Големина на текста:
ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧЕНИ АСПЕКТИ НА РАЗГЛЕЖДАНИЯ
ПРОБЛЕМ
1.1.Групи деца със специални образователни потребности
Образованието е една от основните ценности на съвременния свят. След като
човешкият фактор е основна сила и предимство, няма как образованието да не играе
съществена роля.
През последните години деца със специални образователни потребности все
повече влизат в общообразователните училища в контекста на цялостната промяна на
отношението към детето и неговите потребности и под натиска на неправителствените и
международните правозащитни организации против сегрегационните образователни
модели. Промяната на статуквото става все по-последователна, но въпреки това
напрежението в професионалните общности по повод ролята и функциите на помощните
и общообразователните училища, въвеждането на интегрираното образование, расте.
Нещо повече, недостатъчният обществен диалог по въпроса, би могъл да постави
родителите и децата в ролята на изкупителна жертва. Сред многото дискусионни
въпроси, ключов е този за обективността и достоверността на оценката на децата при
насочване към общообразователно или помощно училище.
Въпросът за обучението на децата с увреждане възниква още в древността,
възникват въпроси от рода, на какво да бъдат научени тези деца, какви методи да се
използват или самото обучаване. Друг важен аспект е как ще бъдат възприети в
обществото, след като са били поставени в неравностойно положение с останалите
граждани. С промяна на съзнанието в годините, мисленето на хората се променя и
осъзнават, че за децата с увреждания физически или психически също могат да бъдат
полагани грижи да се обучават на елементарните дейности за подобряване на живота им.
Постепенно обществото започва да ги дефинира като деца със специални образователни
потребности.
1
На 26 Януари 2009 г. в България се приема Наредба 1 за обучението на деца и
ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания [2]. В
страната ни се приема и Национален план за интегриране на деца със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната
просвета [3]. Националният план се разработва в изпълнение на параграф 34 от
Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за народната просвета,обхваща периода от 01.01.2004 г. до 01.01.2007 г. и
сеактуализира в края на всяка учебна година. Той е насочен към децата с физически,
сензорни, интелектуални, езиково-говорни нарушения, множество увреждания, които
имат специални образователни потребности. Планът е насочен и към работещите в
системата на народната просвета, във висшите училища, в регионалните инспекторати
по образованието, в дирекциите за социално подпомагане, в системата на
здравеопазването и социалната политика, в местните власти, в неправителствените и
други организации, имащи отношение към интегрираното обучение, и към родителите.
Националният план е документ, който отразява държавната политика по отношение на
децата със специални образователни потребности и очертава пътя на промяната в
областта на образованието им с оглед интегрирането им в системата на народната
просвета. В него са формулирани ценности, принципи и цели, мерки и отговорности за
тяхното осъществяване, сроковете и необходимите ресурси за постигането им. Основа
на настоящия план са базисни международни документи за човешките права, а именно -
Конвенцията на ООН за правата на детето, която e ратифицирана и е станала част от
вътрешното ни законодателство, Стандартните правила на ООН за равнопоставеност и
равни шансове за хората с увреждания, Декларацията от СаламанкаИспания, за
образование при специални потребности.
За да посоча категориите деца и ученици със специални образователни потребности
ще се позава на категоризацията, която е посочена в «Методическо указание» на МОН
от 2007 г. поради факта, че всички нормативни документи, касаещи интегрираното
обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, се опират на тази
класификация.
Деца със специални образователни потребности са:
1.1. 1.Деца с умствена изостаналост.
2
Умствената изостаналост е състояние на обща интелектуална изостаналост, която
възниква в периода на развитието и обикновено се асоциира с понижени способности за
житейска адаптация. Това състояние се характеризира със задържано или непълно
умствено развитие, което се изразява в нарушение на уменията, възникващи в процеса на
развитие. Изостава както общото ниво на интелигентност, така и развитието на
когнитивните, езиковите, двигателните и социалните умения. Според определението,
дадено от СЗО (Световна здравна организация), умствената изостаналост се отнася до
трайни ограничения на всички функции на индивида. Интелектуалното функциониране е
значително под средното и се изразява със съпътстващи ограничения в две или повече от
следните адаптивни умения: комуникация, битови умения, самообслужване, социални
умения, познавателни умения, физическа активност и труд, спортна дейност,
себенасоченост, познавателни умения, ежедневна активност, училищни умения, здраве и
безопасност [7]. Езиковите нарушения при децата с умствена изостаналост са от общ
характер и се разглеждат като неспецифични и вторични, дължащи се на интелектуалния
дефицит. Изоставането в езиковото развитие зависи до голяма степен от степента на
интелигентност[4].
Връзката между когнитивновното развитие и езиковото развитие не е еднозначна и са
възможни вариации. Тези деца имат хетерогенност в езиковия си профил, който зависи в
повечето случаи от индивидуални характеристики. При някои деца с умствена
изостаналост степента на когнитивен дефицит води до значително по-ниски езикови
възможности, докато при друга част от тях се наблюдават по-добри езикови умения.
Умственото изоставане може да бъде съчетано и с други психични и соматични
разстройства. Диагнозата в тези случаи зависи както от цялостната преценка на
интелектуалното функциониране, така и от водещото увреждане. Социалната адаптация
и когнитивните способности на децата с умствена изостаналост могат да се подобрят в
резултат на подходящо обучение и рехабилитация.
Значителното изоставане в интелектуалното функциониране се демонстрира в
тестовете за интелигентност като IQ 70 и под тази стойност. Отчитат се нарушения в
способностите за: усвояване на знания и умения, включително и училищните умения;
комуникация; грижа за себе си; социалните умения и други дейности от ежедневието[4] .
? Лека умствена изостаналост:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 ное 2020 в 19:30 студент на 34 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - СД, випуск 2015
09 ное 2020 в 13:59 родител на 55 години
31 окт 2020 в 19:14 в момента не учи на 45 години
17 окт 2020 в 17:16 в момента не учи на 34 години от Димитровград
12 окт 2020 в 13:13 студентка на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - български език и литература, специалност - Български език, випуск 2014
24 сеп 2020 в 14:44 студент на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
17 сеп 2020 в 21:23 студент на 46 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", факулетет - педагогически, специалност - Български език и чужд език, випуск 2014
17 сеп 2020 в 13:26 студентка на 39 години от София - УНСС, випуск 2009
13 сеп 2020 в 18:25 ученик на 38 години от Дулово - ПГООТ, випуск 2001
10 сеп 2020 в 12:43 студент на 31 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Обществено здраве и спорт, специалност - Логопедия, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
проблема на децата със соп
добавена от mimi_13068305 03.10.2016
2
58
Подобни материали
 

Индивидуална учебна програма (ИУП)

14 май 2010
·
187
·
5
·
1,234
·
393

Тема за държавен изпит по специална педагогика-заглавие- индивидуална учебна програма...
 

Добри практики за работа с деца със СОП

12 ное 2014
·
391
·
6
·
1,090
·
549
·
3

Темата на реферата е "Добри практики за работа с Деца със СОП", предназначена е за студенти в специалност "Ресурсен учител", "Специална педагогика" и др....
 

Логопедия

23 яну 2010
·
1,704
·
53
·
17,090
·
2,386
·
6

Логопедия-(от гр.”логос” –дума слово и „пайдео” –обучение,дете) наука за речта на децата или словообучение....
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
1
2 мин
07.08.2020
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Взаимоотношението между ресурсния и общообразователния учител при обучение на ученици със СОП

Материал № 1124991, от 28 окт 2014
Свален: 511 пъти
Прегледан: 512 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 40
Брой думи: 10,084
Брой символи: 68,343

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Взаимоотношението между ресурсния и общообразов ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стойка Митева
преподава по Специална педагогика
в град Хасково
с опит от  7 години
45

виж още преподаватели...
Последно видяха материала