Големина на текста:
1 въпрос. Търновската Конституция и уредбата на съдебната
власт.
През 1880 г. Второто Обикновено народно събрание приема
първия Закон за устройство на съдилищата. При представяне на
законопроекта министърът на правосъдието Христо Стоянов
изрично акцентира върху неговата приемственост между създадената
от руската администрация съдебна система в освободените
български земи и новата организация на съдебната власт. Мировият
съд се създава на мястото на предходните помирителни (полюбовни)
съдилища. В установяване организацията на работа на окръжните
съдилища се държи изключително много на независимостта на
съдиите, както от политическата власт и общественото мнение,
така и помежду им. ЗУС от 1880 г. урежда института на съдебните
заседатели и нормира начина на избор и правомощията им. С
изграждането на Върховен съд през 1879 г., преименуван във Върховен
касационен съд (ВКС), практически завършва един естествен процес в
изграждането на съдебната система в страната. В първите
нормативни документи за устройството на съдопроизводството се
възлага на ВКС да съблюдава точното изпълнение на законите и
еднаквото им прилагане, да упражнява надзор върху всички съдебни
институции и длъжности в държавата, с изключение на прокурорите.
Според ЗУС от 1880 г. общото ръководство на правосъдната система
се осъществява от Министъра на правосъдието.
Приетият от Народното събрание през 1898 г. Закон за
устройство на съдилищата, който развива някои положения от
невлезлия в сила ЗУС от 1883 г., решава няколко важни проблеми, които
оставят трайна следа в нашата съдебна система до най-ново време:
въвеждане на института на „кандидатите за съдебна длъжност”;
условията за назначаване на съдебна длъжност; въвеждане на
частична несменяемост на длъжностните лица от съдебното
ведомство. Законът цели да доусъвършенства стария закон за
съдилищата. Основните цели на закона са: уреждане на стажове за
млади юристи; уреждане на изискванията към лицата, които се
назначават на длъжност съдия; нотариус, пристави и пр; уреждане
изискванията за назначаване на съдебна длъжност или на длъжност в
съдебната система; независимостта на съдебната власт, полагане на
клетва при встъпване в длъжност на следовател и прокурор.
Законът от 9.02.1910 г. за изменение на някои членове в ЗУС внася
съществени промени в подхода за решаване на кадровия въпросс – в
таблица са вписвани кандидатите за съдебна длъжност,
допълнителните член-съдии, съдиите, съдебните следователи и
прокурорите, които са отговаряли на предвидените в закона условия
за назначаване на всяка отделна длъжност до деня на съставяне на
таблицата. Към министъра на правосъдието се създава Висш съдебен
съвет като консултативен орган за решаване на кадровите въпроси на
правосъдната система. Съветът задължително дава мнение по всяка
кандидатура за назначаване или повишаване в длъжност, включена в
таблицата. За упражняване на надзор върху работата на съдилищата
и на длъжностните лица в тях в Министерството на правосъдието се
назначават съдебни инспектори.
Ръководната роля на Министерството на правосъдието по
отношение на цялата съдебна система - правото му да извършва
ревизии на съдилищата, както и със задължението на председателите
на всички съдилища да представят в министерството годишни
отчети за своята и на подчинените им съдилища дейност.
През 1926г. се приема нов Закон за устройство на съдилищата,
следвайки като цяло структурата и съдържанието на закона от 1910г.
Според чл. 1 съдебните учреждения са: мировите съдии; окръжните
съдилища; апелативните съдилища и Върховния касационен съд.
Върховният административен съд е изваден от състава на общите
съдилища, предвид възстановената самостоятелност на
административното правосъдие. Възстановява се длъжността
главен прокурор при ВКС.
Със Закона за допълнение и изменение на ЗУС от 18.5.1933 г. се
въвеждат специфични изисквания за правната квалификация и стаж по
специалността на нейните членове. Условие за назначение на нейните
членове е те да са членове на апелативните съдилища или на
Върховния касационен съд или прокурори при същите съдилища.
Председателят на комисията е приравнен към председател на
отделение на ВКС, а членовете на комисията – на съдия или прокурор
на отделение на ВКС.
Наредбата-закон за устройство на съдилищата от 12.11.1934 г.
(след преврат на 19 май 1934г.) значително повишaва изискванията за
назначаване на всички съдебни кадри. Задължително е: юридическо
образование; успех от държавните изпити най-малко добър (4) и от
теоретико-практическия изпит с успех много добър (5), за да бъде
назначен кандидатът за допълнителен член-съдия или допълнителен
заместник-прокурор; нов възрастов критерий – пълнолетието,
придобивано с навършване на 21 години; продължителност на стажа за
допълнителния член-съдия или допълнителния заместник-прокурор -
две години.
2 въпрос. Общи граждански съдилища.
Според чл. 1 на Закона за устройство на съдилищата от 1880г.
съдебната власт принадлежи на следните съдебни учреждения: мирови
съдии; окръжни съдилища; апелативни съдилища и Върховен
касационен съд.
Въвеждането института на мировия съдия се налага от
необходимостта да се предостави на населението евтино и бързо
правораздаване по маловажни граждански и наказателни дела, което е
от голямо значение за масово възпитаване на уважение към закона и
действащите правила, с оглед организирането на народа в „правна
общност”. Мировият съд се създава на мястото на предходните
помирителни (полюбовни) съдилища, които съществуват до
приемането на ЗУС по силата на действащите Временни съдебни
правила. Мировият съдия е едноличен орган. Той е компетентен да
разглежда спорове с нисък размер на цената и наказателни дела за
нарушения, но не и за престъпления. По наказателните дела, които са
подсъдни на мировия съдия, обвинението се поддържа от
полицейските и административни органи, както и от пострадалите
лица.
Освен върху едноличното начало, организацията на съдебните
учреждения се основава и върху п- па на колегиалността. Най- ниското
по степен колегиално учреждение е окръжният съд. Състои се от
предеседател, подпредседател и членове. Разглеждат по същество
всички граждански и търговски искове, всички наказателни дела, извън
компетентността на мировия съдия. По отношение на обжалваните
съдебни актове на мировите съдилища, ОС са втора, апелативна
инстанция. Апелативният съд се състои от председател,
подпредседател, четирима членове. Дели се на гражданско и углавно
отделение. АС е създаден като второинстанционен и разглежда
обжалваните пред него съдебни решения на ОС, влизащи в района на
съда. ЗУС въвежда касационното производство – ВКС – колегиален
орган /председател, подпредседател, 4 члена/. Разглежда и се произнася
само по отправени към него касационни жалби. Заседанията /открити
или закрити/ на ОС, АС и ВКС са в състав от 3 съдии. Граждански и
углавни дела – публичност.
Нов ЗУС 1899г. Запазва се триинстанционната система.
Незначителни промени: установяват се три АС –София, Русе и
Пловдив; ВКС – увеличава се броят на членовете на 10.
През 1911г. Законодателят създава нов институт, непознат на
българското съдоустройство – Висш съдебен съвет. Състав на ВСС:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 мар 2020 в 12:36 потребител
24 окт 2019 в 22:38 потребител на 27 години
21 мар 2019 в 17:04 студент на 44 години от София - Университет по библиотекарство и информационн, факулетет - Културно- историческо наследство, специалност - АД, випуск 2018
 
 

Търновската конституция и уредбата на съдебната власт

Материал № 1125823, от 01 ное 2014
Свален: 21 пъти
Прегледан: 27 пъти
Предмет: История на държавата и правото, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 72
Брой думи: 17,753
Брой символи: 111,879

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търновската конституция и уредбата на съдебната ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Кристина Николова
преподава по История на държавата и правото
в град
с опит от  4 години
399 44

виж още преподаватели...
Последно видяха материала