Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД.................................................................................................................. 3
ПЪРВА ГЛАВА Теоретико – методологически въпроси по устройство
на територията........................................................................................................... 6
1.Административен и икономически подход за подялба на
територията................................................................................................................ 6
2.Административно-териториално деление и административни
единици........................................................................................................................ 8
3.Икономическо райониране и икономически райони................... 12
4.Закони за устройство на територията............................................. 18
4.1.Цели на закона..................................................................................... 18
4.2.Основни принципи на закона........................................................... 21
4.3.Очаквани резултати при прилагането на закона........................ 23
5.Институции на Р България за осъществяване на Европейската
регионална политика:............................................................................................. 25
5.1.Институционални основи на РП на България при членството й в
ЕС................................................................................................................................ 25
5.2.Управленска структура на ЕРП в България................................. 28
5.3.Функциониране на институциите на България за осъществяване
на ЕРП........................................................................................................................ 35
5.4.Развитие и тенденции на институционалното взаимодействие на
България с ЕС в областта на РП.......................................................................... 36
ВТОРА ГЛАВА Структурни и предприсъединителни фондове на ЕС
– средство за реализация на целите и принципите на РП в България, Полша
и Румъния.
1.Структурни фондове – възникване, развитие и цели.................. 44
2.Предприсъединителни фондове........................................................ 59
1
3.Основни ограничения пред бъдещото развитие на РП на
Бъргария като цяло................................................................................................. 68
4.Конфликтността между страните – членки на ЕС и страните –
кандидатки за членство в съюза по повод ползването на средства от
структурните фондове на Общността.................................................................. 71
ТРЕТА ГЛАВА Устройствена политика и регионално планиране в
община Елин Пелин................................................................................................ 75
1. Особености и принципи на общинската политика............................ 78
2. Органи по управление на УП и РП в община Елин Пелин........ 80
2.1.Правомощия на общинския съвет на община Елин Пелин........ 80
2.2.Правомощия на кмета на община Елин Пелин............................ 81
2.3.Правомощия на главния архитект на община Елин Пелин...... 82
2.4.Правомощия на общинската техническа служба......................... 84
2.5.Правомощия на експертните съвети по устройство на
територията.............................................................................................................. 86
2.6. Областен управител на общината.................................................... 88
3. Оценката на състоянието на територията - основа за формиране на
общинската устройствена политика.................................................................... 88
4. Цели и приоритети на общинската политика. Фактори и ресурси,
оказващи влияние за постигането им ............................................................... 90
5. Съдържателни насоки на общинската политика.............................. 92
6. Начин на разработване на общинската политика............................ 99
Заключение................................................................................................... 101
Приложения.................................................................................................. 106
Използвана литература.............................................................................. 109
2
УВОД
Устройството на територията е пространствен израз на икономическата,
социалната, културната и екологичната политика на обществото, а също така и
инструмент за регулиране на взаимоотношенията между обществената система
и природната среда.
Устройството на територията на Република България обхваща: 1)
дейности по използване, опазване и застрояване на поземлените имоти в
съответствие с предназначението им по действащите устройствени схеми и
планове; 2) технически и административни дейности и актове за създаването на
устройствени схеми и планове, включително и за тяхното реализиране.
Темата е особено актуална днес, защото при устройството на територията,
използването на собствеността не може да бъде в ущърб на обществения
интерес, тъй като условията в жизнената среда са от изключителна обществена
значимост, а територията е национално богатство. В по- широк смисъл
понятието "устройство на територията" включва следните видове дейности:
определяне на предназначението на териториите и поземлените имоти;
урегулиране и застрояване; инвестиционни проектиране на сгради и
съоръжения; разрешаване и изпълнение на строителството; приемане на
строежите и въвеждането им в действие; административните производства по
издаване на административни актове; провеждане на административен и
съдебен контрол и други дейности на държавните и общинските органи, на
които са предоставени правомощия да решават конкретни въпроси по
устройството на територията.
Дейностите по устройството на територията са едни от най-важните за
органите на местното самоуправление и местната администрация. Те дават най-
забележителни материални резултати, но също така предизвикват и широк кръг
от проблеми, които обикновено са с голям обществен отзвук, тъй като засягат
собствеността на недвижимите имоти на физическите и юридическите лица.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Устройствена политика и регионално планиране в община Елин Пелин

Обект на тезата е общинската администрация, ангажирана с прилагането на нормативната база по устройство на територията. Предмет на изследването е провеждането на местната политика по устройство на територията у нас...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2014-09-29
Добавен в:
Дипломни работи
по Регионално развитие
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Регионално планиране

13 яну 2012
·
48
·
12
·
617
·
85

Регионално Планиране...
 

Регионално планиране. Цели, стратегии и задачи

08 окт 2011
·
107
·
19
·
2,382
·
200

Всички природни тела и сили,които на определена степен от развитието на производителните сили може да послужат като предпоставка за стопанската и жизнената дейност на човека, но пряко не участват в създаването на материални блага...
 

Регионално планиране. Цели, стратегии и задачи

15 ное 2011
·
164
·
12
·
2,240
·
265

Регионалното планиране по своята характеристика има определена многостранност и много обхватност. Регулирането е и оценка на възможностите на територията при разполагане на производствените сили неразривно...
 

Есе върху закона за регионално развитие

01 окт 2009
·
127
·
6
·
685
·
121

България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в европейските структури...
 

Въведение в регионалното планиране

24 апр 2011
·
65
·
21
·
822
·
93

Включваща регионално изградени производствено-стопански структури, социално приемлива демографска конфигурация и модерно уредена селищна мрежа е необходимо различните дейности да бъдат планирани, регулирани и насочени съобразно набелязаните...
1 2 »
 

Устройствена политика и регионално планиране в община Елин Пелин

Материал № 1118566, от 29 сеп 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 79 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 111
Брой думи: 24,313
Брой символи: 158,369
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 501 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала