Големина на текста:
Проф. М. Глушкова
№ 1
ПРЕДМЕТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕОРИЯТА И МЕТОДИКАТА НА ФВ,
ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ НАУКИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ТМФВ.
ТМФВ е частна / дисциплина / дидактика и се разделя на 3
поддисциплини:
?Теория на ФВ / ТФВ / - тази поддисциплина изучава процесите,
явленията и закономерностите свързани с развитието на човека,
чрез средствата и в педагогическите условия специфични за ФВ.
?Методика / технология / на ФВ – занимава се с въпроса: „ Как да
постигаме целите?”
?Практическо ФВ – следтвие от горните две
Връзка на ФВ с биохимията – най – малкото физическо усилие е
свързано с енергоразход.
Връзка на ФВ с биомеханиката – всичко във ФВ се основава на
физиката.
Кинематика – всяко преместване на тялото се основава на законите на
кинематиката – посока, ритъм, скорост и др.
Връзка на ФВ с педагогиката – формиране на социални умения.
Връзка на ФВ с психологията – много тясна – ФВ развива психическите
процеси, двигателната памет, мислене, социология.
Основни понятия в ТМФВ:
?Физическа култура – най – широкото понятие, включващо
целия исторически опит на човечеството, свързан с физическото
развитие на човечеството. ФВ е възникнало преди всички други
предмети, когато работата на човека е била да ловува. Първият
момент е самоупражняемост.
?Физическо възпитание ФВ – целенасочения педагогически
процес за морфологично и функционално развитие.
?Физическо развитие – морфологичните и функционални
промени в организма на човека чрез ФВ.
Морфологични промени – размерите / ръст,тегло, гръдна обиколка/
Физическите упражнения влияят върху функционирането на органите
и системите.
?Двигателни способности = физически качества =
двигателни качества
Те са качествени характеристики на човешкия организъм. Биват 2
вида:
-Общи / кондиционни / - бързина, сила, издръжливост,
гъвкавост, ловкост. В детската градина се развива всяко от тези
качества в определена система
-Специфични / координационни / -равновесие,
координация на движенията, двигателна памет, двигателна
усетливост и др.
?Физическа дееспособност – определя степента на развитие
на двигателните способности, проявени в двигателни действия –
тичане, хвърляне, бягане.
?Двигателно умение – придобита способност за
неавтоматизирано / съзнателно / изпълнение на дадено движение
1
Проф. М. Глушкова
?Двигателен навик - придобита способност за
автоматизирано / безсъзнателно / изпълнение на дадено движение
?Умора – временно снижаване на работоспособността с цел
предпазване на организма от необратими биохимични промени при
физическо натоварване. Умората бива:
-Локална – ангажирани са 1/3 от мускулите
-Обща – над 1/3 от мускулите
Умората има 2 фази:
-Преодолима – с усилие на волята може да се продължи да
се натоварва организма
-Непреодолима – дори с усилие на волята не може да се
извършва физическа работа.
№ 2
СИСТЕМА НА ФВ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В БЪЛГАРИЯ. НОРМАТИВНИ
ДОКУМЕНТИ. ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ФВ.
До преди 15/20 год. ФВ е водеща дисциплина, но с течение на
времето на преден план излиза педагогическия т му аспект.
Документи:
?Държавни образователни изисквания / ДОИ / по ФВ
?Програма за образователно съдържание по ФВ
По направление наричаме ФВ – физическа култура, а предмета се
нарича физическо възпитание.
ФВ включва 4 ядра:
1.Естествена приложна двигателна дейност
2.Спортно – подготвителна дейност
3.Физическа дееспособност
4.Игрова двигателна дейност
Програмата за образователно съдържание по ФВ е нормативен
документ, регламентиращ учебния материал по ФВ за всяка
възрастова група / Какво да се учи? /. Програмата има 2 модула:
-За деца посещавали през цялото време детска градина от 1
до 4 група – целият набор от учебен материал
-За деца, които са се включили през някоя от годините
/ по бълг. език има и друг модул – за деца, които не говорят бълг.
език /
Цели на ФВ:
1.формиране на двигателни умения и навици, както и формиране на
отношение на детето към двигателната дейност и към упражненията
с организиращ характер
2.овладяване и усъвършенстване на естествено – приложните
движения
3.непрекъснато подобряване на физическата дееспособност на 3/7
год. деца
4.формиране на специална готовност за обучение по ФВ в първи клас
образователно съдържание по ядро № 1 – естествено –
приложна дейност
Това ядро включва следните раздели: обучение в ходене, бягане,
скачане, лазене, провиране, прекатерване, катерене,висове,
2
Проф. М. Глушкова
търкаляне на топка, хвърляне, ловене, водене на топка, търкаляне на
тялото и изтегляне на тялото.
ХОДЕНЕ – циклично двигателно действие. В детската градина детето
вече ходи, но детето на 3 год. Като не търкаля добре ходилото, няма
кръстосана координация на горни и долни крайници, която се
проектира при лазенето. Детето стъпва или с успоредни ходила или с
навътре леко с пръстчета. Нашата цел е да отворим ходилата до 30?.
Видове ходене :
1. обикновенно ходене – отнасяме:
-ходене в различни строеве – ходене назад, странично ходене и
др.
-Ритмично ходене – ходене по зададен ритъм / маршировка /
-Равновесно ходене – в 1 група то започва с ходене по
ограничена пътека, след това ходене по дъска, ходене с
прекрачване на предмети; ходене по пейка; ходене по греда с
ширина 15 см на опората; ходене м/у напречниците на стълба,
поставена на земята; усложненият вариант е повдигната на
10/15 см
2. комбинации
-от различни упражнения с ходене
-от ходене със съвсем други упражнения
БЯГАНЕ:
1.обикновенно бягане – отнасяме упражнения свързани с различни
строеве; странично бягане; подскочно бягане и др. Упражнения от
този вид
2.ритмично бягане – бягане по зададен ритъм
3.от комбинации
-само от различни бегови упражнения
-комбинация от бегови и други упражнения
Особености на техниката на бягане в предучилищна възраст –
бягането е 3 – фазово действие: оттласкване > летеж >
приземяване.
ЛАЗЕНЕ И ПРОВИРАНЕ – първото движение за придвижване на
детето е лазенето. Лазенето е комплексно въздействащо действие,
движение за формиране на трите гръбначни кривини. Децата трябва
да лазят с повдигната глава, за да се формира кривината на гръбчето.
Видове лазене :
1.в колянна опора – обикновенно лазене
2.в колянно – лакетна опора
3.в легнала опора / граничарско лазене /
4.в свита, стояща опора – бива 2 вида:
-мечешко ходене / лазене / - с едностранна координация
-с кръстосана координация – обикновенно лазене
Терминологично лазенето е свита стояща опора.
Провирания - видове:
1.през полуклек
2.през клек / патешко ходене /
3.през колянна опора
4.през колянно – лакетна опора
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 юни 2020 в 09:52 потребител
17 юни 2020 в 11:28 ученик на 22 години от Пловдив - СОУ "Св. Паисий Хилендарски", випуск 2014
10 юни 2020 в 10:16 в момента не учи на 23 години
05 юни 2020 в 17:17 студент на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Исторически факултет, специалност - История, випуск 2019
04 юни 2020 в 22:04 студент на 25 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Медицински колеж - Бургас, специалност - Рехабилитация, випуск 2019
02 юни 2020 в 14:39 учител на 38 години от София
28 май 2020 в 13:28 потребител на 21 години
17 май 2020 в 21:24 потребител
12 май 2020 в 17:38 в момента не учи
12 май 2020 в 09:38 учител на 42 години
 
Домашни по темата на материала
Методика на преподаване на лека атлетика за 2 курс
добавена от ivelina.nikolova.12 06.07.2015
3
60
Подобни материали
 

Нуждата от общуване за развитието на човека

22 фев 2006
·
2,626
·
4
·
1,233
·
579
·
2

1. Нуждата от общуване за развитието на човека.
2. Същност на общуването. 3. Характеристика на педагогическото общуване. 4. Особености на педагогическото общуване с деца от предучилищна възраст. 5. Значение на педагогическото общув
 

Дестската агресивност и причините за нейната поява

23 сеп 2006
·
6,024
·
2
·
404
·
1,200
·
1
·
5

Детската агресивност и причините за нейната поява
 

Детето и ученето

18 дек 2006
·
1,073
·
12
·
2,073
·
1

Когато детето започне да посещава училището, ученето става най-важното нещо.
 

Два момента от ежедневието на децата в детската градина: посрещане и изпращане

05 фев 2007
·
816
·
3
·
364
·
379

За детските градини, които не работят по програма "стъпка по стъпка" при посрещането на децата в детската градина се наблюдава един утвърден и вече стереотипен модел, наблюдава се една неравнопоставеност между педагога и детето.
 

Педагогика на взаимодействието

12 юни 2007
·
989
·
9
·
1,261
·
476

Съвременните детски градини предлагат и предполагат развитие на творческите възможности на детето чрез приобщаването му към общочовешки ценности и културното наследство в национален и общоевропейски план...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
111
1
1 мин
05.09.2014
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(Лесен)
105
6
1
4 мин
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Предмет и съдържание на теорията и методиката на ФВ, връзка с другите науки. Основни понятия в ТМФВ.

Материал № 1125567, от 31 окт 2014
Свален: 393 пъти
Прегледан: 747 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Лекция
Брой страници: 24
Брой думи: 6,476
Брой символи: 33,511

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и съдържание на теорията и методиката н ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
106

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
239

виж още преподаватели...
Последно видяха материала