Големина на текста:
РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА "ФЛОРИНА - БЪЛГАРИЯ"
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ........................................................................................................
I. ГЛАВА ГЛАBA. РЕКЛАМАТА КАТО КОМУНИКАЦИОННА
СИСТЕМА...........................................................................................................
1.РЕКЛАМАТАКАТО ЧАСТ ОТ МАРКЕТИНГ
МИКСА.................................................................................................................
1.1. Същност и особености на рекламата..............................................
1.2. Съставни части на рекламата..........................................................
2. ФУНКЦИИ НА РЕКЛАМАТА............................................................
2.1. Макрофункции на рекламата..........................................................
2.2. Микрофункции на рекламата..........................................................
3. РЕКЛАМАТА – ОСНОВНИ КАНАЛИ, НОСИТЕЛИ И СРЕДСТВА
НА КОМУНИКАЦИЯТА...........................................................
4. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РЕКЛАМАТА.............................
4.1. Рекламата в световен аспект............................................................
4. 2. Рекламата в съвременната икономика.........................................
II. ГЛАВА ВТОРА. АЛГОРИТЪМ НА РЕКЛАМНАТА
КАМПАНИЯ.......................................................................................................
1. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДМЕТА НА РЕКЛАМАТА...........................
2. ФОРМУЛИРАНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ ЦЕЛИ...............................
3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВАТА РЕКЛАМНА АУДИТОРИЯ...
4. ФИКСИРАНЕ НА РЕКЛАМНИЯ БЮДЖЕТ................................
4.1. Метод „Процент от продажбите”...................................................
4.2. Метод „Конкурентен паритет”.......................................................
4.3. Целеви метод......................................................................................
1
5. ИЗБОР НА РЕКЛАМНИ КАНАЛИ, НОСИТЕЛИ И
СРЕДСТВА...........................................................................................................
6. РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО ПОСЛАНИЕ.........................
6. 1. Структура и ред на рекламното послание..................................
6. 2. Апели на посланието.......................................................................
6. 3. Кодиране............................................................................................
6.4.Методи за повишаване силата на въздействие на рекламното
съобщение............................................................................................................
7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕКЛАМАТА......
7.1. Видове ефективността на рекламата...........................................
7. 2. Методи за определяне ефективността на рекламата................
III.ТРЕТА ГЛАВА. РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ НА
Florina..................................................................................................................
1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДЕЩАТА МАРКЕТИНГОВА
КОНЦЕПЦИЯ НА ФИРМАТА.....................................
2. ПРОДУКТОВ АНАЛИЗ НА РЕКЛАМАТА НА Florina....................
3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВА ЗРИТЕЛСКА АУДИТОРИЯ.............
4. ПЛАНИРАНЕ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ..............................
5. РЕКЛАМНИ СРЕДСТВА И ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ.........................
6. РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ.....................................................................
7. МЕДИЕН ПЛАН И РЕКЛАМЕН БЮДЖЕТ.......................................
8. ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРОВЕЖДАНАТА РЕКЛАМНА
СТРАТЕГИЯ НА Florina В ТЕЛЕВИЗИОННИ КАНАЛИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА........................................................................
ПРИЛОЖЕНИЯ...................................................................................................
2
ВЪВЕДЕНИЕ
В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на
фирмите, големите корпорации все повече си приличат те се стремят да
прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на
качеството, подражават си като прилагат откритията в мениджмънта и т.н.
Всичко това намалява и размива различията между тях, като затруднява
публиката в нейната ориентация. В подобна обстановка фирмата, която е в
състояние да бъде уникална, печели отлични позиции в конкурентната битка.
Уникалността на една фирма може да бъде изразена в неповторими
характеристики на предлаганите от нея продукти или услуги, в тяхната рядкост
– трудно се намират, в изпреварването на конкурентите – продуктите/услугите
за първи път се предлагат и пр. В основата на уникалността, обаче, винаги стоят
потребностите на потребителя, изразявани чрез очаквания за точност,
коректност, навременност, сигурност, привлекателност и т.н.
С важно значение за всяка една отделна фирма е изграждането на
позитивна реклама, лоялност към марката, което е пряко следствие от нейната
продуктова, производствена, маркетингова и като цяло фирмена политика, цели
и задачи, които си е поставила. Днес конкурентната борба за пазарни позиции и
нови клиенти се води не толкова чрез разработването на елементите на
маркетинга, но чрез актуални системи и техники за въздействие върху
потребителите, като водещи критерии са политически, икономически и най-вече
социални фирмени примери с цел полза за обществото.
Актуалност на темата.
Актуалността произтича от навлизането все по-нашироко на специфични
методи за конкуренция и придобиването на конкурентни предимства от
фирмите. Целта на една фирма голяма или малка, е да разработва ефективна и
потребителски насочена производствена, продуктова, ценова, маркетингова и
пласментна политика с цел придобиването на конкурентни предимства и по-
добри финансови показатели. Но в съвременността големите фирми изграждат
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Рекламна стратегия на фирма

Основна цел на настоящата дипломна работа е насочена към практическо разработка на съвместна промоционална стратегия на фирма...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2014-09-29
Добавен в:
Дипломни работи
по Реклама и рекламна политика
Статистика:
6 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Търговия на дребно

24 мар 2007
·
1,058
·
2
·
344
·
61

Всяка фирма в стратегията си има три елемента: целеви пазар , форма на търгуване и конкурентни преимущества...
 

Анализ на международната рекламна стратегия на „Нестле”


Развиването на рекламна стратегия за постигане на целта на определена рекламна кампания, изисква добро обмисляне на рекламното съобщение, каналът по който ще се реализира тази кампания, територията на която ще се разпространява и целевата група...
 

Реклама


Реклама (от френски réclame от латинското reclamo, „извиквам“) е разпространявана във всякаква форма и с всякакви средства привлекателна информация....
 

Реализация на продукцията и стимулиране на продажбите

28 май 2006
·
1,309
·
2
·
409
·
113

Реализация(пласмент) на продукцията- система от взаимно свързани дейности по придвижването на продуктите от местата на производството им до местата за тяхното търсене, както и за тяхната продажба, осигуряващи максимално ниво на обслужване
 

Конкурентни позиции на фирма. Определящи фактори

13 май 2006
·
941
·
21
·
2,770
·
1

В днешния свят на динчамично развиващи се бизнес отношения теориите и формулите за успех се променят със светкавична скорост. Ако досега дадена фирма върви по сигурен отъпкан път на развиване на своята дейност, това не е гаранция
1 2 3 4 5 » 11
 

Рекламна стратегия на фирма

Материал № 1118597, от 29 сеп 2014
Свален: 6 пъти
Прегледан: 298 пъти
Предмет: Реклама и рекламна политика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 90
Брой думи: 18,336
Брой символи: 119,048
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала