Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
СИСТЕМНИ СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ
Думата констелация идва от латинската дума „cum” и
„stella”.Първоначалното и значение се свързва с диспозицията
на небесните тела и тяхната произтичаща от правилата на
слънчевите системи взаимна зависимост.Когато една звезда
отпадне, образувалата се черна дупка привлича в тъмния си
водовъртеж и светещите в близост звезди.В тълковния речник
думата констелация означава –стечение на обстоятелства,
положение.
Системните фамилни констелации са създадени като форма за групова терапия.В
тях индивида не се разглежда като отделна единица, а като част от по-голямо
цяло – фамилна система.Индивидуалното ни поведение, чувствата ни и нагласите
се разглеждат и осмислят в контекста на по – голямата група, тъй като всеки човек
е част от дадено семейство и поема определени роли в семейната
структура.Всички ние сме част от колективното и сме емоционално зависими от
него.Нашата елементарна потребност е да принадлежим към семейството
си.Загубата на принадлежност е равносилна на смъртна присъда.
Аз избрах темата
за Системните фамилни констелации, защото този метод е еклектичен по своята
същност.Той обединява в себе си Психоанализ, Транзакционен анализ, Гещалт
терапия, НЛП, Психодрама, психосинтеза и различни форми на Семейна
терапия.Това са източниците, от които черпи неговият създател.
Избрах този метод, защото не предизвиква чувство за вина.В
него идентификацията се разглежда като обективно описание на процес, който не
е породен осъзнато от някого.Затова няма виновни.Въпросът за вината е
безсмислен.Това е динамика, която произхожда от констелацията, без някой да я
иска осъзнато и без някой да може да се противопостави на това.
Този метод е близък до моя светоглед, а
именно, че всичко в природата е свързано.Природата е единна система,
обединяваща в себе си невъобразим брой елементи, които работят в един
незабележим синхрон.Човешкото тяло е единна система и ако някой от
елементите на тази система е асинхронна, се получава дисбаланс.Семейството
също е система.Когатто е нарушен редът на системата и законите, според които
тя функционира, се получава дисбаланс, който за да се преодолее се проявява в
1
някой от новото поколение.Всеки от нас има собствено място във фамилната си
система.Всички сме свързани един с друг и когато някой то системата извършва
нещо, или го е извършил, няма значение в кой край на системата се намира, то
рефлектира върху останалите.Когато човек следва законите на природата, той
стремително се развива като творец.
Според Системните фамилни констелации членовете на
семейството като част от системата носят колективно несъзнавано или един
резервоар на преживяванията на цялата фамилия.С колективното несъзнавано К.
Юнг обяснява голямото символно и митологично сходство между различни
култури, които не са били в достъп една с друга.Има проведен експеримент, който
се нарича „ефектът на стоте маймуни“.През 1952 г. японски учени провели
експеримента на група малки островчета.На брега на океана в пясъка оставяли
батати, които били лакомство за местните маймуни.Бататите имали остатъци от
кал и пясък по тях.Но една от маймуните отишла и го измила в океана.По пътя на
елементарното подражание това започнали да правят и другите маймуни.Когато
броят на миещите бататите маймуни прехвърлил сто, постепенно същото
започнали да правят и маймуните от другите острови.Което вече не може да се
обясни с подражание, тъй като те нямали връзка по между си.
Ние сме част от едно голямо
енергиино поле, което от своя страна е част от още по-голямо поле.Енергиините
потоци в тези полета и съдържащата в тях информация не се губят, а само
променят своята форма и се съхраняват в колективното съзнавано и
несъзнавано.Създателят на Системните фамилни констелации нарича това
колективно съзнавано и несъзнавано - поле на знанието или морфогенетично
поле.Биохимикът Ръпърт Шелдрейк смята, че Вселената се управлява от полета,
които служат за матрица за формата и поведението на материалното.Това са т.
нар. морфогенетични полета.Понятието идва от гръцките думи „morphe”- форма и
„genesis”-възникване.Това поле действа от „разстояние“ както по отношение на
пространството, така и по отношение на времето.Това означава, че минали
събития могат да окажат влияние върху други събития, настъпили някъде другаде
в друго време.Същото нещо доказва и принципа на нелокалността изведен от
Айнщайн и Подолски „Всичко, което е материално проявено е сформирано от
смесването на информация, енргия и материя, без които тази информация не би
могла да се прояви“.Експериментът на Аинщайн, Подолски и Розен доказва, че
съществуват нелокални или фини връзки между отдалечените частици.Системата
се характеризира с единство, а единството е качество, присъщо само
цялото.Следователно нещо, което се случва с отдалечени частици, може да
окаже влияние върху организиращото поле на други частици.
Аз избрах тази тема, защото точно както в
квантовата физика се установява, че всяка частица от сложната система от атоми
2
влияе на другите частици и е повлияна от тях, същото е валидно и за по-големи
системи, включително и човешкото семейство. Системните
фамилни констелации е метод съответстващ на нашата култура.В България
преобладават християнските патриархални семейства, в които има ред и всеки си
знае мястото.В религията ни има ритуали.Те имат лечебна сила.Според Е.
Ериксън религиозните ритуали спомагат за успешното личностно
развитие.Фамилните констелации ги разглеждам като ритуал дотолкова,
доколкото имат най-вече символно значение.Ние не сме отделни индивиди, а сме
неразделна част от семейната система и сме дълбоко свързани с културата и
обществото, в което сме отгледани от семейството си, и сме директно повлияни
от неговите правила.Семейните констелации разглеждат цялостната картина,
както в холистичната медицина, която третира тялото и ума като една цялостна
динамична система, така и в Системните констелации на индивида се гледа като
на част от семейната система, функционираща като органична единица.Избрах
тази тема, защото е едно обединяващо звено между нова епоха и архаичност.
През 90-те години на миналия век немският
психотерапевт Берт Хелингер привлича световния интерес, като представя един
напълно нов подход при работата със семейства и организации.Миналия век
двама западно-европейци Берт Хелингер, който живее в Германия и Идрис Лаор,
които живее във Франция са открили на две различни места в света по своему
този метод.Те са посветили голяма част от времето си да го адаптират към
условията на съвременния начин на живот и да го практикуват.Берт Хелингер е
провокиран за работа с метода от африканското племе „Зулуси“, а Идрис Лаор от
една общност на дервишите в Кифиристан.
Берт Хелингер е роден през 1925 г. в Германия.Изучавал
теология, психология, педагогика и е работил 16 г. като член на католически орден
при Зулусите в Ю. Африка, където наблюдава живота на племето.Расовите
конфликти го подтикват към изучаване на груповата динамика.Самият той
коментира, че в африканското племе никога не е наблюдавал някой от по-
младите членове на племето да се държи неуважително към своите родители и
по- далечни предци.Вряща се в Германия и изучава Психоанализа,
Транзакционен анализ, Гещалт терапия, НЛП, Психодрама и различни форми
на Семейна терапия, изследва тадиционната култура на различни
племена.Търсейки най-ефективната психотерапия, създава метода на Семейните
констелации, основаан на дълбочинните връзки на любов и деформациите
им.Първоначално обучен в класическата психоанализа, Хелингер синтезира
няколко различни елемента на психологическо наблюдение с теорията за
Семейните системи.Той интегрира всичко това със собствените си наблюдения
от времето си като мисионер сред южноафриканските племена Зулу, когато
изследва как те възприемат семейните взаимоотношения.В по-новите
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 мар 2018 в 10:46 студентка на 31 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, специалност - Бизнес администрация
27 фев 2018 в 10:09 студентка на 28 години от Велико Търново - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
03 ное 2017 в 16:41 ученичка на 29 години от Плевен - ДФСГ "Интелект"
26 мар 2017 в 20:53 потребител на 42 години
19 дек 2016 в 16:04 студент на 35 години от София - Нов български университет, випуск 2008
23 ное 2016 в 13:25 студент на 36 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология на личността, випуск 2018
30 юли 2016 в 17:20 студентка на 43 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2012
25 май 2016 в 15:05 ученичка на 28 години от Велико Търново - ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", випуск 2010
14 апр 2016 в 13:49 студент на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - великотърновски университет, специалност - Социална педагогика, випуск 2014
14 ное 2015 в 17:23 потребител на 30 години
 
Подобни материали
 

Психоанализа

21 окт 2006
·
2,096
·
8
·
1,950
·
545
·
4

Курсова работа по Психоанализа
 

Зигмунд Фройд – основоположник психоанализа

14 мар 2006
·
1,583
·
4
·
941
·
2

Зигмунд Фройд – основоположник психоанализа ---> реферат на руски език.
 

Гещалт-терапия и тренинг на образа

11 фев 2009
·
163
·
10
·
3,154
·
195
·
1

Целта на гещалттерапията е да помогне на човека да стигне до самия себе си и да открие своята автентичност...
 

Психотерапия

09 яну 2008
·
702
·
9
·
1,458
·
379
·
2

Когато говорим за психотерапия, по традиция изхождаме от разбирането, че става дума за метод на лечение на психиката. В действителност това разбиране представя само част от сърцевината на аналитичния метод.
 

Развитие и разпространение на психоанализата

12 май 2008
·
133
·
4
·
819
·
101

Неговите методи претърпяват промени от използване на хипноза към метода на свободните асоциации и интерпретативния анализ на несъзнавани конфликти, породени от нагонни импулси, които са основните теоретични идеи на публикуваната през 1900г от Фройд...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
526
1
13.08.2012
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
383
2
14.02.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Системни семейни констелации

Материал № 1124365, от 26 окт 2014
Свален: 18 пъти
Прегледан: 19 пъти
Предмет: Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,953
Брой символи: 18,114

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Системни семейни констелации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
46

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
391

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения