Големина на текста:
Дипломна работа на тема Състояние и развитие на растениевъдството в България
Изготвил: Мирослав Николаев Миленов, Фак. 11178
Нучен ръководител: доц.д-р Теодорина Турлакова.
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод :
Глава 1.Теорeтични и методологически основи на растениевъдството.
1.Същност и значение на растениевъдството.
2.Фактори за развитие на растениевъдството.
2.1 Природни фактори.
2.2. Социално-икономически фактори.
2.3. Екологичен фактор.
3.ОТРАСЛОВА И ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА НА
РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО.
3.1. Зърнопроизводство.
3.2. Зимни зърнено-житни култури.
3.1.2 Пролетно зърнено-житни култури
Царевица.
3.1.3 Зърнено-бобови култури.
3.2.4 Производство на технически култури.
3.4.Маслодайни култури.
3.5. Зеленчукопроизводство
3.6 Овощарство.
3.5 Лозарство.
4.МЕСТНИ СОРТОВЕ НА ЛОЗА.
II Глава: Проблеми, тенденции и анализ на растениевъдството в
България.
1. Исторически предпоставки.
2. Състояние на растениевъдството в България.
2.1. Зърнопроизводство
2.2. Производство на зеленчуци.
2.3.Производство на плодове.
3.Проблеми и тенднции в развитието на растениевъдството в
България.
III Глава: Препоръки и насоки в развитието на растениевъдството.
1.Препоръки за състоянието на земеделската земя – раздробяване,
парцелиране, необходимост от комасация.
2.Необходимите промени в държавната политика и ОСП на ЕС.
3.Възможност за модернизация на Машинно – тракторния парк.
4.Влияние на мерките от ОСП върху растениевъдството.
4.1Проблеми, свързани с прилагането на директните плащания.
4.2. Влияние на Общата селскостопанска политика в периода 2007-2013
година.
4.3 Обща селскостопанска политика в периода 2014-2020 година.
5. Препоръки за Общата селскостопанска политика.
5.1.1 Бюджет за ОСП.
5.1.2 Опростяване на ОСП .
5.1.3 Директна подкрепа на фермерите
5.1.4 Преразпределение на директните плащания.
5.1.5 Екология свързана с директните плащания.
5.1.6 Доброволно, обвързано с производството подпомагане.
5.1.7 Подкрепа за активни фермери.
5.1.8 Подкрепа за млади и малки земеделски стопани.
5.1.9 Мерки за пазарна подкрепа.
Заключение:
През последните няколко години в сектор плодове и зеленчуци се
очертават следните тенденции:
Зеленчукопроизводство.
Производство на плодове.
Зърнопроизводство.
Лозарство.
Биологично земеделие.
Състояние и развитие на растениевъдството в България
I.Теорeтични и методологически основи на растениевъдството
1.Същност и значение на растениевъдството.
Производствената и териториалната структура на растениевъдството се
формират под комплексното влияние на природни, биологични,
икономически и много други фактори. Работният период и
производственият процес в сектора не съвпадат.
Аграрното производство е със сезонен характер, обусловено от
биологичните особености на растенията, поради което средствата за
производство (земя, работна сила, техника) не се използват целогодишно.
Земята е не само природно условие, но и основно средство за
производство. Качеството на обработваемите земи се определя от
плодородието им и степента на замърсяване и деградиране на почвите.
Обработваемата земя е разпределена неравномерно. Произвеждат се
главно суровини за производство на продукция. Една част (20%) се отделя
за следващо възпроизводство. В отрасъла е много трудно да се поддава на
управление и прогнозиране, поради силната зависимост от природните
условия.
Растениевъдството е отрасъл на селското стопанство, който има задачата
да осигурява производството на продукти от растителен произход. Тези
продукти представляват значителна част от храната на човека, фуража за
домашните животни и суровините за хранителната, текстилната и други
отрасли в промишлеността. Растениевъдството е основен отрасъл в
селското стопанство.
Растениевъдството играе водеща роля в структурата на българското
земеделие. Главна причина за това са конкретните природни условия в
страната и особено почвено-климатичния потенциал. Значителните
поземлени ресурси на равнините, долините и котловините в страната в
съчетание с преобладаващ умерено-континентален или преходно-
континентален климат осигуряват по-големи чисти доходи от единица
стопанисвана земя чрез растениевъдните отрасли на земеделието, в
сравнение с животновъдните отрасли.
Растениевъдството се отличава с редица географски и
производствено-технологични особености. Комплексната социално-
икономическа и екологична ефективност на растениевъдството зависи от
съчетанието както на стопански, така и на биологични закономерности.
Повечето от неговите подотрасли са повсеместно разпространени и са
силно зависими от почвено-климатичните ресурси на страната. Почвите са
основно средство за производство в растениевъдството. Интензификацията
на отрасъла и темповете на нарастване на общата растениевъдна
продукция се ограничават от ясно изразената сезонност на производството
и пределните продуктивни възможности на почвите и културната
растителност.
Традиционно растениевъдството дава около 55-65 % от общата
земеделска продукция в страната. То осигурява храни за населението,
фуражи за животновъдството, суровини за хранителната, текстилната и
трикотажната промишленост.
2.Фактори за развитие на растениевъдството
2.1. Природни фактори. Развитието на растениевъдството е силно
зависимо от спецификата на природните условия. Конкретното им
съчетание в отделните райони на страната е решаващо за тяхната
производствена специализация. С решаващо значение са релефът,
териториалното и сезонното проявление на климатичните елементи,
разпределението на водните ресурси и почвеният фонд.
От особено значение за потенциалните възможности на растениевъдството

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Състояние и развитие на растениевъдството в България

Производствената и териториалната структура на растениевъдството се формират под комплексното влияние на природни, биологични, икономически и много други фактори. Работният период и производственият процес в сектора не съвпадат...
Изпратен от:
Tedito Zlatkova
на 2014-11-28
Добавен в:
Дипломни работи
по Земеделие
Статистика:
166 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Дипломни работи по Земеделие несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Зърнени култури

24 ное 2011
·
145
·
16
·
1,908

Значение и място на зърнопроизводството в структурата на земеделието. Зърнопроизводството е основен подотрасъл на растениевъдството в България, тъй като зърното е основната част от хранителните запаси на страната...
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Състояние и развитие на растениевъдството в България

Материал № 1133577, от 28 ное 2014
Свален: 166 пъти
Прегледан: 213 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 61
Брой думи: 21,577
Брой символи: 134,556

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Състояние и развитие на растениевъдството в Бъл ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала