Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО
СПЕЦИАЛНОСТ
„СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ” - НЕИКОНОМИСТИ
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
НА ТЕМА:
„МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОДИТНА ДЕЙНОСТ НА
СМЕТНАТА ПАЛАТА”
Дипломант:
ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
спец. „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ НЕИКОНОМИСТИ”
фак.№2665040; Дистанционно обучение.
Научен ръководител:
гл.ас. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА
София
2008г.
2
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод............................................................................................................... 3
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ОДИТА В
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР...................................................................................... 6
ВТОРА ГЛАВА. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СМЕТНАТА
ПАЛАТА В БЪЛГАРИЯ................................................................................... 21
1. Характеристика на Сметната палата и осъществяваната от нея
дейност.................................................................................................................. 21
2. Структура.............................................................................................. 21
3. Нормативна уредба.............................................................................. 25
4. Правомощия на Сметната палата..................................................... 27
5. Права и задължения............................................................................. 28
ТРЕТА ГЛАВА. Особености на организацията и технологията на
контрола и одитната дейност, осъществяван от Сметната палата.......... 31
1. Организация на контрола................................................................... 31
2. Провеждане на заседания.................................................................... 33
3. Технология на осъществяваната дейност........................................ 35
4. Етап на контрол за изпълнение на препоръките.......................... 38
5. Одитна политика на Сметната палата............................................ 43
5.1. Същност на одитната дейност................................................... 44
5.2. Специфика на одитната дейност в Сметната палата........... 45
5.3. Европейската сметна палата и специфики на одитната
дейност.................................................................................................................. 46
6. Препоръки за развитие на одитната дейност в Сметната палата.
6.1. Основни препоръки..................................................................... 47
6.2. Публичност и гласност на осъществяваната дейност.......... 49
6.3. Препоръки към дейността на Сметната палата.................... 50
Заключение................................................................................................ 54
Използвана литература........................................................................... 57
Приложения............................................................................................... 59
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 яну 2020 в 10:36 потребител на 27 години
 
Домашни по темата на материала
Възможности за развитие на технологията на одита
добавена от putsamutsa 11.03.2017
2
9
възможности за развитие технологията на одита
добавена от iordanka134 04.03.2017
1
11
Подобни материали
 

Система за вътрешен одит в публичния сектор

21 ное 2011
·
302
·
11
·
3,290
·
480

Организацията на държавния финансов контрол е на три равнища. Първото е чрез системите за финансово управление и контрол, чрез които се реализира предварителния контрол /двоен подпис/ като вътрешен на организацията контрол....
 

Вътрешен одит в публичния сектор

18 май 2008
·
1,247
·
16
·
2,017
·
633
·
2

По смисъла на разглеждания закон вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, която да носи полза и да подобрява дейността на съответната организация.
 

Одит в публичния сектор

10 яну 2009
·
171
·
2
·
350

НФО и ОПС имат еднаква методологическа база. Разликата е, че тук (в ОПС) има одит на изпълнението. Проверка за ефективност, ефикасност и икономичност...
 

Оценка на одитора за действащо предприятие

05 ное 2006
·
1,009
·
7
·
1,183
·
2

Одитът се определя като ревизия или финансово ревизионен акт. Одитът представлява също и конкретна форма на контрол, осъществявана на основата на система от независими проверки, анализи и оценки на финансова информация, миналата, настоящата и бъдещата
 

Организация на предприятието

01 май 2007
·
525
·
4
·
1,025
·
132

Предприятието е икономическа организация, която има за цел да произвежда продукция и да извършва услуги. Те са предназначени за продажба (задоволяване на чужди потребности)...
1 2 3 4 5 » 11
 

Методологически проблеми при осъществяване на одитна дейност на Сметната палата

Материал № 1118590, от 29 сеп 2014
Свален: 4 пъти
Прегледан: 85 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 63
Брой думи: 16,737
Брой символи: 108,785
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала