Големина на текста:
Доц. Маргарита Ценкова
На имейла курсовата задача – до 10 май – 10 страници, лично мнение, литература
В нашата страна наченките възникват още в килийните училища. Още д-р Петър
Берон в неговият „Рибен буквар“ въвежда хигиената и здравното възпитание в рамките
на българското светско училище. Захари Княжевски се счита за основоположник на
българската детска хигиена. Издават се поредица от книги „Съвети за бременни жени“
и „Съвети как да постъпват с новородените младенци“. Тя започва да се изучава като
хигиена, екология, като такава дисциплина в Карлово, Калофер, габрово, Хасково.
Хигиената е пряко свързана с медицината като наука и с профилактиката.
Профилактос – предпазен, защитен от гръцки
Профилактиката проучва разностранно причините и условията за възникване на
различни болести, а също тяхното предотвратяване при индивида, в колективи и
обществото като цяло. В системата на профилактичната теория и практика спадат
предимно хигиена, микробиология, епидемиология, социално хранене и други
профилактични дисциплини.
Хигиената носи името на богинята на здравето Хигия. Един от тракийските
лекари Есколад, това е била една от неговите дъщери.
Хигиената представлява медико-профилактична и научно-практическа
дисциплина с обществен характер, която изучава човека и заобикалящата го среда като
разработва нови и комплекси мероприятия целящи две неща:
- Опазване и подобряване здравето на човека
- Жизнената му среда
Човекът и средата се намират в единство и всички прояви на организма зависят
изцяло от условията на външната среда, в която същност се коренят и причините за
болестите.
Предмет на хигиената
Това е здравият човек и средата (природна и социална), в която той живее, труди
се при условие че те са разглеждани в единство и взаимодействие.
Хигиената изучава факторите на външната среда, а също механизмите и
закономерностите на тяхното влияние върху здравето, развитието, трудоспособността и
дълголетието. Поради тази причина хигиенните норми и изисквания се отнасят към
множество разнообразни фактори.
- Физични
- Химични
- Биологични
- Сонатогични - тяло
- Психологични
- Икономически
- Социологически
- И други
Целта на хигиената е пълно опазване и укрепване на здраве на хората при
осигуряване на оптимални условия за хармонично и всестранно психофизическо и
социално развитие, а също адаптация и усъвършенстване за максимална
трудоспособност и творческо дълголетие.
Санитария – (санита - здраве) прилагането на хигиенните норми и мероприятия,
практическата дейност на здравеопазването. Тя се разделя на два големи клона или
дяла:
- Предварителен санитарен надзор, който осъществява пускането на обекти в
експлоатация и на продукцията в продажба. Това става ако отговарят на
хигиенните норми и стандарти.
- Текущ санитарен надзор – той се провежда по отделен план, в отделните
отдели на санитарната дейност, например битова, трудова, хранителна,
училищна.
Мястото на хигиената като наука е близо до медицинските дисциплини, а също
и до обществените и естествено историческите науки.
- Епидемиология
- Биология
- Генетика
- Морфология
- Анатомия
- Физиология
- Антропология
- Микробиология
- Паразитология
- Естествени – Физика; Химия; Екология; География
- И част от селско стопанските и инженерно техническите науки
Хигиенната педагогика обхваща аспектите на хигиената в училищната среда. Тя
като дисциплина е медико педагогическа и теоретико приложна наука. Неин обект на
изследване са децата, юношите и възрастните в обсега на педагогическите системи;
техните особености, живот, учене, труд, игра и обществена дейност.
Предмет на педагогическата хигиена са закономерностите и механизмите на
заобикалящите учебна система и факторите, които и въздействат и влияят върху
здравето, развитието, трудоспособността и дълголетието.
Задачи на педагогическата хигиена:
- Да направи пълна характеристика на факторите на социалната и природната
среда, т.е. на елементите от външната среда, влияещи върху организма, на
хората въвлечени в педагогическа дейност.
- Да изучи реакциите и способността на организма за устойчивост и адаптация
към тези фактори
- Да изработи основните норми, правила и изисквания за най-целесъобразно
устройство, режим и поддържане на средата, а също и за предпазване и
развитие на организма
- Да разработва и внедрява в разнообразните отрасли и направления на живота
мероприятия за правилно развитие и адаптация на човешкия организъм с
главна цел предпазването му от заболявания при различните условия на бит,
обучение, труд и почивка.
Единство на организма и неговата среда
Под термина природна среда се разбират само елементите и факторите, които са
възникнали по собствено исторически път, заобикалящата жива и мъртва природа, без
участието на човешкия труд и човешката дейност. В действителност това е биосферата,
която включва арелите и формите на нашата планета и нейното обкръжение, т.е.
атмосфера, литосфера, хидросфера, и още био…. И антропогенните фактори.
Социалните фактори определят социалната среда и се формират в резултат на битовата
и трудова дейност на хората. Те включват жилището, населените места, училищната и
трудовата среда. Условията на природната среда влияят на хората като се пречупват
през тези на социалната среда. Самата тя включва човешките индивиди и групи. Тя се
формира при колективния живот и речта и трудовата дейност. Социалната среда
отразява общественото съзнание и битие. От хигиенна гледна точка факторите на
средата могат да разделят на три групи:
- Фактори, които не са необходими на организма и са в състояние са му
навредят (например токсични вещества, шум, вибрации, поради тази причина
те се допускат само в определени концентрации наречени пределно
допустими концентрации ПДК)
- Фактори, които са необходими за нормалното функциониране на организма
(напр. хранителни вещества, метеорологични елементи и други) - при тях се
установява горна и долна граница между които се разполага тъй наречената
„зона на комфорта“ или „зона на толеранса“, където организма се чувства
най-добре
- Фактори, които имат само неблагоприятно въздействие върху организма
(напр. патогенните микроорганизми) – те трябва да се отстраняват и само в
редки случаи се нормират хигиенно
Основните хигиенни фактори в зависимост от условията се разделят на следните групи:
- Субективни условия и причини за санитарно хигиенно развитие на
организма/индивида
- Санитарно-хигиенни характеристики на средата като обективни причини за
здраве и за болест
Според силата на своето действие факторите на външната среда биват интензивни и
малко интензивни.
- Интензивни - към първите се причисляват много висока или ниска
температура, токсични вещества, радиация и други, които бързо и силно
увреждат организма.
- Са фактори, които постепенно могат да доведат до различни заболявания
Според своето естество факторите на външната среда се разделят на:
- Абиотични (физикохимични) – съвкупност от факторите на неживата
природа влияещи на живота и разпространението на животните и растенията.
Самите те се подразделят на:
химични (съдържание на кислород във водата; киселинността на водата);

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по училищна хигиена

Лекциите са четени пред студенти, каращи курс за придобиване на допълнителна квалификация като преподаватели в средни училища...
Изпратен от:
Татяна Валентинова
на 2014-10-06
Добавен в:
Лекции
по Хигиена
Статистика:
25 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Хигиена,периоди на растеж и развитие на деца и подрастващи.Основни закономерности и факти
добавена от kristina.petkova92 30.09.2016
1
31
 
Онлайн тестове по Хигиена
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Хигиена за Студенти от 1 курс
Тест по Хигиена и здравно образование при доц. д-р Георги Йорданов Проданов. Великотърновски университет, специалност ПНУП. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
12
47
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по хигиена

Лекции по училищна хигиена

Материал № 1119914, от 06 окт 2014
Свален: 25 пъти
Прегледан: 50 пъти
Предмет: Хигиена, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 4,764
Брой символи: 31,063

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по училищна хигиена"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала