Големина на текста:
Ипотечното банково кредитиране-
предимство и недостатъци
Активите на всяка една Търговска Банка са разделени основно в 4 групи.
Групата заемаща най-голям процент(%) от
общия портфейл на Банката е кредитният портфейл.Той е най-рисковият
актив, тъй като заемите в него се превръщат в паричен ресурс за Банката след
настъпването на падежа им.Тази група активи заема около 40-60% от общия
обем на партфейла на Банката.Първостепенната задача на този портфейл е
удовлетворяването на потребността на отделните клиенти. Степентта на
ликвидност на конкретната кредитна сделка има второстепенно значение за
Банката.Една част от общия обем
на кредитен портфейл се заема от дългосрочните кредити, т.е. над 5 години за
погасяването им.акива дългосрочни кредити са ипотечните кредити.
Ще рагледъм някои от предимствата и недостатъците на ипотечното
банково кредитиране в България,погледнато през призмата на
Банката.Предимствата обикновенно за нея са недостатъци за нейните
клиенти,а недостатъците в ипотечното кредитиране, могат да бъдат
предимство за отделните и клиенти.
Всичко това разбира се,е много относително и зависи от
самата кредитна сделка.Ипотечното
банково кредитиране е относително ново явление за българския банков
пазар.То навлиза доста бързо, но все пак не може да се говори за висока степен
на развитие, предвид това,че в България то тепърва ще се развива.
Кредитите, заделяни за първичния и вторичен жилищен пазар
представляват важна част от общия пазар на дългосрочен заеман капитал и
кредитната система на всяка една отделна страна.В развитите държави
източниците наза финансиране на жилищния пазар са предимно частни,а
държавното финансиране заема незначитена част спрямо общото и се използва
за специфични цели.В България отпуснатите ипотечни кредити от
Търговските Банки са на обща стойност около 200 милиона лева.Развитието на
пазара за недвижими имоти съществено се влияе от възможностите за
кредитиране в съоветната страна.За България това съотношение е около 0,8%
спрямо БВП,имайки в предвид ,че БВП за 2005г.е около 25 милярда лева.
Банките с развитието на ипотечното кредитиране,все повече
и повече предлагат различни видове ипотечни кредити.Те предлагат този вид
кредит,за да могат да увеличат свойте клиенти.Предлагането обаче на
много,като количество,кредити е свързано и с много рискове за самата
Банка.За да предлага тези количества ипотечни кредити,тя трябва да увеличи
и собствения си капитал.Предимството на ипотечното банково кредитиране е,
че самата Банка печели от размера на лихвите.Чрез високите лихви Банката
си гарантира един постоянен и дългосрочен ресурс,за сметка на ликвидността
на кредита,тъй като той не е бързо ликвиден,т.е. по-бавно ликвидния кредит е
с по-висока лихва. Ипотечният кредит, като такъв
оикновено е свързан съсзалагането на имот”,като обезпечение по кредита.Не е
задължително обаче покупката да е жилище.Покупката може да бъде
например кола,която струва 100 000 лв.За да може да си я
закупи,кредитоискателя ще трябва да изтегли ипотечен кредит.Естествено
кредитополучателя трябва да има обезпечение по кредита.Такова може да бъде
неговото жилище.От тук следва, че с ипотека може да се гарантира всякакъв
вид ипотечен кредит,нзависимо от неговото предназначение.Ипотеката като
такава, може да се изисква само от частни физически и юридически лица.При
неизпълнение от страна на клиента по кредита,Банката( т.е. АД-то) може да
продаде ипотекирания имот.Не погасяването на отделните ипотечни банкови
кредити от страна на кредитополучателите си, могат да станат проблемни за
Банката.Тъй като за оценката на обезпечението се отчитат някои много
важни фактори,като вида на самото обезпечение;нивото на сложност на
оценката;степента на цените на съответното обезпечение;възможността на
ефективн контрол върху самото обезпечение;както и изискванията за
осигурителния марж,то обезпечението може да е проблемно за самата
Банка,т.е. да не може да го продаде и по този начин да не си върне определената
сума пари по ипотечния кредит. Един от тези фактори,които споменах
по-горе е осигурителния марж.Той е от особено важно значение за Банката по
обезпечението на ипотечния кредит. Осигурителния
марж е разликата между цената на обезпечението и възможната максимална
сума на кредита която Банката може да отпусне,т.е. заемната квота.
Обикновено Банките изескват осигурителния марж да е коло 50-70% от
сумата на ипотечния кредит.Разбира се това от една страна е добре,т.е.
предимство,но от друга страна е недостатък за Банката.Чрез високия %
осигурителен марж,Банката си гарантира сигурността по погасяването на
ипотечното кредитиране,т.е. по този начин тя си осигурява спокойствието по
отделните ипотечни кредити.Предимството но и недостатъка за Банката по
ипотечните кредити идва от една страна от самата оценка на отделния
недвижим имот.Това е само едно от предимствата, или недостатъците разбира
се,на ипотечното банково кредитиране.Самата оценка на недвежимия имот е
най-важна,тъй като пазарната стойност е подложена под влияние на редица
фактори, като това, че някои качества не се поддават на точно определяне на
цената.Месторазположениета на самия имот,вътрешното разположение са
само една част от тези субективни фактори,не подлежащи на точно
определяне на цената.Оценката на недвижимия имот зависи и от други
фактори,като способността на оценителя;неговият опит;умението да
анализира търговията с имоти;амортизацията на самото
жилище;миграционните процеси и т.н.
В отделни периоди от време е възможно продажбата на един
имот да се проточи със седмици дори месеци.Това важи особено за по-малките
населени места в България.Ето защо някои български банки отпускат
ипотечни кредити,само за покупка на имот в голями градове,къде има
сравнително добре развит жилищен пазар и при нужда ипотекираното
имущество мже да бъде продадено бързо и без загуби.По принцип пазарите на
недвижими имоти са по-слабо ефективни от повечето други пазари.Не
съществува национален пазар,а множество локални пазари за жилища.
Сегментираността на жилищния пазар затруднява добиванета на
информация за цените и уславията по сделките,както и увеличава разходите
за търсене на купувачи.Към това трябва да се прибавят и по-голямите разходи
при сделки с жилища- данък при прехвърляне,брокерска комисионна,
нотариална такса,юридически условия и някои други.Всички тези
транзакционни разходи намаляват сумата,която получава продавачът при
продажба на жилището.В най-лошия за кредитора случай пазарните цени на
имота могат да спаднат под тяхна ипотечна оценка,което би довело до загуби
за него,ако се наложат продажби на обезпеченията по ипотечните кредити.В
България нестабилният и слабо ликвиден жилищен пазар, както и линсата на
система за застраховане на земите,водят до занижаване на ипотечните оценки
на жилищата от страна на банковите оценители и до изисквания за внасяне
на голями първоначални вноски.Последното е в противоречие с ниските
спестявания на множество от гражданите и силно затруднява възможността
за получаване на жилищен ипотечен кредит, така както високите лихви
затрудняват обслужването на погасителните вноски по заемите предвид
ниските доходи. Ако ипотечните плащания бъдат просрочени,то Банката-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 сеп 2020 в 23:12 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2019
13 дек 2019 в 16:21 студентка на 30 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Маркетинг и комуникация, специалност - Маркетинг и комуникация, випуск 2019
06 апр 2019 в 03:21 в момента не учи на 30 години
16 мар 2018 в 15:23 ученичка на 25 години от Стара Загора - ТГ "Княз Симеон Търновски", випуск 2014
03 сеп 2017 в 16:22 студентка на 30 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по системно и химично инженерство, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2013
16 яну 2017 в 21:51 в момента не учи на 28 години от София
25 апр 2016 в 23:53 ученик на 35 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
16 май 2015 в 10:40 в момента не учи на 36 години от София
16 мар 2015 в 19:41 студент на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика, випуск 2015
25 ное 2014 в 15:53 студентка на 32 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет сигурност, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Ипотечни кредити

02 сеп 2009
·
283
·
9
·
1,503
·
219
·
1

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг -София- Курсова работа по БАНКОВО ДЕЛО На тема: ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Изготвил: Преподавател: Диана Д. Костадинова Никола Лазаров Ф.№26063 Форма на обучение: Задочно София 2009 г. Съдържание: Стр. 1. Обща характерис...
 

Банково кредитиране

16 авг 2009
·
469
·
17
·
3,093
·
309

Разглеждат се видовете кредити, условията при кредитирането, видове рискове в банковата дейност и състоянието на банковото кредитиране в България...
 

Видове кредити

25 ное 2008
·
272
·
7
·
1,336
·
91
·
1

Потребителски кредити – най-често исканите и отпускани кредити. Няколко са съществените характеристики на потребителските кредити, различаващи ги от Ипотечните.
 

Сравнителен анализ на условията по ипотечни кредити в търговските банки

21 мар 2012
·
78
·
8
·
2,312

Банките на територията на България са тези, които отпускат най-скъпите кредити в евро. Ефективната годишна лихва на ипотечните кредити в страната е 9,38%. За сравнение, в страните с най-евтини ипотечни кредити, като Финландия, е около 2,3% ....
 

Банково кредитиране на средния и дребен бизнес в България

21 ное 2010
·
617
·
83
·
21,409
·
701

В условията на пазарна икономика, броят и съставът на физическите и юридическите лица, които кандидатстват за банков кредит за стопански цели непрекъснато расте. Членството ни в ЕС и технологичното развитие като цяло...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
1
8 мин
22.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Ипотечното банково кредитиране - предимства и недостатъци

Материал № 1128259, от 10 ное 2014
Свален: 13 пъти
Прегледан: 25 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,909
Брой символи: 16,864

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ипотечното банково кредитиране - предимства и н ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала