Големина на текста:
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ ПРИ СТАЦИОНАРНИ
ПОСТОЯННОТОКОВИ РЕЖИМИ
1. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. ОСНОВНИ ЗАКОНИ
ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРИГИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК
1.1. Основни понятия
Електрически ток I се нарича насоченото движение на електрически
заредени частици в някаква среда. Ако посоката на електрическия ток не се
променя, той се нарича постоянен. Големината на тока през дадено
сечение е равно на големината на електрическия заряд, който преминава
за единица време. Измерва се в ампери, А.
Всяка точка от електрическото поле се характеризира със своя
потенциал. Големината му е числено равна на работата, която извършват
силите на полето за преместването на единица положителен заряд от
дадената точка до друга, безкрайно отдалечена от нея точка (потенциалът
и е условно равен на нула). Единицата за измерване е волт, V. Разликата
между потенциалите на две точки от електрическото поле се нареча
напрежение, U. То показва каква работа извършват електрическите сили
при преместването на единица заряд от една до друга точка на полето.
Единицата за измерване е волт, V.
Електродвижещо напрежение (е.д.н.) Е се нарича потенциалната
разлика между изводите на токоизточниците, когато към тях не е включен
консуматор. Числено то се дефинира както напрежението, но този път
работата се извършва от неелектрически сили. Измервателната единица е
волт, V. Накратко, електродвижещото напрежение е причината, която
поддържа протичането на електрически ток в една верига. Източници на
е.д.н. са генераторите, галваничните елементи, акумулаторите,
термоелементите и др.
Електрическа верига се нарича съвкупността на източници на
електрическа енергия, консуматори и свързващите ги съоръжения
(съединителни проводници, измервателни уреди и апаратура за защита и
управление).
Елементите на електрическите вериги могат да бъдат свързани по най-
различен начин, образувайки различни по конфигурация вериги. В една
електрическа верига се различават:
клон - участък от веригата, през който протича един и същи ток.
възел - точка от веригата, в която се свързват повече от два клона.
контур - последователност от клонове, краят на последният от които
съвпада с началото на първия.
1.2. Параметри на елементите на електрическите вериги
При протичането на електрически ток през отделните елементи на
електрическата верига се създават магнитно и електрическо поле, в които
се натрупва електрическа енергия. От друга страна, протичането на
електрически ток се съпровожда с преобразуване на електрическата
2
енергия в неелектрическа. За охарактеризирането на тези енергийни
процеси се въвеждат понятията параметри на елементите на
електрическите вериги. Например процесът на необратимо преобразуване
на електрическата енергия в неелектрическа се охарактеризира с
параметърът електрическо съпротивление R. Този параметър е присъщ
на всички участъци от електрическите вериги. При някои консуматори
(нагревателни уреди, електрически лампи) този процес е полезен, но при
източниците и съединителните проводници, това е вреден, но неизбежен
процес.
За да се охарактеризират енергийните явления, свързани със
създаването и разпадането на магнитното и електрическото поле се
въвеждат параметрите индуктивност L и капацитет С.
За описване на процеса на прехвърляне на енергията между
елементите на веригата, посредством променливо магнитно поле се
въвежда параметъра взаимна индуктивност М.
Когато един елемент от електрическа верига се характеризира само с
един параметър, той се нарича идеален елемент. Например идеалният
източник на напрежение се характеризира само с параметъра е.д.н.,
идеалният резистор се характеризира само с параметъра електрическо
съпротивление, идеалната бобина - само с параметъра индуктивност и
идеалният кондензатор - само с параметъра капацитет.
Реалните елементи имат повече от един параметър. Често
второстепенните явления се пренебрегват и реалните елементи се
разглеждат приблизително като идеални.
1.3. Видове електрически вериги
Линейна електрическа верига е тази, чиито елементи се
характеризират с постоянни параметри, не зависещи от режима във
веригата. Когато съществува поне един елемент, чийто параметър зависи
от тока или напрежението, веригата се нарича нелинейна.
Ако параметрите са функции на времето, веригата си остава линейна,
но е параметрична.
1.4. Схеми на електрически вериги
Графичното изображение на веригата, което показва и начина на
свързване на елементите се нарича схема на електрическата верига. В
схемите се използват символичните означения на елементите.
.ж
.б
C
L
R
R
E
E
J
J
R
Фиг. 1 Символични означения на елементите.
а - идеален резистор; б - идеална бобина; в - идеален кондензатор; г -идеален източник на
е.д.н.; д - реален източник на е.д.н.; е - идеален източник на ток;
ж -реален източник на ток
3
1.5. Закон на Ом
Той дава връзката между електрическия ток, напрежение (или е.д.н.) и
съпротивлението.
Тук се разглежда само закона на Ом за част от електрическата
верига, със съпротивление R. Той гласи, че токът е право
пропорционален на напрежението и обратно пропорционален на
съпротивлението.
U
I
R
?
фиг.2.Закон на Ом
Законът има и следният физически смисъл: ако през една част от
веригата със съпротивление R протича ток I , то между краищата и се
създава напрежение U=I.R. Величината R.I се нарича загуба или пад на
напрежението.
2.2. Закони на Кирхоф.
Първият закон на Кирхоф се основава на принципа на запазване на
електрическия заряд. Той гласи, че алгебричната сума от токовете,
свързани с един общ възел на електрическата верига е равна на нула.
1
0
n
k
k
I
?
?
?
.
4
I
I
2
I
1
R
3
E E
1
I
2
R
2
R
1
4
I
I
2
I1
3
I
5
I
3
R
4
а б
Фиг. 2. Закони на Кирхоф. а - първи закон; б - втори закон
Токовете, които се втичат към възела се вземат със знак плюс, а тези,
които излизат от него, със знак минус. Например, за схемата от фиг.1.3.а,
първият закон на Кирхоф се записва така:
I
1
+I
2
-I
3
-I
4
-I
5
=0.
Ако отрицателните токове се прехвърлят в дясната част на
равенството, във формулата ще участват само аритметични суми.
Аритметичната сума от всички токове, влизащи в даден възел е равна на
аритметичната сума на токовете излизащи от възела
I
1
+I
2
= I
3
+I
4
+I
5
.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по електротехника и електроника

Лекции по електротехника и електроника за студенти 1-ви курс бакалавърска форма...
Изпратен от:
Тони Минкова
на 2014-10-12
Добавен в:
Лекции
по Електротехника
Статистика:
343 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
електротехниката важен елемент от техническите системи
добавена от djudje.87 27.01.2016
0
6
Подобни материали
 

Свързване на трансформатор

18 апр 2008
·
261
·
4
·
137
·
200

Проверка на групата на свързване на намотките на трансформатор.
 

Разпределители

02 май 2008
·
52
·
3
·
629
·
26

Разпределителните служат за пренос на ел.енергия от източниците до различни консуматори.Те обикновенно са разположени и към тях са свързани голем брой ел.проводи...
 

Проект по електрически мрежи и системи

17 сеп 2008
·
677
·
48
·
1,377
·
614
·
1
·
1

Състои се от две части: 1)Проектиране на въздушни ЕП за НН на малко село. 2)Проектиране на външно ел.захранване на промишлено предприятие.
 

Електрически апарати

09 окт 2008
·
312
·
5
·
361
·
328
·
1

Класификация на електрическите апарати. Изисквания към електрическите апарати.Основни функции на ЕА, съобразно предназначението им.
 

Електрически вериги

11 окт 2008
·
151
·
2
·
614
·
112

Ел. поле се въвежда в пространството около заредени тела, а също така и при изменението на маг. поле във времето. То се открива чрез силовото действие, което оказва в/у неподвижен заряд. Т-ма на Гаус- Потокът на вектора на интензитет на ел. поле през...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 » 10
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по електротехника и радиотехника
междинен тест по Електротехника за Студенти от 4 курс
Тест по електротехника и радиотехника за студенти от специалност електроника. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
55
1
6 мин
22.10.2013
Тест по въведение в полупроводниковите елементи
изходен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
Част от изпитните тестове в ТУ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
18
58
1
2 мин
30.07.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Лекции по електротехника и електроника

Материал № 1121338, от 12 окт 2014
Свален: 343 пъти
Прегледан: 435 пъти
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 86
Брой думи: 18,871
Брой символи: 117,789

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по електротехника и електроника"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала