Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
Тема:
„Създаване и управление на функцията
вътрешен одит”
ИЗГОТВИЛ:
Магистърска програма „Счетоводство и контрол”
Специализация: „Финансов Контрол”
Фак.
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
Катедра „Финансов контрол”
София
2012г.
УВОД…………………………………………………..…………..………….................……4
ПЪРВА ГЛАВА........................................................................................................................7
ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ.....................7
1.Същност на одита. Видове одит...................................................................................7
1.1. Същност на одита…………………………………………………………..............……..7
1.2.Видове одит……………………………………………………….................…………8
1.3.Правни източници на одита…………………………….……......….............……….11
2.Роля и отговорности на вътрешния одит. Отговорности на Ръководителя на
вътрешния одит…………………………………………...………………………....................……..13
3.Статут на отдела по Вътрешен одит в организацията...............................................17
4.Управление на персонала в звеното на вътрешен одит.............................................18
ВТОРА ГЛАВА………………………………………………………………..............…...…22
Етичен кодекс и стандарти по вътрещен одит……………………………....................…..22
1. Принципи в професията и практиката по вътрешен одит………………........................22
2.Стандарти – за управление и за изпълнение………………………..............………24
ТРЕТА ГЛАВА..........................................................................................................................29
Стратегическо планиране и оценка на одитните ресурси.....................................................29
1.Инструменти за контрол на функцията вътрешен одит – определяне на одитната
вселена и изготвяне на модел на базата на риска.............................................................................29
1.1.Стратегически и годишни планове за одит………………….............….……….….32
1.2. Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване…..............………......35
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА……………………………………………………….............…………40
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТНИТЕ УСЛУГИ…………………………….............……….…40
1. Видове одитни услуги……………………………………………………..............……....40
1.1.Одитни ангажименти – Планиране, Одит на място, Докладване, Последващ
контрол………………………………………………………………….……..................................…40
1.2.Консултантски услуги – определение, осигуряване на обективност……...............43
2.Одиторски инструменти - Одитна извадка…………………………..…..............….44
3.Работни документи – функции и съдържание……………………..…..............……47
2
ПЕТА ГЛАВА. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ.………………………………….................…….50
ФИНАНСОВИ И ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ФИРМА «КОЛОНЕЛ» ООД………................50
1.1.Правно –организационна форма и предмет на дейност………………..............…..50
1.2. Персонал…………………………………………………………………...............…50
2. Планиране за изпълнение на одита……………………………………...............….57
3.Събиране на одитни доказателства……………………………...…….….............…58
3.1.Счетоводни документи и документооборот……………………...……..............…..58
3.2. Оценка на счетоводната система и системата за вътрешен контрол…..............…59
3.3. Отчет за управлението на издателска къща „Колонел”ООД………................…..60
3.4. Инвентаризация………………………………………………………................……60
4.Оценка на одитния риск………………………………………………...............……60
5.Обработка на резултатите от одита…………………………………………................…..65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………….…………………………………..…..............……68
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА...............................................................................................73
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Създаване и управление на функцията вътрешен одит

През последните години вътрешният одит все повече се утвърждава като независима контролна функция във всяка организация. Конкуренцията и динамично развиващата се икономическа среда налагат необходимостта да се идентифицират своевременно рисковите...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2014-09-25
Добавен в:
Дипломни работи
по Одитинг
Статистика:
3 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Независим финансов одит
добавена от mariyarose 09.04.2020
0
14
Подобни материали
 

Основи на управлението (пищов)

18 фев 2008
·
1,099
·
1
·
327
·
215

Управлението или мениджмънта е универсален процес. За управление може да се говори както в живата природа, т.е биологическите системи, така и в неживата – техническите системи...
 

Анализ, прогнозиране и планиране на ресурсите на предприятието

01 май 2007
·
1,922
·
3
·
301
·
170
·
1

Развитието на определена дейност е свързано с използване на ресурси. Те формират имуществото на предприятието и основния капитал.
 

Методи на икономически и финансов анализ

01 май 2007
·
816
·
3
·
640
·
233

Методите, които се използват в икономическия анализ са различни и се групират в групи...
 

Системи по качеството: проектиране, внедряване, преглед и оценка

28 май 2006
·
1,332
·
3
·
358

За да се поставят под контрол и във взаимодействие всички фактори – човешки и организационни – така че да се постигнат целите, заложени в политиката по К., е необходимо проектирането и внедряването на системи по К.
 

Външна среда на организацията

16 май 2008
·
313
·
2
·
1,001
·
164

Под влияние на организацията се разбира реакцията и решенията на нейното висше ръководство спрямо въздействието на външната среда.
1 2 3 4 5 » 11
 

Създаване и управление на функцията вътрешен одит

Материал № 1117915, от 25 сеп 2014
Свален: 3 пъти
Прегледан: 144 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 74
Брой думи: 23,504
Брой символи: 137,507
Цена: 10.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала