Големина на текста:
Лекции по Аналитична химия
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
П Р Е Д Г О В О Р
Лекционният курс по Аналитична химия е предназначен за студенти от втори курс и
представлява едно въвеждане в основите на Аналитичната химия. В лекциите се обръща
внимание на основните принципи, на които почива съвременната Аналитична химия и се
разглежда същността на най-широко използуваните методи за откриване и определяне
на компонентите на анализираната проба.
Материалът е изложен в лаконична форма и достъпен език, без да се принизява
научното ниво и е съобразен със спецификата на специалностите и броя на часовете
според учебния план.
Авторът
ВЪПРОС 1
Дефиниция за Аналитичната химия. Аналитична химия и другите науки.
Аналитичната химия в стопанския живот. Класификация на аналитичните методи.
Аналитичната химия възниква в края на 16 век. До около 1800-та година
химичният анализ се извършва с провеждане на операциите утаяване, филтруване и
притегляне, и е бил наречен гравиметричен (тегловен) анализ. Има данни, че Берцелиус е
използувал в своята работа гравиметричен анализ.
През 1850 г. Розе публикува книга за аналитичната химия, в която е описан
гравиметричният анализ.
Другият важен аналитичен методтитриметричният (обемният) анализ
придобива популярност с работата на Гей Люсак за определяне чистотата на сребро за
монетарни цели във Франция през 1832 г. независимо, че за титриметричен анализ се
говори още от 1767 година в работата на Уилям и Левис за определяне на алкалност в
поташ K
2
CO
3
.
Аналитичната химия започва бързо развитие в края на ХVIII век с работата на
френския химик Антоан-Лоран Лавоазие.
Дисциплината бе доразвита през деветнадесети век от немските химици Карл
Фрезениус (1818 – 1897) и Карл Фридрих Мор (1806-1879) /известна негова сол е
Моровата сол (NH
4
)
2
Fe(SO
4
)
2
.6H
2
O/.
Като стажант-фармацевт във Франкфурт, Германия, Фрезениус разработва обширна
схема за качествен анализ, която по-късно служила като първи учебник по аналитична
химия. Той изградил лаборатория в неговата къща през 1848 г. и обучавал студенти в
гравиметричен анализ. Мор разработил лабораторни устройства, като бюрета с щипка и
мерителна пипета.
Също така разработил колориметричен метод за определяне на крайна точка при
титруване на сребро и публикувал през 1855 г. книга, посветена на титриметрията
(Instructional Book of Titration Methods in Analytical Chemistry).
В наши дни аналитичната химия е получила огромно развитие, известни са голям
брой аналитични методи. Провеждането на анализа непрекъснато се е усъвършенствало и
сега съществуват напълно автоматични методи за химичен анализ. От първите методи за
химичен анализ, гравиметричният е почти напълно загубил своето значение, докато
титриметричният постоянно се е развивал.
Дефиниция:
Аналитичната химия е научна дисциплина, която развива и прилага
методи, инструменти и стратегии за получаване на информация относно състава
и природата на веществото в пространството и времето”.
Ключови думи в дефиницията са състав и природа на веществото”. Под термина
състав в Аналитичната химия се разбира от какво се състои веществото и се нарича
качествен състав. Също със състав се обозначава колко е даден компонент в изследваното
веществотоколичествен състав. Предмет на аналитичната химия е и природата на
веществото. Какво е то: окислител, редуктор, киселина, основа и пр. Какъв окислител
или редуктор е: силен, слаб. Дали е силна или слаба киселината или основата. Добре
разтворимо ли е веществото или е малко разтворимо и т.н.
Какво включва аналитичната методология?
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ИЗПИТВАНЕ И ЕСКПЕРИМЕНТИРАНЕ
АНАЛИЗ
ИЗМЕРВАНЕ
ВАЛИДИРАНЕ
ПОДБОР НА МЕТОДИ
СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ИЗБОР НА ТЕХНИКИ
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ
Аналитичната химия заема съществено място в другите раздели на химията. Добре
известно е значението й за естествените наукигеология, биология, медицина, биохимия,
геохимия, агрохимия, археология и др.
Много важно място заемат методите й в стопанския живот и всички клонове на
производството - металургия, химическа и фармацевтична промишленост, рудодобив, при
проучване запасите от полезни изкопаеми и др. Контролът над хранителните продукти,
питейните и индустриалните води, мониторингът на околната среда и борбата със
замърсяванията също зависят от възможностите и постиженията на АХ.
Класификация на методите в АХ:
а) Според характера на основното ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
1. КЛАСИЧЕСКА АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ - изучава и прилага методи,
основаващи се на химичните свойства на веществата("мокра химия“- analytical reaction
chemistry).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ВЕЩЕСТВО ВЕЩЕСТВО<->
2. ФИЗИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ - изучават и прилагат подходи, основaни на
измерване на физични и физикохимични свойства на веществата с подходяща апаратура
(инструментални методи).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ВЕЩЕСТВО ЕНЕРГИЯ<->
б) Според характера на получаваната информация:.
1. Качествен анализКАКВО има в изследвания обект?
2. Количествен анализКОЛКО е съдържанието на изследваните вещества в
обекта?
в) Според вида на изследваните вещества:
- Елементен: Fe, Ca, Mg, Si, Al, Mn, Cu
- Молекулен: CaCO
3
, MgCO
3
, SiO
2
, Fe
2
O
3
- Функционален: CO
3
2-
, NO
3
-
, NH
4+
, SO
4
2-
- Форми на присъствие (speciation): As
3+
, As
5+
, органо-As съединения
- Фазов: какво се съдържа във всяка от фазите на обекта и как са разпределени
компонентите в отделните фази.
г) Според количеството на изследваната проба:
Макро - > 1g
Полумикро - 0,1-1g
Микро - 0,01-0,1g
д) Според съдържанието на аналита:
- Основни компоненти >1%
- Съпътстващи компоненти 10-2 - 1%
- Следови (микро-) компоненти
10
-4
-10
-2
%
- Ултра-следи < 10-4 %.
Качествен анализдава информация за състава на обекта (идентификация).
Използва специфични свойства, които зависят само от химическата природа на веществата,
наречени ИНТЕНЗИВНИ.
Пример: Ако в изследвания р-р се наблюдава синьо оцветяване при добавяне на
NH4ОН, то в него има Cu
2+
.
За провеждане на качествен анализ трябва да се познават:
- свойствата на веществата
- аналитичната реакция.
Количествен анализдава информация за количествените съотношения на
отделните вещества, влизащи в състава на обекта.
Използва свойства на веществата, които зависят от тяхното количество, наречени
ЕКСТЕНЗИВНИ.
Повечето интензивни свойства имат и екстензивен характер, но не всички!
За провеждане на количествен анализ трябва да се познават:
- свойствата на веществата

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 сеп 2019 в 12:21 потребител
06 сеп 2019 в 20:33 студент на 20 години от София - Медицински университет, факулетет - Фармацевтичен факултет, специалност - Фармация, випуск 2018
29 авг 2019 в 22:09 потребител на 22 години
09 юли 2019 в 13:30 потребител на 27 години
05 май 2019 в 18:09 студент на 21 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Химия, випуск 2021
22 мар 2019 в 17:55 потребител
25 фев 2019 в 19:36 студент на 20 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Молекулярна биология, випуск 2021
25 фев 2019 в 02:07 студент на 37 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Екология и ООС, випуск 2016
12 фев 2019 в 13:23 студент на 32 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, випуск 2019
08 фев 2019 в 20:06 студентка на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Биология, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Предмет на аналитичната химия - качествен и количествен анализ. Значение на аналитичната химия в практиката.

08 яну 2011
·
250
·
16
·
4,493
·
609

Градивните частици и техните особености изграждат веществата. Според теорията - веществата са изградени от молекули, атоми и йони. Градивните частици имат маса /тегло/....
 

Лекционен курс по аналитична химия

Материал № 1130241, от 17 ное 2014
Свален: 224 пъти
Прегледан: 269 пъти
Предмет: Аналитична химия, Химия
Тип: Лекция
Брой страници: 71
Брой думи: 19,344
Брой символи: 117,446

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекционен курс по аналитична химия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала