Деметра Димитрова
преподава по Музика
в град
Големина на текста:
25. Музикални дейности в началното училище. Възприемане на музика
особености на музикалното възприемане, задачи, изисквания към
репертоара, методически проблеми
Трите основни музикални дейности, които се осъществяват в процеса на обучение в
рамките на общообразователното училище, са: изпълнение ,възприемане и съчиняване на
музика.
Изпълнителската дейност по музика на учениците се приема като основна дейност в
клас и в извънкласни и извънучилищни дейности. Това е така тъй като тя е изключително
достъпна. Чрез нея децата могат да преживеят непосредствено и активно музикално-
художествения образ заложен в музикалните произведения, като същевременно развиват
редица музикални способности.
Музикално-изпълнителската дейност на учениците притежава отличително
своеобразие. То произтича от редица особености, сред които най-съществена от всички е
възрастовата специфика, която определя поведението на учениците спрямо
психологическите им характеристики. Музикално-изпълнителската дейност на учениците в
общообразователното училище се изразява чрез пеене, свирене на детски музикални
инструменти, изпълнение на музикални игри и музикално-ритмичени движения . Те
притежават общи черти, както и индивидуална характеристика като вид дейност. Също
така могат да имат и различни цели и задачи. Изпълнителската дейност по музика на
учениците включва певческа дейност, свирене с детски музикални инструменти и
музикално-ритмична дейност. Изпълнителска дейност това е найдостъпната активна
музикална дейност, чрез която главно се осъществява музикалното възпитание.
Певческата дейност се възприема като основна при обучението по музика в
общообразователното училище. Също така тя е най-широко застъпена като извънкласна и
извънучилищна дейност чрез вокалната група. Основните цели тук са свързани с
придобиването от учениците на знания за собствения певчески глас, изграждането на
отношение към пеенето и песента. Като основни задачи се открояват оптималното развитие
на детския глас и същевременно неговото съзнателно опазване от страна на учениците в
процеса на работа. Чрез тази дейност в резултат на взаимодействието на музиката с текста
се оказва и възпитателно въздействие; усъвършенстват се мисловните процеси, подобрява
се езиковата култура, коригира се дикцията.Певческата дейност е най-достъпна, тъй като
децата са най-активни. Може да бъде разглеждана в 2 аспекта:
*Като продължителен процес за развитие на гласа, на певческите умения, свързани с
муз. Способности;
* Като дейност в даден момент, напр. изпълнение на конкретна песен;
Като част от основните задачи могат да се изтъкнат следните: формиране на интерес
към музиката и песента, получаването на знания свързани с опазване на гласа, развитие на
гласа, формиране на певчески умения и навици, развитие на музикалните способности на
учениците.
Свиренето на детски музикални инструменти се въвежда в урока по музика в
българското общообразователното училище вследствие най-вече на влиянието на Карл Орф
и неговата система за музикално възпитание. Благодарение на тези занимания се развиват
музикални способности, но и редица качества като: наблюдателност, творческо
въображение, самостоятелност, организираност, концентрация, дисциплина, толерантност
към другите, които правят дейността значима за възпитанието на учениците.
Използват се предимно ударни инструменти с неопределен тон като: триъгълник,
барабанче, кастанети, дайре, кречетало, камшик, дървени пръчици и др. Използват се
партитури, които при по-малките ученици са условни, докато при по-големите се прилагат
и нотни знаци.Възможностите за разширяване обхвата на въздействие от работата с детски
музикални инструменти, както и приложението на придобитите умения и способности
върху други изпълнителски дейности, правят тези дейности особено ценни. Това е така,
защото едновременно с положителните ефекти от тези активности, те внасят допълнително
разнообразие в музикалната работа с деца, които обикновено трудно задържат вниманието
си върху един обект или дейност за по-дълго време.
.
Преимуществата на музикалната игра в обучението на учениците е в използването й
главно като средство за отмора. Активизирането на вниманието в името на играта дава
възможност за приложение на знанията и уменията в нова ситуация. Забавните
обстоятелства на свой ред носят радост като едновременно с това спомагат за
усъвършенстването на различни способности и умения и по този начин се стимулира
изпълнителската д ейност.
Положителното въздействие на творчеството върху личността го прави
изключително важно средство за обучение и възпитание особено в сензитивен период като
началната училищна възраст. За творчество на учениците (в Общообразователното
училище) във връзка с изпълнителски дейности по музика се счита даването на
предложения за начина на изпълнение на песните. Тук се имат предвид главно идеи относно
избора на динамика, щрихи, темпо, акомпанимент с детски музикални инструменти,
изпълнение на подходящи музикално-ритмични движения. Основният смисъл на тези детски
опити е в цялостното стимулиране на учениците, в провокиране на тяхната инициативност и
творчески потенциал.
Възприемането на музиката е основна музикална дейност. Тя поставя в зависимост
качеството и резултата на всички музикални дейности., но не трябва да се изолира от
другите музикални дейности, а да присъства във всички моменти на урока.
Учениците трябва непрекъснато и по време на пеене, и по време на свирене да слушат, т.е.
да се вслушват в музиката и да вникват в нея.
Възприемане (слушане) на музикаслушането на музика е основна
музикална дейност, която има важна роля за:
?изграждане на музикален опит - човек започва да
възприема музиката спонтанно още от найранна възраст.
Задачата на музикалното образование в СОУ I – VIII клас е да
доразвие придобитият до тук спонтанен опит и да сформира
умението да се слуша музика на повисоко равнище, с оглед
на това да се стигне поблизо до нейното съдържание.
?формиране и развитие на музикални умения и навици за
слушане - това е осъзнато възприемане на музикалното
произведение
?естетически вкус в областта на музиката чрез
натрупването в съзнанието на многообразен фонд от представи
за различна музика ученика придобива по цялостно
впечатление за пътя на музикалното изкуство през миналите
векове и изключително пъстрата палитра от музиката в
съвременността. Всичко това е важен фактор които спомага за
формиране на музикален естетически вкус на ученика.
?анализиране и наблюдение на слушана му зика това е
основното средство за поясно диференциране и опознаване
на редица елементи на музикалният език и най вече на
техният изразителен художествен смисъл.
?Музикалната осведоменост и обща култура на
личността чрез слушането на музика в училище децата се
запознават с имената на бележити композитори и творци като
се запознават с тяхното творчество и епохата в която са
живели. Това е предпоставка за обогатяване на общата им
култура.
Задачи за възприемане на музиката погоре споменатите
качества са необходими за пълноценното съпреживяване на музикални
произведения от учениците , а също така и за подготовката на самото
възприемане на музиката. Имено тези качества се реализират чрез
следните задачи, които са общоприети в музикално-педагогическата
практика:
?Разграничаване на видовете музика (забавна, фонова”, филмова,
сериозна, “кръчмарскаи т.н.).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Музикални дейности в началното училище. Възприемане на музика.

Разработена тема за държавен изпит по НУП на тема Музикални дейности в началното училище....
Изпратен от:
megi_nikolova
на 2014-11-03
Добавен в:
Теми
по Музика
Статистика:
331 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Основни музикални дейности

14 юни 2008
·
706
·
19
·
2,213

Разглеждане на основните музикални дейности, които се осъществяват в рамките на общообразователното обучение по музика.
 

Музикални способности и развитието им в различните възрастови периоди

20 дек 2011
·
283
·
7
·
1,720
·
567
·
1

Музикални способности и развитието им в различните възрастови периоди - особености и методи...
 

Физиологична и психологична основа при възприемането на музика

20 мар 2008
·
446
·
22
·
3,746
·
387
·
4

Разглеждане на една от основните музикални дейности в общообразователното обучение - възприемането на музика, от гледна точка на музикалната психология.
 

Оркестри /симфонични жанрове/

06 яну 2007
·
321
·
2
·
169
·
242

Съдържа описания,характеристики и нещо повече за симфоничните жанрове.
 

Активността на личността - условия за ефективно взаимодействие човек - музикално изкуство

09 мар 2008
·
151
·
10
·
703
·
75

Възприемайки човек музиката, запаметявайки я, изпълнявайки я, съчинявайкия, всичко това е насочено върху един обек – музикалната творба. Музикалната активност на личноста се изразява преди всичко в мисловни, емоционално – волеви процеси, следователно ...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Музика
Тест по Елементарна теория на музиката над основни понятия
тематичен тест по Музика за Ученици
Тестът е за ученици от музикалните училища и за музиканти в музикалните академии. Темата на теста е "Основни понятия". За подготовка прочетете "Елементарна теория на музиката" на Парашкев Хаджиев, а също и при допускане на пропуски. Съдържа 10 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
42
1
1 мин
05.10.2016
Тест по музика за 6-ти клас
състезателен тест по Музика за Ученици от 6 клас
Тест по музика, предназначен за подготовка на ученици от 6-ти клас. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Лесен)
12
256
1
05.07.2013
» виж всички онлайн тестове по музика

Музикални дейности в началното училище. Възприемане на музика.

Материал № 1126295, от 03 ное 2014
Свален: 331 пъти
Прегледан: 533 пъти
Предмет: Музика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,410
Брой символи: 8,500

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Музикални дейности в началното училище. Възприе ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деметра Димитрова
преподава по Музика
в град
с опит от  5 години
3

Валентин Петков
преподава по Музика
в град София
19

виж още преподаватели...
Последно видяха материала