Големина на текста:
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ ПРИ СТАЦИОНАРНИ
ПОСТОЯННОТОКОВИ РЕЖИМИ
1. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. ОСНОВНИ ЗАКОНИ
ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРИГИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК
1.1. Основни понятия
Електрически ток I се нарича насоченото движение на електрически
заредени частици в някаква среда. Ако посоката на електрическия ток не се
променя, той се нарича постоянен. Големината на тока през дадено
сечение е равно на големината на електрическия заряд, който преминава
за единица време. Измерва се в ампери, А.
Всяка точка от електрическото поле се характеризира със своя
потенциал. Големината му е числено равна на работата, която извършват
силите на полето за преместването на единица положителен заряд от
дадената точка до друга, безкрайно отдалечена от нея точка (потенциалът
и е условно равен на нула). Единицата за измерване е волт, V. Разликата
между потенциалите на две точки от електрическото поле се нареча
напрежение, U. То показва каква работа извършват електрическите сили
при преместването на единица заряд от една до друга точка на полето.
Единицата за измерване е волт, V.
Електродвижещо напрежение (е.д.н.) Е се нарича потенциалната
разлика между изводите на токоизточниците, когато към тях не е включен
консуматор. Числено то се дефинира както напрежението, но този път
работата се извършва от неелектрически сили. Измервателната единица е
волт, V. Накратко, електродвижещото напрежение е причината, която
поддържа протичането на електрически ток в една верига. Източници на
е.д.н. са генераторите, галваничните елементи, акумулаторите,
термоелементите и др.
Електрическа верига се нарича съвкупността на източници на
електрическа енергия, консуматори и свързващите ги съоръжения
(съединителни проводници, измервателни уреди и апаратура за защита и
управление).
Елементите на електрическите вериги могат да бъдат свързани по най-
различен начин, образувайки различни по конфигурация вериги. В една
електрическа верига се различават:
клон - участък от веригата, през който протича един и същи ток.
възел - точка от веригата, в която се свързват повече от два клона.
контур - последователност от клонове, краят на последният от които
съвпада с началото на първия.
1.2. Параметри на елементите на електрическите вериги
При протичането на електрически ток през отделните елементи на
електрическата верига се създават магнитно и електрическо поле, в които
се натрупва електрическа енергия. От друга страна, протичането на
електрически ток се съпровожда с преобразуване на електрическата
2
енергия в неелектрическа. За охарактеризирането на тези енергийни
процеси се въвеждат понятията параметри на елементите на
електрическите вериги. Например процесът на необратимо преобразуване
на електрическата енергия в неелектрическа се охарактеризира с
параметърът електрическо съпротивление R. Този параметър е присъщ
на всички участъци от електрическите вериги. При някои консуматори
(нагревателни уреди, електрически лампи) този процес е полезен, но при
източниците и съединителните проводници, това е вреден, но неизбежен
процес.
За да се охарактеризират енергийните явления, свързани със
създаването и разпадането на магнитното и електрическото поле се
въвеждат параметрите индуктивност L и капацитет С.
За описване на процеса на прехвърляне на енергията между
елементите на веригата, посредством променливо магнитно поле се
въвежда параметъра взаимна индуктивност М.
Когато един елемент от електрическа верига се характеризира само с
един параметър, той се нарича идеален елемент. Например идеалният
източник на напрежение се характеризира само с параметъра е.д.н.,
идеалният резистор се характеризира само с параметъра електрическо
съпротивление, идеалната бобина - само с параметъра индуктивност и
идеалният кондензатор - само с параметъра капацитет.
Реалните елементи имат повече от един параметър. Често
второстепенните явления се пренебрегват и реалните елементи се
разглеждат приблизително като идеални.
1.3. Видове електрически вериги
Линейна електрическа верига е тази, чиито елементи се
характеризират с постоянни параметри, не зависещи от режима във
веригата. Когато съществува поне един елемент, чийто параметър зависи
от тока или напрежението, веригата се нарича нелинейна.
Ако параметрите са функции на времето, веригата си остава линейна,
но е параметрична.
1.4. Схеми на електрически вериги
Графичното изображение на веригата, което показва и начина на
свързване на елементите се нарича схема на електрическата верига. В
схемите се използват символичните означения на елементите.
.ж
.б
C
L
R
R
E
E
J
J
R
Фиг. 1 Символични означения на елементите.
а - идеален резистор; б - идеална бобина; в - идеален кондензатор; г -идеален източник на
е.д.н.; д - реален източник на е.д.н.; е - идеален източник на ток;
ж -реален източник на ток
3
1.5. Закон на Ом
Той дава връзката между електрическия ток, напрежение (или е.д.н.) и
съпротивлението.
Тук се разглежда само закона на Ом за част от електрическата
верига, със съпротивление R. Той гласи, че токът е право
пропорционален на напрежението и обратно пропорционален на
съпротивлението.
U
I
R
?
фиг.2.Закон на Ом
Законът има и следният физически смисъл: ако през една част от
веригата със съпротивление R протича ток I , то между краищата и се
създава напрежение U=I.R. Величината R.I се нарича загуба или пад на
напрежението.
2.2. Закони на Кирхоф.
Първият закон на Кирхоф се основава на принципа на запазване на
електрическия заряд. Той гласи, че алгебричната сума от токовете,
свързани с един общ възел на електрическата верига е равна на нула.
1
0
n
k
k
I
?
?
?
.
4
I
I
2
I
1
R
3
E E
1
I
2
R
2
R
1
4
I
I
2
I1
3
I
5
I
3
R
4
а б
Фиг. 2. Закони на Кирхоф. а - първи закон; б - втори закон
Токовете, които се втичат към възела се вземат със знак плюс, а тези,
които излизат от него, със знак минус. Например, за схемата от фиг.1.3.а,
първият закон на Кирхоф се записва така:
I
1
+I
2
-I
3
-I
4
-I
5
=0.
Ако отрицателните токове се прехвърлят в дясната част на
равенството, във формулата ще участват само аритметични суми.
Аритметичната сума от всички токове, влизащи в даден възел е равна на
аритметичната сума на токовете излизащи от възела
I
1
+I
2
= I
3
+I
4
+I
5
.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 ное 2022 в 17:26 ученичка на 53 години от Харманли - ПГЕТ "Захари Стоянов"
 
Домашни по темата на материала
електротехниката важен елемент от техническите системи
добавена от djudje.87 27.01.2016
0
7
Подобни материали
 

Електрически вериги - основни понятия

24 фев 2007
·
1,262
·
3
·
338
·
629
·
2

Електрическа верига е съвкупност от устроиства осигуряващи резвитието на явлението електрически ток. Електрическият ток обхваща три разновидности...
 

Елементи и определения

22 яну 2008
·
292
·
4
·
649
·
158

Диоди Видове диоди Съпротивление Транзистор Класификация на транзисторите Кондензатор Основни параметри на кондензаторите Постоянни кондензатори Променливи кондензатори...
 

Трифазни електрически вериги

03 апр 2008
·
505
·
7
·
462
·
541

Трифазни електрически вериги. Основни определения и понятия. Свързване намотките на генератора. Свързване на потребителите на електрическа ерига. Мощности при трифазните системи.
 

Електрически вериги

27 окт 2006
·
1,545
·
14
·
1,072
·
3

Съвременните радиотехнически системи често включват в себе си комплекс достатъчно сложни електрически вериги , сред които са разнообразни линейни вериги...
 

Измерване на ток и напрежение с амперметър и волтметър

03 яну 2008
·
593
·
2
·
321
·
1,085
·
1

Название на упражнението: Измерване на ток и напрежение с амперметър и волтметър. Измерване на мощност, енергия фактора на мощността.
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по електротехника и радиотехника
междинен тест по Електротехника за Студенти от 4 курс
Тест по електротехника и радиотехника за студенти от специалност електроника. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
55
1
4 мин
22.10.2013
Тест по електрически измервания за 2-ри курс
изпитен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
16 сборни въпроса за студенти по електротехника от дисциплината електрически измервания, падали се на изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
228
1
19.07.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Лекции по електротехника и електроника

Материал № 1121338, от 12 окт 2014
Свален: 471 пъти
Прегледан: 602 пъти
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 86
Брой думи: 18,871
Брой символи: 117,789

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по електротехника и електроника"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала