Големина на текста:
Капиталово бюджетиране
Капиталовото бюджетиране обхваща фазите на проучване, анализ, оценка и
избор на дългосрочни инвестиционни решения и котрола върху изпълнението на
избраните проекти. Процесът преминава през следните етапи:
-дефиниране на инвестиционната стратегия;
-генериране на инвестиционни алтернативи;
-оценка на паричните потоци;
-вземане на инвестиционно решение;
-изпълнение и последващ одит на избраните проекти.
Използват се два подхода при вземането на инвестиционни решения:
-“приемане/отхвърляне’ – прилага се с цел да се определи дали предложената
инвестиция удовлетворява минимума от критерии.
-“ранжиране” – изисква класиране на проектите по предварително зададени
параметри. Ранжират се само приемливи проекти. Подходящ е за избор на най-
добрия от група алтернативни проекти и за оценка на проекти, изискващи
разпределение на ресурсите.
Видове инвестиционни проекти:
а)според мащабите на вложените ресурси и експлоатационния период:
-класифициране според мащаба е строго индивидуално за фирмата-
инвеститор;
-според срока разграничаваме средносрочни и дългосрочни инвестиционни
проекти. Срокът е важен, защото влияе върху времевата стойност на парите.
б)според мотива за инвестиране:
-разширяване на дейността;
-замяна на оборудването, поради физическо и морално остаряване;
-обновление (алтернативно е на замяната).
в)според спецификата на проектите:
-независимине преследват идентични инвестиционни цели и приемането на
един от тях не води до задължително отхвърляне на останалите. Ако фирмата
разполага с достатъчно средства и проектите са приемливи, всички те могат да
бъдат реализирани.
- алтернативниконкурентни проекти, взаимно изключващите се проекти,
насочени към реализация на идентични цели. Приемането на един от групата
проекти води до автоматичното отхвърляне на останалите.
г) според наличието или отсъствието на фиксиран лимит на инвестиционните
ресурси:
-проекти с нелимитирани средства;
-инвестиции с разпределение (рациониране) на капитала.
д)според типа и спецификата на паричните потоци:
-инв. проекти с конвенционални парични потоцислед първия изходящ
паричен поток свързан с първоначалните разходи следват само положителни нетни
годишни парични потоци;
- инв. проекти с неконвенционални парични потоциосвен първия се
наблюдават един или повече отрицателни нетни годишни парични потоци в
следващите периоди. По-трудно се оценяват такива проекти, затова ще разглеждаме
само конвенционални
е)според типа на входящите парични потоци:
-проекти с анюитетни пар. потоци;
- проекти с неанюитетни пар. потоци.
Калкулиране на паричните потоци:
При анализа и оценката на инвестиционните проекти се оценяват очакваните
годишни нетни парични потоци в резултат на инвестицията, а не годишната печалба,
изчислена по счетоводен път. Отчитат се само паричните потоци, които са
непосредствен резултат от изпълнението на проекта
Първоначалните инвестиционни разходи предстваляват изходящ паричен
поток в момента на извършване на капиталовия разходмомент 0.
цена на новия актив
+ инсталационни разходи
- нетни приходи от продажба на старото оборудване
+/- промяна в нетния оборотен капитал (НОК=КА-КЗ)
= ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ
Оперативните парчини потоци са входящи ( при конвенционални проекти)
нетни парични потоци, получени в резултат на експлоатацията на проекта. При
анализа и оценката на инвестиционните проекти се оценяват очакваните годишни
нетни парични потоци в резултат на инвестицията, а не годишната печалба,
изчислена по счетоводен път. Оперативният нетен годишен паричен поток се
формира от нетния годишен доход от инвестицията и стойността на
амортизационните отчисления. Отчитат се само паричните потоци, които са
непосредствен резултат от изпълнението на проекта. Алгоритъмът е следния:
приходи
- разходи (с изкл. на амортизацията)
- амортизационни отчисления
= печалба преди облагане
- корпоративен данък
= нетна печалба
+ амортизационни отчисления
= ГОДИШЕН ОПЕРАТИВЕН ПАРИЧЕН ПОТОК
Остатъчният паричен поток (който може и да не се реализира) е също входящ
паричен поток, който се реализира през последната година от експлоатирането на
проекта и има пряка връзка с ликвидацията му. Когато се обсъжда замяна на
оборудване , трябва да се вземат предвид приходите от продажба както на новия
актив в края на неговия експлоатационен период, така и на съществуващия (който
предстои да бъде заменен) в същия период. (Ако очакваните нетни приходи от
продажбата превишават остатъчната стойност на актива, дан. задължение
представлява изходящ паричен поток при новия актив и входящпри стария, и
обратно). Алгоритъм:
приходи от продажба на нов актив
- приходи от продажба на стар актив
+/- данък върху приходите от продажба на новия актив
+/- данък върху приходите от продажба на стария актив
+/- промяната в НОК
= ОСТАТЪЧЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Капиталово бюджетиране

Капиталово бюджетиране, обхват. Видове инвестиционни проекти. Калкулиране на паричните потоци...
Изпратен от:
Mila Hyuseinowa
на 2014-10-08
Добавен в:
Общи материали
по Макроикономика
Статистика:
74 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Инвестиционен проект (упражнение)

24 окт 2007
·
1,178
·
7
·
634
·
246

Преди да преминем към решението на заданието ще изясним някои теоретични въпроси, свързани с това решение, като например: 1. какъв метод сме използвали; 2. какво е неговото значение от гледна точка практиката; 3. защо именно него ползваме; 4. ...
 

Икономическа оценка на ефективността на инвестиционните проекти

19 дек 2007
·
579
·
10
·
1,967
·
350

Използват се две основни групи методи и показатели за икономическа оценка на ефективността на инвестиционните проекти – статични (прости) и динамични (дисконтови) методи, което изисква добро познаване на сравнителните им предимства и недостатъци.
 

“Оценка на инвестиционни проекти чрез използване на статични методи”

18 сеп 2008
·
191
·
7
·
633

Характерно за статичните методи на оценка на инвестиционни проекти е, че при тях се работи със средногодишни (средноаритметични) величини на приходите, разходите, финансовия резултат и т.н. за една година. Съществен недостатък на тези методи е, че те...
 

Инфраструктурни проекти в публичния сектор

08 май 2008
·
154
·
4
·
601

1.Цели и подходи на възлагане на инфраструктурни проекти – процедурата и редът за възлагане на международни проекти се обуславя от редица фактори...
 

Анализ на инвестициите и иновациите

26 мар 2008
·
821
·
30
·
12,216
·
421
·
1

Същност на инвестициите, видове инвестиции, фази на инвестиционния процес, същност и видове иновации, методи за оценка и анализ на инвестиционни проекти...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
196
1
1 мин
07.10.2016
Макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от икономическите специалности на ПУ "Паисий Хилендарски"
(Труден)
20
279
1
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Капиталово бюджетиране

Материал № 1120661, от 08 окт 2014
Свален: 74 пъти
Прегледан: 101 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 8
Брой думи: 1,430
Брой символи: 8,958

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Капиталово бюджетиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала