Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Самосъзнание в психологията
Самосъзнанието е самооценка на собствената личност, собствените възможности,
желания, цели и последствия от постигането им. Самосъзнанието се ръководи от
вътрешни емоции на личността, а се изявява външно в поведението на индивида,
което околните наблюдават и оценяват.
Съществуват индивидуално самосъзнание, групово самосъзнание на определена
група от хора и национално самосъзнание.
На всяко самосъзнание съответства своя „Аз“ – концепция, свое емоционално –
ценностно отношение към себе си, свои особености на автодиалога.
Съзнанието се определя като присъщ на човека начин на отражение на обективната
действителност. То представлява отношението на човека към света, който го
заобикаля със знание за неговите обективни закономерности.
Самосъзнанието се разглежда като процес на осъзнаване от личността на самата себе
си, осъзнаване на индивидуалните особености, които тя притежава,осъзнаване на
мястото, което тя заема в системата на многобройните обществени връзки.
Самосъзнанието представлява и отношението на личността към осъзнатите страни от
нейния вътрешен свят.
В самосъзнанието личността е способна да възприема себе си в качеството на обект,
да вижда себе си отстрани. Самосъзнанието не е самостоятелен вид съзнание, то
също е съзнание, но с изменена насоченост. Съзнанието е ориентирано към целия
обективен свят, а самосъзнанието е ориентирано към самата личност, към нейните
мисли, чувства, потребности, към нейния вътрешен свят.
Генетически самосъзнанието е по- късен продукт от съзнанието.То възниква на
определени етапи от развитието на личността, формира се вътре в съзнанието, като
специфична негова проява.
Самосъзнанието е единство от самопознанието, емоционално ценностното отношение
към себе си и саморегулация, която се осъществява на тяхна основа. Като опознае
своите качества и възможности човек избира своите цели,а като оцени своите
възможности и своята значимост, човек определя мащабите на тези цели, или избира
сериозно начинания, или се задоволява с дребни задачи. Познанието за себе си се
осъществява чрез оценката на резултатите от собствената дейност.
Самосъзнанието можe да бъде разглеждано като сетивно, наравно със зрението или
усещането за равновесие, тъй като ориентира индивида в околната среда. За разлика
от останалите сетива, самосъзнанието може да бъде повишавано чрез образование,
учене на чужди езици или бойни спортове. А в случай на неуспех, самосъзнанието
може да се понижи.
Пластични операции, диети и редовно занимание със спорт, имат за цел да повишат
самосъзнанието. Положителният ефект от тях, зависи повече от субективните
очаквания, отколкото от реалните промени във външността.
Още в детството се формира самосъзнанието и се образуват първите представи у
самият него, възникват, устойчиви форми на социалното взаимодействие.
В края на началното образoвание осъзнаването на себе си става сложна и
относително устойчива система на само възприятие.
Тук се наблюдават началните прояви на емпатия и самоконтрол.Най-подходящата
възраст за манипулиране на самосъзнанието е между 15 и 25 години. В тази възраст
се създават най-трайните приятелства, предприемат се първите стъпки в любовта,
получава се професионално образование, изгражда се личността.
Човек на 30 год. Разполага с житейски опит и има база за сравнение, което му помага
да търси причинните за житейския си неуспех не в самият себе си, а в
обстоятелствата, политиката или обществото. Личностно значим процес за човешкият
индивид е самоусъвършенстване.
Във формирането на личността на човека се включва и условието на относително
устойчив „Аз“-образ или по точно цялостна представа за себе си. Азът е една
инстанция, с която личността дава линия на собственото си поведение, само-оценява
се, обединява в себе си феномени с различен облик. Характерното е, че Азът не е
тъждествен нито на блоковете от психологическата структура на личността, нито на
компоненти от тях, а притежава центрираща роля спрямо тях.
Азът започва да се формира след третата година, затова и детето на тази възраст е
личност, но още непълноценна. Азът у него още не е обединил напълно изградените
психологически блокове. Същевременно обаче още в тази възраст започва
деформацията в Аза : изграждането и деформацията вървят успоредно като при едни
хора Азът успява да обедини в хармония психическото със социалното, при други този
процес е разцентрован още в ранна възраст както от доминирането на социалното
пред психическото, така и в резултат на някои биопсихологични предпоставки.
Азът центрира в себе си и социалното, но социалното се центрира чрез психичното.
Същевременно социалното може да превърне Аза в безличие, да атрофира
индивидуалността. И когато човек подчини индивидуалността си изцяло на социалното
се превръща в автомат. Лице, което се отказва от собствената си индивидуалност и се
превръща в автомат, идентичен с милионите други автомати около него, вече не
чувства страх или самота. Цената обаче, която плаща, е висока то жертва своето Аз.
„Аз“-образът, като всеки психически образ, упражнява ориентировъчна и регулативна
функция по отношение на поведението и в психичната регулация на дейността
следват принципите, посочени във връзка с преработката на информация за
собствената личност. Адаптивното поведение се осъществява благодарение на
вярното отразяване на собствените физически и психически особености в „Аз“-образа.
С адаптивни функции е свързан и принципът за консистентност на „Аз“-образа, който
създава сигурност в познавателната ориентация на поведението и от който произтичат
някои характерни поведенчески тенденции, насочени към постигане на съгласуваност
между отделните елементи на „Аз“-образа, както и между него и поведението. „Аз“-
образа очертава устойчива характеристика на личността , затова се разграничават две
взаимосвързани нива на претенции:
Първо ниво – ситуационно (по отношение на конкретна дейност в конкретна ситуация)
Второ ниво - социалният статус, който личността се стреми да заеме чрез постигането
на значими перспективни цели. Може да се приеме за функция на идеалният „Аз“ –
образ с произтичащите от него идеални цели.
Понятието „Аз“ предполага вътрешно единство и тъждественост на личността, могат
да се определят четири признака по които се структурира съдържанието на „Аз“ –
образа.
?Йерархически принцип – представя Аз-образа като йерархическа структура .
?Сферата на опита – има под структури .
- телесният „Аз“-образ – сборът от всички преживявания, които са свързани със
собственото тяло и довели до една цялостна представа за него въз основа на
усещанията.
- „социалната идентичност „ това е съзнание за принадлежност към различни социални
групи за изпълнение на различни социални роли.
- „психологически авторитет“ на личността, който съдържа определени психични
диспозиции и представи за механизмите с които влияят върху поведението.
?Социален „Аз“-образ – представата на индивида как го възприемат и оценяват
другите хора.
?Отношение към реалността-той е свързан с процеса на себе-оценяване.
Структура на „Аз“-образа
Какъв съм?
Личен Аз-образ Социален Аз-
образ
Какъв съм според мен? Какъв считам че съм
според другите?
Реален личен Идеален личен Реален
Идеален
Аз-образ Аз-образ социален
социален
Аз-образ
Аз-образ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Самосъзнание в психологията

Самосъзнанието е самооценка на собствената личност, собствените възможности, желания, цели и последствия от постигането им. Самосъзнанието се ръководи от вътрешни емоции на личността, а се изявява външно в поведението на индивида, което околните...
Изпратен от:
радост
на 2014-10-15
Добавен в:
Теми
по Психология
Статистика:
28 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Психология от Ботевград за Студенти несваляни с 6 страници Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,118
·
18
·
4,816
·
2,779
·
5
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,092
·
2
·
380
·
576
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 

Лекции по психология на личността

31 май 2009
·
1,330
·
57
·
7,340
·
1,292
·
4
·
1
·

Лекции за втори курс - психология на личността - специалност психология...
 

Психология

28 ное 2008
·
112
·
2
·
439
·
80

Психологически школи, психоаналитична коцепция за личността, Аз-образ и самооценка, етапи в развитието на личността.
 

Тест за качество от профила за определяне на силните страни на личността

17 дек 2008
·
187
·
11
·
1,550

Понятието „гъвкавост” е едно от най – често срещаните такива в последно време. ...„гъвкаво работно време”, „гъвкавост на пазара на труда”, за да се стигне до „гъвкаво мислене” и „психологическа гъвкавост”.
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
103
1
2 мин
13.03.2015
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
624
1
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Самосъзнание в психологията

Материал № 1122146, от 15 окт 2014
Свален: 28 пъти
Прегледан: 39 пъти
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,796
Брой символи: 11,575

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Самосъзнание в психологията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
366

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения