Големина на текста:
Маркетингови стратегии в дистрибуцията на лекарствени
продукти.
На примера на «Софарма Трейдинг» АД
(дипломна работа)
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД.................................................................................................................. 3
ПЪРВА ГЛАВА. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ДИСТРИБУЦИОННАТА ПОЛИТИКА.
1.Маркетингова стратегия на фирмата. Разработване на елементите на
маркетинг-микс на фармацевтични продукти.......................................................... 7
1.1.Стокова политика......................................................................................
9
1.2.Ценова политика......................................................................................
12
1.3.Рекламна политика..................................................................................
16
2. Управление на дистрибуционния процес и формиране на
дистрибуционната политика във фирмата.............................................................. 22
3. Информационно осигуряване на дистрибуционните решения............... 26
4. Дистрибуционни канали, организация, управление................................ 27
4.1. Дистрибуционни системи и форми на дистрибуция, предпоставки и
условия за формиране на дистрибуционни канали................................................ 27
4.2. Структура, характеристика, създаване на дистрибуционните канали.
Видове канали............................................................................................................ 33
4.3. Участници в дистрибуционния процес и тяхното поведение.............. 37
1
5. Проектиране и изграждане на дистрибуционни системи, мрежи и
канал............................................................................................................................ 37
ВТОРА ГЛАВА. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА В
ОБЛАСТТА НА ДИСТРИБУЦИЯТА НА “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.
1.Обща характеристика на „Софарма Трейдинг” АД................................ 43
2.Организационна структура на управление.............................................. 51
3.Фирмена политика за развитие. Цели и задачи....................................... 53
4.Обща маркетингова стратегия.................................................................. 58
5.Връзка между маркетинга и продаването................................................ 64
5.1. Промяна в маркетинговата концепция................................................ 64
5.2. Пласмент и акцент върху потребителите............................................ 65
5.3. Сегментация на пазара (иновации; асортиментна политика; цена;
опаковка)..................................................................................................................... 65
6.Дистрибуционна политика във фармацевтичната компания „Софарма
Трейдинг” АД. Недостатъци и възможности за тяхното решаване.......................75
6.1. Подсистема “Физическа дистрибуция” на фирмата в България.......... 82
6.2. Подсистема “Дигитална дистрибуция”.................................................. 90
7.Управление и контрол на качеството като част от фирмената стратегия
за развитие.................................................................................................................. 92
8.Насоки за развитие на маркетинговата стратегия на фирмата по
отношение дистрибуционната й политика.............................................................. 98
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.................................... 104
ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ
ИЗТОЧНИЦИ......................................................................................................... 107
2
УВОД
Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време,
че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат
извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на
цялостната дейност. А изглежда и е така, че конкуренцията става все по-
силна. Борбата за пазарен дял се превръща в борба за по-качествено
обслужване и предлагане на произвеждания продукт или услуга. Не е
достатъчно управлението да се крепи единствено и само на методите на
финансовия контрол. Нужни са и организиране, контрол, постоянен
анализ, изводи, нововъведения, инвестиции, добра маркетингова и
комуникационна стратегия и прочие. Нужно е планиране на всяко една
дейност, за да се привлекат служители, мислещи заедно с фирмата,
преследващи единни цели.
В съответствие с маркетинговата концепция компаниите постигат
конкурентно предимство чрез разработване на предложения, които
удовлетворяват нуждите на целевите потребители в по-висока степен,
отколкото предложенията на конкурентите. Според М. Портър
общопризнатите източници на конкурентни предимства са добрите навици
/специални знания, ориентация към потребителя, търговски връзки,
техническа квалификация, гъвкава организация/ и добрите ресурси
/обхват, икономия от мащаба, финансови структури, пазарен опит,
глобализация/.
1
Изводът е, че пазарите се променят по-бързо отколкото се променя
нашия маркетинг. Класическият маркетингов модел има нужда от
пренастройка, за да отговаря на изискванията на бъдещето. Маркетингът
ще работи добре, ако интегрира елементите на микса така, че чрез
съответните стратегии да постигне желаната цели и удовлетвори
исканията на избрания целеви пазар. Затова в най-новата маркетингова
1
“Маркетинг” – Класова С, Иванов П и колектив. стр. 98, 2002
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 окт 2021 в 17:41 студент на 39 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - факултет "Икономически и социални науки", специалност - Маркетинг, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
текущо състояние на маркетинговата среда
добавена от sun_is_up 06.11.2014
0
9
продуктова политика мркетинг
добавена от zzz777 18.10.2018
4
11
Това е заглавието,води се практика, студент съм по маркетинг
добавена от mitko_01 18.06.2018
1
7
Подобни материали
 

Маркетингова стратегия на фирма

15 дек 2009
·
2,514
·
81
·
11,448
·
3,208
·
3

Маркетингова стратегия на фирма Сателит ...
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,946
·
8
·
2,755
·
1,429
·
3
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Дистрибуционна политика на " Загорка" АД

02 юни 2008
·
2,415
·
61
·
11,141
·
1,473
·
3
·
3

Задача на дистрибуционната политика е оптималното организиране на системата за разпределение на продукта - за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания – естетически, функционални, технически, дизайнерски....
 

Маркетинг стратегия на OMV в Централна и Източна Европа до 2010 г

14 дек 2007
·
675
·
7
·
413
·
183

Маркетинг стратегия за развитие и подобрение на продуктите и дейността на OMV в Централна и Източна Европа до 2010 г.
 

Избор на маркетингова стратегия

28 мар 2009
·
410
·
8
·
725
·
317

Маркетингова стратегия.Защо е необходимо разработването на такъв вид стратегия? Видове стратегии. Кратка характеристика...
1 2 3 4 5 » 11
 

Маркетингови стратегии в дистрибуцията на лекарствени продукти

Материал № 1118536, от 29 сеп 2014
Свален: 9 пъти
Прегледан: 237 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 110
Брой думи: 21,841
Брой символи: 144,662
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала