Големина на текста:
ТОСГ
Работа на сестрата в общността
1.Съдържание на понятието общност. Основни задачи и роли на
сестрата в общността. През последните години се въведоха клинични
пътеки, които регламентират определен период от време , престой за
лечение на болните. При излизането в домашни условия, болните се
поемат от общо практикуващия лекар и организации, предлагащи
домашни грижи. Грижите, които сестрата полага в болничната
обстановка, се наричат екстраморални грижи,т.е. грижи за лица,
които се намират под един покрив. Такива са и грижите в домовете за
стари хора, медико-социални грижи, домове за деца и лица с
увреждания, домове за психично болни мъже и жени. Естраморални
навън, Интраморалнипод един покрив. Когато се говори за
есктраморални грижи, това е грижа която се полага, в различни
общности или по домовете на хората.Сестрата упражнява своята
дейност в тези общности, след предварителна подготовка. Думата
общност означава буквално вид група хора, които са на едно място.
Групите могат да бъдат разгледани на различен принцип - групи,
които са събрани заедно с определена цел, например обучение.
Съществуват и други признаци, по които се разпределят общностите
и такива са религиозни, културни, по дадена територия. Така едно
лице може да бъде през деня в няколко общности. Разгледано на
териториален принцип, такива общности сакварталната, общността
на Враца, София, на северозападен регион.
Задачи на МС в общността:
Когато говорим за работа на МС , се разглеждат различни видове
общности но най-вече семейството, в което тя се грижи. За да поеме
семейството се налага обучение, върху структурата и видовете
семейства , взаимоотношенията в които влиза тя в семейството,
специфичните особености в областта на етиката, професионалните
умения за снемане на анамнеза, поставяне на диагноза и съставяне на
план за грижи.МС се обучава в курса на обучение за снемане на
анамнеза, чрез оценяване на състоянието не само на болния, но и
състоянието на цялото семейство. Разглежда се семейната общност,
връзките между тях, и тяхното влияние върху състоянието на болния.
Поставянето на диагнозата в семейството не може да стане
самостоятелно, извършва се диагноза на болен и диагноза на цялото
семейство ( описва се състоянието на семейството). Планът за грижи,
който се изработва за работа в семейството е съобразен със заболяването
, със състоянието, отношението на болния към собственото му здраве
съотношението на семейството към здравето на техния близък.
Оценката, планирането и изпълнението на плана за грижи, се съгласува
не само с болния, но и с членовете на семейството.
2.Семейство. Дефиниции за семейството. Видове. Провеждане на грижи
в семейството.Семейството като клиент и привличане на семейството
като партньори.
Семействата е най-малката структурна единица на обществото. То се
разглежда в аспекта на различните научни области от гледна точка на
социологията. Семейството е социална институция, в която има
определени социални норми, наказания,образци, права и задължения,
които регулират, отношенията между съпрузите, между родителите и
децата . Семейството от гледна точка на икономиката е обединени
свързани от един общ разходен бюджет. Семейството като териториално
разпределение обединява лица, които съвместно съжителстват и от
биологична гледна точка, семейството се състои от родители и деца.
Семейна структураважна е за едно общество, не само от гледна точка
на статистиката за преброяване. При семействата се разглежда първо
размер на семейството, брой на членовете, типа на
семейството.Съществуват нуклеарно семействотрадиционно
семейство при което има брачна двойка с деца. Сложно или разширено
семействокогато към семейното ядро се добавят пра родители и пра-
пра родители или роднини на всеки един от съпрузите. Непълно
семействокогато децата са със един от родителите поради развод или
смърт на другия родител. В структурата се разглежда и признака брой на
деца в семейството. Има малодетни семействатакива са с едно и две
деца и това не е достатъчно за естествения прираст. Среднодетни
семействаот три до четири деца , които са достатъчни за
производство, а също така и за вътре-групова динамика. Многодетни
семействас повече от пет деца. Когато се разглежда семейството, се
разглежда и семейният цикъл. Той се определя от стадиите на
родителството. Първи стадийпредродителствопериода от
сключване на брак до раждане на първото дете. Втори стадий
репродуткивно родителствопериода между раждането на първото и
последното дете. Третия стадий- социализационно родителство
периода от раждането на първото до отделянето на последното дете от
семейството. Четвърти стадийпрародителствотообхваща периода от
раждане на първия внук до смъртта на единия от прародителите. В
семейството има разпределени роли. Ролята на майката и на бащата.
Майката с грижовното отношение към децата и бащата, който има
влияние върху възпитанието и отглеждането на децата. Разглеждането на
двете роли в различните общества и стадий на развитие, дават водещата
роля на единия или на другия, но в съвремието, тези две роли са важни
за отглеждането на децата и за тяхното възпитание през различните
възрастови периоди. МС, работеща в тези общности, в семейството, е
необходимо да познава структурата му семейните цикли и семейните
роли, тъй като от това се определя нейната дейност. В процеса на работа
към общо практикуващия лекар или организацията за домашни грижи, тя
се стреми, да формира отношение към семейството, което се нарича
отношение към клиент, тъй като цялото семейство е неин клиент, не
може да бъде означено като семейството болен, пациент, а семейната
единица е като цяло клиент на МС. В процеса на работа, тя изработва
дейности и планове за грижи, с които, го привлича да бъде партньор, тъй
като в противен случай , може да срещне съпротивата на семейството и
семейството може да се окаже бариера за нейните грижи. Ако не го
разглежда като клиент и не го привлича като партньор с действията си
или бездействието си, тя има опасност да разедини членовете на сем.
дори да бъде причина за неговото разпадане. Това се дължи на незнания
за работа с семейство, и поведение на МС в семейството.
Насилие в семейството. Закон за домашното насилие. Съпругите и
децата като обект на насилие. Закон за закрила на децата. Сексуална
злоупотреба в семейството.
Насилието в сем. над жените и децата най-вече, е факт, за който малко
се говори или малко се споделя. Според световната здравна организация
се говори за т.нар. малтретиране, което може да бъде малтретиране на
дете и малтретиране на жена. СЗО смята, всяко дете, под 16г. чиито
родител или друга личност законно отговаряща за грижите по него,
причинява или допуска да му бъде причинено физическо нараняване,
сексуално или психическо насилие. Разпределя се следното
малтретиране на децата: физическо, сексуално, като психическото се
разглежда като емоционално малтретиране и занемаряване. Физическото
малтретиране включва побой, физически наказания (ритане, дърпане на
коса). Сексуалносексуални нападки от страна на непознати или
роднини, детската порнография, подлагане на детето на необичайни
действия. Емоционалното малтретиране е най-вече вербално насилие с
думи, символични действия с намерение да се намали емоционалната
стабилност на детето. В занемаряването се включват по- широк спектър
от поведения, като лишаване на детето от образование, лишаване от мед.
помощ, лишаване от културно и естетическо възпитание, използване на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 яну 2021 в 08:53 в момента не учи на 33 години
02 яну 2021 в 19:05 студентка на 23 години от Шумен - Филиал Шумен, специалност - Медицинска сестра, випуск 2023
 
 

Теоретични основи на сестринските грижи

Материал № 1124797, от 27 окт 2014
Свален: 200 пъти
Прегледан: 321 пъти
Предмет: Сестрински грижи
Тип: Домашна работа
Брой страници: 31
Брой думи: 8,695
Брой символи: 53,887

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теоретични основи на сестринските грижи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала