Големина на текста:
Основни обекти на банков контрол
Съдържание
Увод
Първа глава. Теоретични основи на банковия контрол.
1.1. Необходимост от банков надзор и от банков вътрешен контрол
(вътрешен контрол в банките)
1.2. Същност на вътрешнобанковия контрол
1.3. Роля и значение на банковия надзор и на вътрешнобанковия контрол
1.3.1. Роля и значение на банковия надзор
1.3.2. Роля и значение на вътрешнобанковия контрол
1.4. Принципи на банковия контрол
1.4.1. Базелски основни принципи за ефективен банков надзор
1.4.2. Принципи на вътрешния контрол в банките
1.5. Нормативна уредба на банковия контрол. Контрол от страна на БНБ.
Втора глава. Контрол върху кредитите, кредитната политика и
системите за кредитиране в банките
2.1.Същност на кредита
2.2.Основни принципи и изисквания при кредитиране
2.3. Обекти на кредитиране и видове кредити
2.4. Проблеми пред търговските банки при кредитирането
2.5. Препоръки за облекчаване на кредитирането
Трета глава. Контрол върху капиталовата структура и капиталовата
адекватност
3.1. Източници на капитал
3.2. Състав на капитала
3.3. Капиталова адекватност
3.4.Установяване на рисковия компонент
3.5. Показатели за определяне и управление на капиталовата адекватност
Четвърта глава. Контрол върху ликвидността
4.1.Същност и управление на ликвидността на банките
4.2. Измерване на ликвидността
4.3. Методи за управление на активите на банките
4.4. Методи за управление на пасивите на банките
4.5. Система за управление на ликвидността.
Пета глава. Съвременни тенденции в банковия контрол.
1. Развитие на банковата дейност в България. Обобщен анализ.
2. Световна икономическа криза. Банковия сектор в България и финансовата
криза. Възможни последици.
3. Насоки за развитие на банковия контрол при условията на финансова
криза и нови банкови приоритети.
Заключение
Използвана литература
Приложения
2
Увод
Последните няколко преходни години от икономическото развитие на
българската държава потвърждават важността на състоянието на финансовата
система и връзката му с икономическите спадове и растеж. Това е и основната
причина все по-често международни и национални надзорни институции да
контролират и осигуряват по-добро и ефективно функциониране на банковата
система.
Много често подценяването на важността и значимостта на контролните
процедури води до нарушаване на финансовата дисциплина в банковата система, а
това се отразява негативно върху нормалното функциониране на банковия сектор.
Основната цел на настоящата дипломна работа е да се характеризира
значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи. Описани са
основните механизми на, които банките могат да разчитат за подобряването на
своята ликвидност и на риска, за да подържат адекватна платежоспособност.
За изпълнението на тази цел са систематизирани особеностите на банковият
сектор, който представлява основните институции, които осъществяват оценката
на риска и възвръщаемостта от финансовото посредничество. Актуалността на
темата се допълва от възможните сценарии за увеличаване на банковия контрол
сега в условията на глобална финансова криза.
Осъществяването на банковия контрол предполага неговото познаване както
в теоретичен така и в практически план. Изведените изводи са направени въз
основа българската действителност, като са обобщени показателите за
функционирането на банковия надзор. За оценяването на стабилността и
надеждността на банковата система са използвани последни данни на развитието в
икономически и правен аспект.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 май 2021 в 13:13 студент на 29 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление икономика, специалност - Корпоративна икономика, випуск 2019
26 мар 2016 в 20:18 студент на 29 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Застраховане и социално дело, випуск 2015
13 яну 2015 в 23:53 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Оценка на труда и системи за мотивация на персонала във фирма
добавена от lilka 19.09.2018
2
8
Подобни материали
 

Търговските банки

27 юли 2010
·
212
·
40
·
8,241
·
242

Търговските банки у нас са втората основна съставна част на банковата система. Те се създават като акционерни дружества, които извършват публично привличане на влогове и използват привлечени парични средства...
 

Видове кредити

25 ное 2008
·
274
·
7
·
1,336
·
97
·
1

Потребителски кредити – най-често исканите и отпускани кредити. Няколко са съществените характеристики на потребителските кредити, различаващи ги от Ипотечните.
 

Вътрешен контрол и вътрешен одит в организацията

24 окт 2011
·
423
·
19
·
3,712

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите...
 

Банката като институция

25 апр 2008
·
229
·
3
·
499
·
36

Появата на банките е свързана с редица предпоставки. Най– основната от тези предпоставки е появата на парите и на сделките с тях. Появата на парите и развитието на търговията с пари предизвиква появата на банките и банкерите.
 

Българска Народна Банка

27 юни 2008
·
226
·
14
·
2,379
·
144

Развитието на парично – кредитните сделки и операции води до утвърждаването на централните банки като важна институция за формиране и осъществяване на стопанската политика.
1 2 3 4 5 » 11
 

Основни обекти на банков контрол

Материал № 1118952, от 30 сеп 2014
Свален: 1 пъти
Прегледан: 75 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 100
Брой думи: 27,047
Брой символи: 171,925
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала