Големина на текста:
П Ъ Л Н О М О Щ Н О
Долуподписаните: 1....................... ЕГН ..........................., л.к. .................. изд.
на ........................... г. от МВР .................., адрес по лична карта: .............................................
2. ....................... ЕГН ..........................., л.к. .................. изд.
на ........................... г. от МВР .................., адрес по лична карта: .............................................
У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е:
1. ........................................., с ...................................., с л.к. .........................., изд.
на .................................. от МВР – .........................., с постоянен адрес:
гр. .............................................................
2. ........................................., с ...................................., с л.к. .........................., изд.
на .................................. от МВР .........................., с постоянен адрес:
гр. .............................................................
Заедно и поотделно със следните права :
Да представляват всеки от нас пред компетентния нотариус, като от името на всеки от нас
извършат прехвърлителна сделкадарение, като от името на всеки от нас дарят на лице/лица по
своя преценка притежавания от нас недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ ................../,
находящ се в гр................................./, с площ от ................................. кв.метра, заедно с ИЗБЕНО
ПОМЕЩЕНИЕ с площ от от ................................. кв.метра и заедно
с .......................................................... идеални части от общите части на сградата, в която се
намира апартаментът, и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата.
Във връзка с горното да ни представляват пред Нотариуса при сключване на договора за
дарение на недвижимия имот в нотариална форма, да подпишат нотариалния акт за дарение,
молбата до Нотариуса за изповядване на сделката и всички свързани с тази сделка документи, да
декларират обстоятелства от значение за сделката, както и да извършват всички други правни
или фактически действия във връзка със сделката.
Да ни представляват още и при поправката на евентуална фактическа грешка в съставения
нотариален акт за дарението на горепосочения недвижим имот.
Във връзка с горното упълномощените лица имат право да представляват всеки от нас
пред съответните държавни, общински, данъчни и всички останали административни органи и
институции на територията на Столична община, ГРАО, Техническа служба, НОИ, НАП, Дирекция
Архитектура и градоустройство”, Агенция по кадастъраСГКК гр. София, пред службите по
гражданско състояние, пред съответните данъчни служби и други, с право да подават, изискват,
получават, подписват и се снабдяват с всички необходими документи с оглед извършване на
превхърлителната сделкадарение на гореописания недвижим имот (например, но не само:
удостоверение за данъчна оценка, скици и схеми, извадка от кадастралната карта и регистри,
удостоверения за идентичност на имоти, удостоверения за идентичност на имена, удостоверения
за административен адрес, архитектурни, строителни и всякакви други документи и
книжа,удостоверяващи правото на собственост и семейното ни положение, удостоверения за
насладници и други).
Да представляват всеки от нас пред съответната данъчна служба с право да подават
всякакви декларации, заявления, молби с оглед деклариране/предеклариране на данни относно
притежавания от нас гореописан недвижим имот, вкл. и да подават данъчни декларации. Да
извършват справки в съответните общински, данъчни, административни служби на територията
на страната и Национална агенция по приходите, да получават преписи от документи.
Да представляват всеки от нас пред Агенция по кадастъраСлужба по геодезия,
картография и кадастър гр. София с право да подават всякакви декларации, заявления, молби и
други документи относно притежавания от нас гореописан недвижим имот. В случай на
необходимост да правят поправки и добавки във връзка с кадастралното заснемане на
недвижимия имот, описан по-горе.
Във връзка с изпълнението на дадените в настоящото пълномощно права упълномощените
имат право да представляват всеки от нас пред посочените институции и длъжностни лица с
подписа си, вкл. при възможност да ни представляват с квалифициран електронен подпис /КЕП/.
С оглед горното упълномощените лица имат право да подават, изискват, подписват и
получават всякакви документи от името на всеки от нас.
Пълномощното е безсрочно.
УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ: 1…………………//......................................................................…………….
2.………………//........................................................................…………….

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пълномощно

Пълномощно за дарение на недвижим имот, от родители на лица по права линия....
Изпратен от:
Novinar
на 2014-10-15
Добавен в:
Документи
по Право
Статистика:
18 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Документи по Право за Неучащи несваляни с 2 страници Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,097
·
2
·
405
·
753
·
1

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
233
·
14
·
2,218
·
178

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,424
·
1
·
136
·
288
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,034
·
1
·
153
·
421
·
1

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
272
·
1
·
150
·
108
·
1

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
15
1
1 мин
29.05.2019
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
6
1
4 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Пълномощно

Материал № 1122069, от 15 окт 2014
Свален: 18 пъти
Прегледан: 25 пъти
Предмет: Право
Тип: Документ
Брой страници: 2
Брой думи: 468
Брой символи: 2,917

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пълномощно"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения