Големина на текста:
Доц. Маргарита Ценкова
На имейла курсовата задача – до 10 май – 10 страници, лично мнение, литература
В нашата страна наченките възникват още в килийните училища. Още д-р Петър
Берон в неговият „Рибен буквар“ въвежда хигиената и здравното възпитание в рамките
на българското светско училище. Захари Княжевски се счита за основоположник на
българската детска хигиена. Издават се поредица от книги „Съвети за бременни жени“
и „Съвети как да постъпват с новородените младенци“. Тя започва да се изучава като
хигиена, екология, като такава дисциплина в Карлово, Калофер, габрово, Хасково.
Хигиената е пряко свързана с медицината като наука и с профилактиката.
Профилактос – предпазен, защитен от гръцки
Профилактиката проучва разностранно причините и условията за възникване на
различни болести, а също тяхното предотвратяване при индивида, в колективи и
обществото като цяло. В системата на профилактичната теория и практика спадат
предимно хигиена, микробиология, епидемиология, социално хранене и други
профилактични дисциплини.
Хигиената носи името на богинята на здравето Хигия. Един от тракийските
лекари Есколад, това е била една от неговите дъщери.
Хигиената представлява медико-профилактична и научно-практическа
дисциплина с обществен характер, която изучава човека и заобикалящата го среда като
разработва нови и комплекси мероприятия целящи две неща:
- Опазване и подобряване здравето на човека
- Жизнената му среда
Човекът и средата се намират в единство и всички прояви на организма зависят
изцяло от условията на външната среда, в която същност се коренят и причините за
болестите.
Предмет на хигиената
Това е здравият човек и средата (природна и социална), в която той живее, труди
се при условие че те са разглеждани в единство и взаимодействие.
Хигиената изучава факторите на външната среда, а също механизмите и
закономерностите на тяхното влияние върху здравето, развитието, трудоспособността и
дълголетието. Поради тази причина хигиенните норми и изисквания се отнасят към
множество разнообразни фактори.
- Физични
- Химични
- Биологични
- Сонатогични - тяло
- Психологични
- Икономически
- Социологически
- И други
Целта на хигиената е пълно опазване и укрепване на здраве на хората при
осигуряване на оптимални условия за хармонично и всестранно психофизическо и
социално развитие, а също адаптация и усъвършенстване за максимална
трудоспособност и творческо дълголетие.
Санитария – (санита - здраве) прилагането на хигиенните норми и мероприятия,
практическата дейност на здравеопазването. Тя се разделя на два големи клона или
дяла:
- Предварителен санитарен надзор, който осъществява пускането на обекти в
експлоатация и на продукцията в продажба. Това става ако отговарят на
хигиенните норми и стандарти.
- Текущ санитарен надзор – той се провежда по отделен план, в отделните
отдели на санитарната дейност, например битова, трудова, хранителна,
училищна.
Мястото на хигиената като наука е близо до медицинските дисциплини, а също
и до обществените и естествено историческите науки.
- Епидемиология
- Биология
- Генетика
- Морфология
- Анатомия
- Физиология
- Антропология
- Микробиология
- Паразитология
- Естествени – Физика; Химия; Екология; География
- И част от селско стопанските и инженерно техническите науки
Хигиенната педагогика обхваща аспектите на хигиената в училищната среда. Тя
като дисциплина е медико педагогическа и теоретико приложна наука. Неин обект на
изследване са децата, юношите и възрастните в обсега на педагогическите системи;
техните особености, живот, учене, труд, игра и обществена дейност.
Предмет на педагогическата хигиена са закономерностите и механизмите на
заобикалящите учебна система и факторите, които и въздействат и влияят върху
здравето, развитието, трудоспособността и дълголетието.
Задачи на педагогическата хигиена:
- Да направи пълна характеристика на факторите на социалната и природната
среда, т.е. на елементите от външната среда, влияещи върху организма, на
хората въвлечени в педагогическа дейност.
- Да изучи реакциите и способността на организма за устойчивост и адаптация
към тези фактори
- Да изработи основните норми, правила и изисквания за най-целесъобразно
устройство, режим и поддържане на средата, а също и за предпазване и
развитие на организма
- Да разработва и внедрява в разнообразните отрасли и направления на живота
мероприятия за правилно развитие и адаптация на човешкия организъм с
главна цел предпазването му от заболявания при различните условия на бит,
обучение, труд и почивка.
Единство на организма и неговата среда
Под термина природна среда се разбират само елементите и факторите, които са
възникнали по собствено исторически път, заобикалящата жива и мъртва природа, без
участието на човешкия труд и човешката дейност. В действителност това е биосферата,
която включва арелите и формите на нашата планета и нейното обкръжение, т.е.
атмосфера, литосфера, хидросфера, и още био…. И антропогенните фактори.
Социалните фактори определят социалната среда и се формират в резултат на битовата
и трудова дейност на хората. Те включват жилището, населените места, училищната и
трудовата среда. Условията на природната среда влияят на хората като се пречупват
през тези на социалната среда. Самата тя включва човешките индивиди и групи. Тя се
формира при колективния живот и речта и трудовата дейност. Социалната среда
отразява общественото съзнание и битие. От хигиенна гледна точка факторите на
средата могат да разделят на три групи:
- Фактори, които не са необходими на организма и са в състояние са му
навредят (например токсични вещества, шум, вибрации, поради тази причина
те се допускат само в определени концентрации наречени пределно
допустими концентрации ПДК)
- Фактори, които са необходими за нормалното функциониране на организма
(напр. хранителни вещества, метеорологични елементи и други) - при тях се
установява горна и долна граница между които се разполага тъй наречената
„зона на комфорта“ или „зона на толеранса“, където организма се чувства
най-добре
- Фактори, които имат само неблагоприятно въздействие върху организма
(напр. патогенните микроорганизми) – те трябва да се отстраняват и само в
редки случаи се нормират хигиенно
Основните хигиенни фактори в зависимост от условията се разделят на следните групи:
- Субективни условия и причини за санитарно хигиенно развитие на
организма/индивида
- Санитарно-хигиенни характеристики на средата като обективни причини за
здраве и за болест
Според силата на своето действие факторите на външната среда биват интензивни и
малко интензивни.
- Интензивни - към първите се причисляват много висока или ниска
температура, токсични вещества, радиация и други, които бързо и силно
увреждат организма.
- Са фактори, които постепенно могат да доведат до различни заболявания
Според своето естество факторите на външната среда се разделят на:
- Абиотични (физикохимични) – съвкупност от факторите на неживата
природа влияещи на живота и разпространението на животните и растенията.
Самите те се подразделят на:
химични (съдържание на кислород във водата; киселинността на водата);

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 фев 2020 в 12:09 родител
26 яну 2020 в 20:41 ученик на 26 години от Враца - СОУ "Васил Кънчов", випуск 2014
16 дек 2019 в 20:56 в момента не учи
11 дек 2018 в 11:36 студентка на 52 години от Сливен - Технически Колеж Сливен към ТУ - София, випуск 2016
26 мар 2018 в 12:14 в момента не учи на 57 години от Белово
10 мар 2018 в 21:51 студент на 39 години от Добрич - Шуменски унивеститет "Епископ Константин Преславски " Колеж-Добрич, факулетет - Колеж Добрич, специалност - НУПИТ, випуск 2017
15 яну 2018 в 19:49 студент на 27 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Обществено здраве и здравен мениджмънт, випуск 2022
18 сеп 2017 в 00:14 студент на 24 години от Пловдив - Медицински университет, факулетет - Стоматологичен факултет, специалност - Дентална медицина, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
Хигиена,периоди на растеж и развитие на деца и подрастващи.Основни закономерности и факти
добавена от kristina.petkova92 30.09.2016
1
31
 
Онлайн тестове по Хигиена
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Хигиена за Студенти от 1 курс
Тест по Хигиена и здравно образование при доц. д-р Георги Йорданов Проданов. Великотърновски университет, специалност ПНУП. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
12
47
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по хигиена

Лекции по училищна хигиена

Материал № 1119914, от 06 окт 2014
Свален: 25 пъти
Прегледан: 50 пъти
Предмет: Хигиена, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 4,764
Брой символи: 31,063

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по училищна хигиена"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала