Големина на текста:
Икономически УниверситетВарна
Факултет Управление
Курсова работа
по
ТНК и световната икономика
на
тема:
Проблемите за околната среда и човешките
права, които създават ТНК
Изготвил: Станислав Йорданов
Курс III, MИО, група 62, 8115
Варна
2009
1. Роля и разположение на транснационалните корпорации (ТНК)
и транснационалния капитал.
В последните няколко години станахме свидетели на ускореното
развитие на транснационалните корпорации (ТНК) и засилването на тяхното
влияние в глобалната политика и икономика. Расте контрола на
корпорациите над правителствата и тяхното влияние върху вземането на
решенията, определящи нашето бъдеще.
ТНК не обслужва една страна, оперира на глобалните пазари чрез
глобални операции. Значителна част от активите и банките се разместват
извън странатамайка" на компанията, поради което и производството на
ТНК престава да се подчинява на закономерностите на процеса на
производство в една страна . Техните централни офиси се установяват там,
където се смята, че е удобно, за да се вземат стратегически важните
решения. Глобалните комуникации са толкова ефективни и продажбата се
простира на толкова много пазари, че не е нужно да бъдат директно
свързани с мястото, където са централните офиси на компанията.
Производството е диверсифицирано, като негови отделни стадии са
локализирани в различни страни, а чрез маркетинга се създава единен
имидж на компанията в целия свят. Транснационалната компания се е
глобализирала изцяло, когато мениджмънта се интернационализира.
През последните години в условията на либерализация на
икономиката и изостряне на международната конкуренция ТНК провеждат
активна политика на сливания помежду си и придобиване на предприятия в
международни мащаби с цел повишаване на своята конкурентноспособност.
Основната теза, зад която заставаме е, че растежът на световната
икономика през последните десетилетия е резултат до голяма степен от
дейността на мултинационалните и транснационалните корпорации.
В развитието на световната икономика и политика продължава да
доминира и да се запазва тенденцията на транснационализация в съвкупната
обществена, а още по-силно изразена, в икономическата дейност.
Световното стопанство, глобализирано по своите мащаби, тотално се
подчини на принципите на пазарните отношения, на обективните
закономерности на международното разделение на труда и
интернационализацията на производството и капитала. Постепенно се
появиха и утвърдиха транснационални корпорации от нов тип. Това са
качествено нови ТНК, които разпределиха световните пазари, внедриха
нови информационни технологии за координиране и тотален контрол на
дейността, гъвкава организация и адаптивност на отделните корпоративни
2
структури, единна международна система на управление, интегрирана в
общата мрежа на другите ТНК и силно икономическо и политическо
влияние върху държавите, в които действат.
1
В сравнително малките страни ТНК, чрез влагането на капитали,
могат да направляват изцяло профила на стопанството, състоянието на
пазара на работна сила, технологичното равнище на производството,
състоянието на обществените финанси, политическата ориентация, т.е.
цялото обществено развитие - така те съдействат на регионализацията на
икономиката.
ТНК могат да се възприемат и като фактор за динамично нарастване
на изгодата от активното участие в международните икономически
отношения. Международните инвестиции, които осъществяват ТНК, водят
до по-ефективно използване и разположение на съществуващия капитал, а
също и активизират натрупването като процес във времето. ТНК са големи
бизнесорганизации, разполагат с огромни финансови ресурси и са способни
да организират проекти каквито малките компании поради ограниченост на
ресурсите не могат да предприемат.
ТНК повишат инвестиционната активност в световната икономика,
активизират капиталообразуването, а също и темповете на икономически
растеж. Икономическите последици на ТНК за приемащите страни са
положителни и отрицателни. Икономическата изгода за приемащата страна
е, че нараства производителността на производствените фактори, обемът на
производството и равнището на заетостта. Местните фирми биха могли да
се заемат със същата дейност, но не са в състояние да я изградят
рационално. Не съществуват местни фирми, които биха се заели с
въпросните проекти, поради трудностите, с които ще се сблъскат, тъй като
не разполагат с никакво предимство. ТНК имат големи мащаби, познават
добре пазара и могат да организират много добри маркетингови
проучвания. Това им позволява да предлагат инвестиционни проекти, които
осигуряват както по-високо равнище на производството, така и по-голяма
заетост, което е по-изгодно за приемащата страна.
ТНК са водещият фактор на глобализацията на икономиката. Това с
свързано, от една страна, с една обективна тенденция: преките
чуждестранни инвестиции (ПЧИ), които са основата на транснационалната
дейност, растат с изпреварващи темпове спрямо международната търговия.
От друга страна, решаващата роля на ТНК произтича от фундаменталните
характеристики на пазарната икономика. Със своята дейност ТНК
обвързват отраслите и пазарите на международна основа, задълбочават
международното разделение на труда, разрушават националната
обособеност на икономиките на отделните страни.
1
Димова, Р., Съвременните основи, условия и закономерности на МИО, 1996.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 авг 2022 в 10:35 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридс, специалност - Международна журналистика, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Транснационалните корпорации и международното движение на капитали


Транснационалните корпорации и международното движение на капитали - същност, външни и вътрешни източници и др.
 

Регионализиране на съвременната световна икономика.


Последните десетилетия на 20-ти век се характеризират с действието на два на пръв поглед противоположни тенденции: към глобализация на световната икономика и присъщата й система на международни икономически връзки...
 

Глобализацията в съвременната система на международни отношения


Глобализацията като феномен обхваща системата на социални, политически, стопански, екологически, хуманитарни и международно-правови институции. Информатиката и комуникациите, изобщо новите форми на общуване...
 

ТНК и трансферните цени

19 ное 2008
·
223
·
15
·
2,927
·
1

Транснационалните корпорации извършват вътрешнокорпоративна търговия (между задграничните филиали и между тях и компанията - майка), при която действа т.нар трансферно ценообразуване (transfer pricing)...
 

Форми на навлизане на международните пазари


Форми на навлизане на международните пазари - същност, варианти за стратегически решения, експорт на стоки и услуги, компексни форми на реализация с дългосрочен характер и др.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Международни икономически отношения (МИО)
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Теста включва няколко дисциплини в международна икономическа насоченост. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
60
14
2
11 мин
25.07.2019
Тест по международен бизнес
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Този тест е даван за освобождаване при Доц.Филипова по Международен бизнес в ЮЗУ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
113
1
1 мин
09.07.2013
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Проблемите за околната среда и човешките права, които създават транснационалните корпорации (ТНК)

Материал № 1131092, от 20 ное 2014
Свален: 44 пъти
Прегледан: 61 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 20
Брой думи: 6,026
Брой символи: 37,797

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проблемите за околната среда и човешките права, ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала