Големина на текста:
Практическа задача
по Управление на персонала
ВАВВ 605
Анализ на длъжностна характеристика
СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
/на примера на Първа Инвестиционна Банка /
Изготвил:Проверил:
Фак. номер:
2012 год.
СОФИЯ
В настоящото изложение аз ще направя анализ на общата характеристика на длъжността
Банкови операции.
От длъжностната характеристика на заеманата от мен позиция се вижда, че се определя за
структурна единица към ДирекцияОбслужване на клиенти“. Тази длъжност аз заемам в
териториално звено- клон на Първа Инвестиционна Банка в гр. София и по- точно клон бул.
България 81 Г. По отношение на връзките с други длъжности в банката мога да кажа, че е на
пряко подчинение на Мениджър поОбслужване на клиенти“.
От разработената и приетата в Първа Инвестиционна Банка длъжностната характеристика
на специалистБанкови операциимога да обобщя, че:
Целта на заеманата длъжност е да се осигурява реализацията на директна продажба на
продуктите и услугите в лева и валута, предлагани от ПИБ. Отговорностите на заеманата
длъжност предполагат също така и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит, стокови
карти и кредит- овърдрафт, както и консултация на клиентите на ПИБ.
Основните взаимоотношения на длъжността специалистБанкови операциипредполага
осъществяване на вътрешна комуникация с останалите служители в ПИБ, а външните връзки са
свързани с осъществяване на контактите с клиентите на ПИБ.
Относно трудовите задачи и задълженията, които следва да се осъществяват от
служителите, заемащи длъжността специалистБанкови операцииможе да се каже, че са
както следва:
- Консултиране на клиентите на ПИБ, продаване и обслужване на клиентите на ПИБ във
връзка с предлаганите продукти, както в лева, така и във валута;
- Регистриране и осчетоводяване на операции в лева и валута, като задължително трябва
да бъдат заведени в счетоводната система на ПИБ;
- Реализиране на кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги на ПИБ;
- Осъществяване на продажби на кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и
кредит-овърдрафт, като е необходимо да се извършват необходимите процедури съгласно
вътрешните правила на Банката;
- Извършване на справки по искане на клиентите на ПИБ
2
- Откриване и закриване на клиентски сметки;
- Извършване на всякакъв вид сделки, които са свързани с покупко-продажба на валута;
- Обработване, контролиране и администриране на валутни преводи и съобщения;
- Извършване на операции, свързани с касовата наличност в лева и валута;
- Осъществяване на проверка на документите на клиентите на ПИБ при изпълнение на
банковите операции;
- Осчетоводяване и контролиране на операции, които са инициирани от друг служител на
ПИБ по счетоводното отчитане на банковите продукти и услуги като е необходимо да се следи
стриктното спазване на действащата нормативна уредба, която регламентира дейността.
- Гарантира качественото обслужване на физическите и юридическите лица на ПИБ;
- Ежедневно се снабдява се и се освобождава от касова наличност;
- Има задължение да равнява счетоводни сметки на синтетично и аналитично ниво, както и
да отговаря за тяхното равнение;
- Има задължение да класира извлеченията от клиентските сметки;
- Има задължение да води и съхранява досиета на клиентите на ПИБ;
- Осъществява текущ и последващ контрол върху счетоводните операции, в това число и
такива, които са инициирани от друг служител на ПИБ;
- Извършва и документира проверките за касова наличност на други служители на ПИБ;
- Осъществява проверки на начислените лихви, комисионните и сторнировъчните
операции;
- Предлага висококачествено обслужване на клиентите на ПИБ;
- Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури, определени от
ПИБ, свързани с длъжността специалистБанкови операции“ ;
- Поддържане на високо професионално ниво;
- Спазване на всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126
от КТ;
- Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред на ПИБ;
- Изпълняване на всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на
ПИБ.
Длъжността специалистБанкови операцииот своя страна ми предоставя също така и
следните права:
- Възможност за вземане на самостоятелни решения в рамките на пълномощията на
длъжността специалистБанкови операции“ .
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на длъжностна характеристика - специалист банкови операции

От длъжностната характеристика на заеманата от мен позиция се вижда, че се определя за структурна единица към Дирекция „Обслужване на клиенти“. Тази длъжност аз заемам в териториално звено...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2014-10-15
Добавен в:
Анализи
по Икономика на труда
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Длъжностна характеристика


Длъжностната характеристика е описание на основните задачи, функции и отговорности, които съпътстват дадена професионална позиция. Обикновено включва също и информация за това, за кого се отнася позицията и специфика на необходимата квалификация...
 

Ниво на обслужване на клиентите

28 мар 2006
·
462
·
3
·
111

Ниво на обслужване на клиентите - формули, изчисления, обяснения, таблици.
 

Длъжностните характеристики - основен трудов стандарт в предприятието


Трудовите стандарти са един от обективно необходимите елементи на управлението на всяка една производствена или непроизводствена система.
 

Пазар на труда- характеристика, търсене, предлагане, работна заплата

11 яну 2007
·
3,133
·
2
·
513
·
1
·
2

Търсенето на труд обаче е свързано с услугата на труда, а не със самата стока - работната сила. Работникът може да е много квалифициран, но да бъде без работа, ако на пазара не е търсена неговата услуга.
 

Длъжностна характеристика - необходимост

11 май 2008
·
653
·
12
·
1,700
·
385

Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовият договор на всеки служител в предприятие, фирма или организация. Съществуването и улеснява и двете страни, защото чрез нея те са наясно от една страна какво се очаква от тях и от друга...
 

Анализ на длъжностна характеристика - специалист банкови операции

Материал № 1122132, от 15 окт 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 78 пъти
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 6
Брой думи: 1,316
Брой символи: 7,387
Цена: 4.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала
Сродни търсения