Големина на текста:
ТЕМА 3.
БАНКОВИ КРЕДИТИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КРЕДИТИРАНЕТО
Въведение
Банките са важен елемент в организацията на обществените
отношения и търсят своето място и роля в управлението на тези
отношения. Именно те разполагат с основните икономически регулатори /пари,
кредит, лихва/, типични за условията на пазарната икономика.
Съвременните банки са предприятия, които оперират не само със
собствени средства, а преди всичко – с обществен капитал. Банките “купуват“
и “продават“ пари, като приемат по различни сметки свободните парични
средства на своите клиенти и предоставят такива средства на онези
клиенти, които имат потребности от тях.
Търговските банки са акционерни дружества, които извършват публично
привличане на влогове и използват привлечените парични средства за
предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен
риск.
Основната цел на банките е кредитирането на техните клиенти.
Потребителския кредит играе все по-значителна роля в развитието на
съвременната икономика и живота на обикновените хора. В развитите
икономически държави той се е превърнал в растяща бизнес сила, вкоренена
характеристика на модерното общество и негов висок, растящ стандарт на живот.
1
Заемането и отлагането на плащането като икономически феномен са
стари като търговията. Поради своята важност, кредитът е станал предмет на
живи дискусии. Той реализира своето присъствие осезаемо, чрез цял обхват от
икономически активности. Той може да повиши стандарта на живот на поданиците
на една държава, но също така може да създаде трудности на тези, които са
прекомерно примамени от неговите предимства.
1
ГЕОРГИЕВ., Разширяване диапазона на потребителското кредитиране, фактор за икономически
растеж,повишаване на жизнения стандарт.,доклад
1
1.Същност на кредита
,,Исторически, кредитът съпътства развитието на човешката
цивилизация, защото се използва като инструмент, подпомагащ
размяната на стоки и кръгооборот на парите. Възникнал първоначално в
стокова форма, кредитът постепенно се развива в парично изражение.
Предполага се, че банките предоставят в своите региони необходимите
кредитни средства за легалния бизнес на потребителите, по обосновани
и определени компетентно лихвени ставки.”
2
За повечето банки, заемните сметки представляват не по-малко от
половината от съвкупните им активи и те носят около 2/3 от доходите.
Банковите рискове имат тенденции да се концентрират в кредитния
портфейл. Кредитният портфейл на всяка банка е подложен на регулиране,
доколкото качествата на портфейла в най-голяма степен в сравнение с
качеството на други банкови услуги, е важно за оценка на риска и
надеждността на банката.
Предоставянето на някои кредити може да бъде ограничено или
забранено от законодателството. Такъв е случаят, когато на банките се
забранява да предоставят заеми, обезпечени с техните собствени акции.
Структурата на кредитните вложения на конкретната банка, в значителна
степен зависи от очаквания доход от банката, чието равнище кредитния
инспектор съпоставя с доходите от всички други активи, които може да
придобие банката. При други равни условия, банката обикновено предпочита
да дава заеми, по които очакваните доходи с отчитането на всички разходи
и риска от загуби по кредита са максимални.
Търговските банки предоставят кредити при спазване на условията на
кредитиране, регламентирани в нормативна база, даваща възможност за
правилното обслужване на кредита и ускореното му погасяване. Основното
условие при отпускането на кредит е кредитоспособност на предприятието -
2
Делисивкова,Пари,банки и капиталови пазари,София.,2006г.,с.38
2
кредитоискател. Под кредитоспособност се разбира възможността на
кредитоискателя да погаси предоставения кредит в договорени срокове.
Кредитоспособността зависи от много фактори, по - важните от които са:
дееспособност на фирмата, репутация на кредитоискателя, ликвидност на
активите, състояние на стопанската конюнктура, обращаемост на капитала,
рентабилност и други. Дееспособността представлява признатата и
гарантирана от закона възможност на кредитоискателя – правен субект по
кредитната сделка, да поема права и да изпълнява задълженията си по
сключени от него договори. ,,Изключително важно за банката е клиентът й
да може да бъде носител на права и задължения. От гледна точка на
интереса на банките е важно активите на кредитоискателите да са ликвидни.
А те са такива, когато бързо се реализират при нужда на пазара по цени,
близки до балансовата им стойност, т.е. до цената, по която са
осчетоводени.”
3
В този анализ трябва да се включат всички активи - дълготрайни и
краткотрайни, материални и нематериални. Дълготрайните материални активи
се включват обикновено, когато се иска дългосрочен кредит. Най-трудният
момент в този процес е установяването на залежите, както и оценката на
активите, особено ДМА. За банките, при анализа на активите, е важно да се
определят качеството, пазарния курс и тенденциите на изменение на
доходите от ценни книжа. От това зависи възможността на предприятието да
си посрещне задълженията, в това число и към банките. Важно, от гледна
точка на анализа, е да се установят състава и структурата на вземанията
на кредитоискателя и главно дела на несъбираемите вземания. От гледна
точка на интересите на банките е добре, когато клиентът има повече на
брой дебитори. В този случай, рискът да се увеличи размера на
несъбираемите вземания, е по-малък.
Когато предоставят кредит на своите клиенти, банките не разполагат
непременно със съответната сума по отпусканите заеми. В случаите, когато
една банка отпуска кредит с предоставената на заем сума, се кредитира
3
Делисивкова,Пари,банки и капиталови пазари,София,с.45
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банкови кредити и технология на кредитирането

Банките са важен елемент в организацията на обществените отношения и търсят своето място и роля в управлението на тези отношения. Именно те разполагат с основните икономически регулатори (пари, кредит, лихва)...
Изпратен от:
alissandra
на 2014-11-02
Добавен в:
Лекции
по Банково дело
Статистика:
25 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банково кредитиране

16 авг 2009
·
470
·
17
·
3,093

Разглеждат се видовете кредити, условията при кредитирането, видове рискове в банковата дейност и състоянието на банковото кредитиране в България...
 

Същност на кредита. Видове кредити

26 сеп 2009
·
318
·
7
·
1,925

Кредит е всяко вземане, възникнало в резултат от договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане (акцептиране), гарантиране или поемане на менителнично поръчителство...
 

Банкови кредити и технология на кредитирането

01 окт 2009
·
197
·
14
·
2,328
·
118

Кредитите, предоставяни от банките на техните клиенти, имат най – висок относителен дял в балансовите им активи. Кредитните операции са най-съществените активни операции на банките. ...
 

Баково дело

14 ное 2009
·
1,327
·
209
·
40,092
·
1,509
·
1
·
1
·

Настоящто учебно помагало по дисциплина „Банково дело” е предназначено за студенти от всички специалности, изучаващи тази дисциплина. Учебникът съдържа...
 

Банкови операции

28 апр 2010
·
203
·
17
·
2,980

Съвременните банки водят началото си от средновековните търговци на пари наречени сарафи...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
41
4
1
2 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банкови кредити и технология на кредитирането

Материал № 1126043, от 02 ное 2014
Свален: 25 пъти
Прегледан: 26 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 2,337
Брой символи: 13,703

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банкови кредити и технология на кредитирането"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала