Големина на текста:
1.Предмет ,структура, функции,
статус на училищната педагогика
1.Същност на науката.Разлика между наука и учебен предмет (учебна
дисциплина).
Що е наука?
Науката е дейност за възпроизводство на нови знания във дадена област и
дейност от систематизиране и подреждане във форма удобно за
възприемане и разбиране.Необходимо е да се прави разлика между наука
и технология .Технологията е практикувана наука,ако позволява това.
2.Видове науки:
От пораждането на съзнанието до сега са се разграничили следните науки-
природни,математически,социални и хуманитарни науки и инженерни науки.
От гледна точка на това ,какви знания и компетентности се овладяват и
развиват в следствие на науките се делят на два дяла: „твърди“ и „меки“
науки.Твърдите са тези ,чиито закономерности са точно и ясно обяснени.Те
не търпят промени.Това са природните
науки,математиката,информатиката,инженерните науки.Те са със по строги
закони.Социалните и хуманитарните науки имат за обект за хората и
техните взаимно отношения.Тъй като в тях закономерностите са по скоро
статистически ,а статистическата закономерност може да не важи за
отделен случай или човек.Тя важи за масата.Тези науки представляват
знания на хуманитарната сфера и обществената сфера.Човешките
взаимоотношения изискват по гъвкав,по адаптивен подход.Меки
компетентности са комуникативните,социалните
,хуманитарните,емоционалните,културните,между културните.
3.Науки за образованието
Те са под поле или подсистема на социалните и хуманитарните науки
.Образуват съвкупност ,която обяснява и предписва възпитанието в
различни аспекти спрямо различни възрасти.Към тези науки спадат:
?Семейната педагогика-тя изследва възпитанието в семейството като
институция
?Предучилищната педагогика-тя описва възпитанието и подготовката
на децата в детските градини
?Училищната педагогика-тя изследва и обяснява възпитанието на деца
в училищна възраст
?Андрагогика-за хора в зряла възраст
?Герагогика-работа със хора в трета възраст
?Педагогика на висшето училище
?Отрасови педагогика-медицинска педагогика,военна
?Специална педагогика-деца с различни проблеми и нарушения
?Субдо педагогика-нарушения в слуха
?логопедия
Тифлопедагогика –нарушение в зрението
?Педагогика за деца с интелектуални нарушения
?Педагогика на девиантно поведение
?Философия на образованието
?История на образованието
?Социология
?Педагогическа етика
?Предметни дидактика (методики на обучението в отделни учебни
заведения)
4.Обект и предмет на училищната педагогика
Всяка наука има обект и предмет т.е области които изследва и
обяснява.
Често пъти определени науки имат един и същ обект и те се
разграничават по своя предмет.
Пр: Ако обект на учебна педагогика е възпитанието и обучението на
децата в училищна възраст този обект е един и същ и за
педагогическата психология и училищната психология.
Предмет на училищната педагогика са общите характеристики на
целите на възпитание и обучение в училище,общите характеристики
на възпитателните учебните съдържания.Общите характеристики на
технологиите на възпитание и обучение и общите характеристики на
измерване и оценяване.
6.Структура на училищната педагогика
Тя се състои от две части-теория и обучение на възпитанието.
?Дидактика-наука за обучението.Трябва да се прави разлика между
наука и теория и наука,теория и практика.Науката включва в себе си
проверени и доказани истини .Теорията е система от изказвания
,които са до някъде хипотетични .След като дадени обобщение или
хипотеза бива проверено то влиза в системата на науката,ако не се
докаже отпада.Теория на възпитанието не се е доказала като наука.
Друго структурно разделение са следните компоненти:
?Предикативна педагогика-система от изисквания от нейния обект и
предмет,структура и функции
?Номологична педагогика-система от изказвания за нейните закони и
принципи
?Обектна педагогика-тя изследва възпитателното и учебното
съдържание
?Субектна педагогика-дейностите на възпитанието и обучението
?Технологична-техники,методи,средства,форми във възпитанието и
обучението
Оценъчна-измерване,оценяване,резултатите от обучението.
7.Принципи на училищната педагогика
?Принцип на развитието-тя сменя своите теоретични модели ,а от
там се променя и практиката
?Принцип на верификация -емпирична или логическа проверка на
твърденията в педагогиката
?Принцип на Разхождане от абстрактно към конкретно.Всяка наука
обобщава дадена информация,но на базата на тези обобщения се
изгражда и практиката,но педагогиката не е всеобхватен

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на възпитанието и дидактиката

Предмет, структура и функции на училищната педагогика. Статус на училищната педагогика. Събития и категории в училищната педагогика. Обща характеристика на възпитателния процес в...
Изпратен от:
tatqn4o
на 2014-11-29
Добавен в:
Лекции
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Детето и възпитанието


Възпитанието, което е специфичен човешки феномен, е неотделимо от социума. Една от функциите на възпитанието се отнася до съхраняването, развитието и прогреса на човечеството. Втората основна функция е свързана с развитието на детето, с правото му на...
 

Теорията на възпитанието в системата на педагогическите науки


Педагогиката възниква като наука за възпитанието на младото поколение. Обществото винаги е проявявало интерес към този проблем. Редица автори от античността разглеждат въпроси на възпитанието....
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Теория на възпитанието и дидактиката

Материал № 1133760, от 29 ное 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 405 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 2,191
Брой символи: 15,390
Цена: 30.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала