичните условия. Къща-двор-обор-хамбари-мазета. Къщите - дървен
материал и пръст, защитени с огради. Храна - хляб, мас. Войната се превърнала в средство за
съществуване. Въоръжени с меч,щит, копие, метални наколенки, лък, кука, секира. Вярвания - езичници,
жертвоприношения. Тевтотес - бог на търговията. Боготворили - гори, реки, животни, природа;
Безсъмртие на душата и задгробен живот, трупоизгаряне.
Заселване на франките
2 групи - Салически и Рипуарски. Нахлуват в Галия, Нормандия и Пиринеите.
4век - франки, алемани и бурги - атакували Римската Империя. Император Валентиан ги привлякъл на
своя страна. Предвождани от Меровей - участие в битката при Каталунските полета - съюзници на Рим -
разграбили хуните. Установяване на федеративни взаимоотношения с империята. Франките пазели
определени райони по границата. Империята им давала хранителни продукти, пари. Право да запазят
военна структура.
КРАЛ ХЛОДВИГ (481/482-511)
Когато Рим пада през 476г. римските нашественици Смагрии властвали в територията между Сена и
Лоара . Хлодвиг го разгромява и територията на Смагрии присъединява към франското кралство.
496г. Хлодвиг се жени за дъщерята на бургундския крал -> външно политическите връзки се разширили и
укрепили.
Покръстването (498/506). Подкрепа на папския двор. Борбти срещу арианството - срещу вестоготи .
507година победа срещу готите . Превзел Тулуза.
508г. император Анастасеи изпратил на крал Хлодвиг инсигниите на кралското достойнство - диадема и
хламида. Признание за приобщаване на франките към християнството и награда за разгрома на готите.
Външна политика - завладял среднорейнско кралски стол - гр. Кьолн, Галия; "Салически закон" на
латински език - законник за регулация на политическия стол и административни отношения в обществото.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2022 в 21:03 ученик от Бургас - ПГМКР "Св. Никола"
 
Подобни материали
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
908
·
8
·
1,403
·
2,155
·
2

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Държавата на Франките

03 фев 2009
·
89
·
2
·
528
·
124
·
1

Франките са голям племенен съюз, формиран от няколко по-стари германски племена...
 

Политическата съдба на прабългарите до образуването на Българската държава

22 мар 2006
·
178
·
2
·
298

Политическата съдба на прабългарите до образуването на Българската държава - периодът от 377 до 453г., 6 и 7-ми век. Хуните.
 

Християнската църква през Средновековието

17 апр 2006
·
919
·
2
·
304
·
338
·
5

Ролята на християнската църква през Средновековието, промените в обществено-икономическите отношения в Европа в началото на Новото време, промененото отношение към църковната институция, зараждане на идеите на реформацията.
 

Боянска църква

16 апр 2008
·
146
·
3
·
655
·
144

Доклад по история за боянската църква - история, местоположение, интересни факти и др.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Средновековна обща история
Тест по Средновековна история за 8-ми клас
състезателен тест по Средновековна обща история за Ученици от 8 клас
Теста включва 10 въпроса за 8-ми клас. Той има състезателен характер и цели да установи нивото на знания по история в осми клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
10
30
1
02.04.2014
Тест по история за 8-ми клас. Формиране на Средновековната цивилизация (IV- Xв.)
междинен тест по Средновековна обща история за Ученици от 8 клас
Тестът е междинен, над 1-ви раздел. Предназначен за ученици, които учат история в 8-ми клас. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
12
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по средновековна обща история

Средновековна обща история

Материал № 1134561, от 01 дек 2014
Свален: 354 пъти
Прегледан: 347 пъти
Предмет: Средновековна обща история, История
Тип: Лекция
Брой страници: 22
Брой думи: 9,589
Брой символи: 61,061

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Средновековна обща история"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала