Големина на текста:
АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА
Ликвидността е ключова характеристика на финансовото състояние на фирмата.
Тя показва възможността за изплащане на текущите задължения в срок и изразява
платежоспособността, оценявана в краткосрочен аспект. От ликвидността на фирмата
се интересуват широк кръг субекти на бизнес анализавътрешни и външни. Главна цел
при изследването на ликвидността е: да се установи възможността за навременно и
пълно погасяване на задълженията с падеж в кратък период чрез използване на
ресурсите с текущ характер.
Същността и измерването на ликвидността предизвикват изследователския
интерес още през 40-те години на XX век. „Ликвидността на имуществения състав
пише проф. Димитър Добревсе изразява в сумата на текущите обръщаеми активи
налични и в кратко време реализуеми, нужни за покриване на краткосрочните
задължения и за подържане на платежопсособността на едно предприятие.“
1
Оценката на
ликвидността отразява величината на краткотрайните активи, съотнесена към сумата на
краткосрочните задълженния. Като се обвързва само с текущите активи и с пасивите с
текущ характер, ликвидността понастоящем характеризира краткосрочната
платежоспособност. „Платежоспособността измерва способността на компанията да
посрещне различните си финансови задължения с настъпването на падежа им...
Ликвидността е пряко свързана с паричните потоци и краткотрайните активи на
компанията. Най-силно ликвидни са паричните средства в каса и по безсрочни
депозититяхната ликвидност се приема за идеална; с висока ликвидност са
финансовите инвестиции в краткосрочни ценни книжа; по-слабо ликвидни са вземанията
от клиенти, а най-бавно трансформируеми в парични средства, т. е. най-слабо ликвидни
са материалните запаси.
За оценка и анализ на Ликвидността на фирмата се разработват следните
показатели:
I група Абсолютни показатели на ликвидността.
I-1. Нетен оборотен капитал.
Нетният оборотен капитал представлява стойностна оценка на текущите ресурси,
финансирани с дългосрочни (собствени и привлечени) капиталови източници:
пасиви ниКраткосроч - активи ниКраткотрайкапитал оборотен Нетен?
или
1
Добрев, Д., Теория и анализ на балансите, Печатница Българска наука, С., 1946, с. 102
??
активи иДълготрайн-пасиви иДългосрочнкапитал Собствен капитал оборотен Нетен??
Нетният оборотен капитал характеризира финансирането на текущата дейност с
бавно изискуеми (дългосрочни) капитали. Той е своеобразназона на сигурностза
краткосрочното функциониране. Оптималната величина на Нетния оборотен капитал
показва, “че предприятието разполага с оборотни активи, които покриват привлечения
[краткосрочен] капитал и остават собствени подвижни средства
2
. В този смисъл нито
стремежът към прекомерно увеличаване на нетния оборотния капитал, нито увличането
към неговото минимизиране се определят като позитивни за управлението на фирмата.
Първо, прекомерно високите стойности на нетния оборотен капитал се
съпровождат с извънредно големи лихвени задължения. (Защото колкото по-голям е
Нетният оборотен капитал във фирмата, толкова повече дългосрочни източници са
използвани за финансиране на текущи ресурси, а дългосрочните капитали по презумпция
са сравнително по-скъпи, т. е. с по-високи лихвени разходи.) Това логично занижава
размера на оперативната печалба и повишава краткосрочна сигурност, но влошава
ефективността.
Второ, прекалено ниските оценки на Нетния оборотен капитал показват наличие на
сравнително немного текущи ресурси, финансирани с дългосрочни източници. Това
означава, че при придобиването на краткотрайните активи са използвани сравнително
малко Собствен капитал и Дългосрочни пасиви. Ето защо фирмата има сравнително по-
малки лихвени разходи. Същевременно обаче сравнително ниските стойности на Нетния
оборотен капитал предполагат неголямо обезпечение на краткосрочната жизненост.
Възможно е споменатият капитал да има и отрицателна стойност (при превишение на
текущите задължения над активите с текущ характер, каквато практика може да се
установи в търговията на дребно, например).
Оценката на оптималността на размера на Нетния оборотен капитал има изцяло
експертен характер.
I-2. Собствен оборотен капитал.
Собственият оборотен капитал представлява парична оценка на текущите ресурси,
финансирани със собствени капиталови източници:
активи иДълготрайн - капитал Собствен капитал оборотен Собствен?
Собственият оборотен капитал изразява стойността на Краткотрайните активи,
които са притежавани и контролирани от фирмата. Оценката на Собствения оборотен
капитал служи се изграждане на съждения относно оперативната дееспособност.
2
Михайлов, М., М. Гергова, Икономически анализ, “Д. Ценов”, Свищов, 2003, с. 307
II група Относителни показатели на ликвидността.
II-1. Коефициент на обща ликвидност.
Коефициентът на обща ликвидност (известен още като Текущ коефициент) показва
сумата на текущите ресурси, с които се обезпечава единица текущи пасиви:
пасиви ниКраткосроч
средства ПаричниИнвестицииВземаниязапаси Материални
пасиви ниКраткосроч
активи ниКраткотрай???
?
Коефициентът на обща ликвидност характеризира степента, в която текущите
ресурси превишават задълженията с краткосрочен характер. Приема се, че при
Коефициент на обща ликвидност от 1.25 до 1.50 ликвидността на фирмата е оптимална.
Експертната интерпретация на оценката на Коефициента на обща ликвидност се влияе
от същността и характера на стопанската дейност, извършвана във фирмата, от макро- и
микроикономическата обстановка, от управленските цели и др. В този смисъл се
приема, четекущият коефициент е по-зависим индикатор на платежоспособността,
отколкото е работещият [оборотният] капитал
3
.
II-2. Коефициент на бърза ликвидност.
Коефициентът на бърза ликвидност изразява сумата на бързоликвидните активи, с
които се обезпечава единица краткосрочни пасиви:
пасиви ниКраткосроч
средства ПаричниИнвестицииВземания
пасиви ниКраткосроч
запаси Материални - активи ниКраткотрай ??
?
Коефициентът на бърза ликвидност характеризира степента, в която текущите
ресурси, намалени със стойността на материалните запаси, покриват задълженията с
текущ характер. За оптимална оценка на Коефициента на бърза ликвидност се приема
единица. Приема се също, че в посочения Коефициент времето за реализиране на
текущите ресурсите се обвързва по-силно (в сравнение с Коефициента на обща
ликвидност) със срока за погасяване на текущите задължения. Затова Коефициентът на
бърза ликвидност е по-точен измерител на краткосрочната платежоспособност, в
сравнение с Коефициента на обща ликвидност.
II-3. Коефициент на незабавна ликвидност.
3
Fess, Ph., C. Warren, Accounting Principles, Fifteenth Edition, South-Western Publishing Company,
Cincinnati, Ohio, 1987, p. 883

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 май 2020 в 16:55 студентка на 39 години от Варна - ТУ Варна, специалност - ИМ, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
икономически анализ на фирмата
добавена от elena.yankova.182 17.02.2016
1
14
Подобни материали
 

Анализ на оборота на капитала


Оборотен капитал – същност. Обращаемост на оборотния капитал – дефиниране и измерване (показатели за анализ). Пример...
 
Онлайн тестове по Икономически анализ
Тест по икономически анализ
изпитен тест по Икономически анализ за Студенти от 5 курс
Тест по икономически анализ даван на изпита. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
61
1
27.08.2012
» виж всички онлайн тестове по икономически анализ

Анализ на ликвидността

Материал № 1131178, от 20 ное 2014
Свален: 63 пъти
Прегледан: 86 пъти
Предмет: Икономически анализ
Тип: Анализ
Брой страници: 4
Брой думи: 942
Брой символи: 6,572

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на ликвидността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Павлинка Георгиева
преподава по Икономически анализ
в град Горна Оряховица
с опит от  2 години
2 494 72

Пенка Тодорова
преподава по Икономически анализ
в град Бургас
с опит от  16 години
138 46

виж още преподаватели...
Последно видяха материала