Големина на текста:
Университет за национално и световно стопанство
Eкологично право
Анализ на моето индивидуално
eкологично правно съзнание
Изготвил:
Специалност:Право”
Фак. номер:
Поток: 603
Група:
София, 2013 г.
Чл. 56а, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
1
Лицата, притежаващи моторни превозни средства, които чрез своето
устройство, действие или използвано гориво причиняват замърсяване на атмосферния
въздух, нарушаване на озоновия слой и промяна в климата, заплащат еднократно при
първа регистрация екотакса в размер и по ред, определени с акт на Министерски
съвет.
1.Правна информираност
Опазването на околната среда от замърсяванията на моторните превозни средства е
значим елемент, защото е регламентирано със закон. Моторните превозни средства в
България са милиони. Всеки, който е регистрирал превозното си средство, със сигурност
е заплатил споменатата в чл. 56а, ал.1 от ЗООС екотакса. Тези факти свидетелстват, че
гражданите, които са водачи на МПС, са добре запознати със законовата разпоредба и
съответно притежават необходимата правна информираност..
2.Психологически компонент
Какво е отношението ми към дадената правна норма?
До този момент не съм се запознавал с тази правна норма, понеже тя не оказва никакво
въздействие върху мен - засега не притежавам МПС и не ми се е налагало да
регистрирам такова и да заплатя съответната екотакса. Отношението ми към дадената
правна норма е положително, тъй като съм съгласен, че трябва да се заплаща
определена сума за замърсяването на околната среда, причинено от превозните средства.
Дори смятам, че тази сума трябва да се заплаща многократно, за да постъпват повече
пари в държавния бюджет и тези средства да бъдат пренасочвани към научни програми,
в които се разработват технологии за по-малко замърсяване на околната среда.
3.Поведенчески компонент
Спазвам ли правната норма?
Да, категорично. С липсата си на МПС не оказвам отрицателно влияние на околната
среда, а когато се сдобия с такова, ще заплатя съответната екологична такса.
Мотиви за спазване на дадената правна норма:
А) Щом е регламентирано със закон, значи емисиите, които изпускат превозните
средства, наистина имат деструктивен ефект върху околната среда.
Б) Страх от реализиране на санкция
2
С този анализ показвам, че съм сравнително добре информиран с ограниченията,
които ни налага правото и имам изградена ценностна система с положителни нагласи
към правото, както и предпоставки за правнорелевантно поведение, което е
задължително за всеки правносоциализирал се и пълноценен член на обществото. Без
съществуването на правото би настъпил хаос, в който всеки ще си прави каквото иска.
Това в дългосрочен план би довело до значително влошаване на условията за живот на
Земята, което ще повлияе върху всички нейни жители и обитатели.
Легални дефиниции
Закон за опазване на околната среда, Допълнителни разпоредби, § 1.
1. "Околна среда" е комплекс от естествени и антропогенни фактори и
компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху
екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на хората,
културното и историческото наследство.
При тълкуването на понятието "Околна среда" трябва да се включат всички
елементи на живата и неживата природа, заедно с комплекса от взаимодействия
помежду си, като в резултат от тази връзка: качеството на живот и здравето на хората се
подобрява или влошава; равновесието на биологичното разнообразие се повлиява;
обогатява се културното и историческото наследство на човечеството.
В чл. 4 от ЗООС са посочени основните елементи на околната среда:
Чл. 4. Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, атмосферата,
водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното
разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.
2. "Опазване на околната среда" е комплекс от дейности, които са
насочени към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното
възстановяване, запазване и подобряване.
В раздел 2 на ЗООС, Държавна политика и органи за управление на околната
среда, законодателят свързва управлението на околната среда с контрол върху
факторите, които имат вредно въздействие върху околната среда.
Съвкупността от дейности по управление на околната среда с крайна цел
опазване на околната среда е със следните основни компоненти:
- устойчиво развитие;
- предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 дек 2017 в 05:51 студент на 30 години от Варна - ВИНС, факулетет - asdasd, специалност - asdasdasd, випуск 2017
11 дек 2017 в 18:21 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2017
13 май 2017 в 23:20 студент на 31 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Основни замърсители на атмосферния въздух и въздействието им върху екосистемите

10 апр 2009
·
199
·
2
·
786
·
214

Всяко отклонение (качествено или количествено) от нормалния състав на атмаосферния въздух, получено по естествен път или от човешката дейност е замърсяване на атмосферата. С времето атмосферните замърсители стават все по вече и като количество и като...
 

Измерване замърсяването на въздуха и методи за пречистване

26 ное 2007
·
886
·
2
·
560
·
389

За замърсяване на атмосферния въздух се считат тези вещества, които прибавени в достатъчно количество в атмосферата предизвикват измерим ефект върху човека, животните и растителността.
 

Замърсяването на въздуха

06 яну 2007
·
963
·
6
·
1,923
·
197

Нарушеното екологично равновесие в България се дължи преди всичко на погрешна икономическа и териториална политика и липсата на ефективни икономически лостове в миналото.
 

Фактори на средата и здраве

20 юни 2007
·
220
·
11
·
2,839
·
131
·
1

Основните здравни проблеми, произтичащи от влошаване качеството на атмосферния въздух в населените места в страната са свързани с вредните емисии от промишленото производство и транспорта и с градоустройствените и благоустройствени дейности...
 

Източници на замърсяване на атмосферния въздух

12 апр 2011
·
43
·
10
·
343
·
99

В България основни замърсители на атмосферния въздух са прахът, серният двуокис, азотните окиси и оловните аерозоли. За някои региони в страната се причисляват амоняк, фенол, сероводород...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
47
1
7 мин
09.08.2013
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
72
1
5 мин
17.09.2012
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологично право - домашна работа

Материал № 1124811, от 27 окт 2014
Свален: 18 пъти
Прегледан: 22 пъти
Предмет: Екология
Тип: Домашна работа
Брой страници: 4
Брой думи: 754
Брой символи: 4,932

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологично право - домашна работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения