Големина на текста:
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Философски факултет
Катедра Психология
на тема:
„Социални нагласи на ученици и родители към
адиктивното поведение”
Дипломант: Науч. Ръководител:
Благоевград
2014
1
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА АДИКТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
НЕПЪЛНОЛЕТНИ.
1. Същност на адиктивното поведение на непълнолетните.
1.1. Адиктивното поведение като форма на девиантно състояние- същност и видове.
1.2. Видове зависимости.
1.2.1. Хазарт.
1.2.2. Наркотици. Социален и психологичен аспект в употребата на наркотици.
1.2.3. Алкохол. Връзката между адиктивно поведение и алкохолизма като
явления.
1.3. Фактори за развитие на адиктивното развитие при непълнолетните
2. Понятие и същност на наркоманията.
2.1. Социално – психологически аспекти на наркоманията
2.2. Разпространение на наркоманиите сред подрастващите
2.3. Основни насоки при ефективността на медико-социалните услуги в областта на
наркоманията в България
2.4. Връзката наркомания- училище- агресия и общо адиктивно състояние при
непълнолетните в България.
ВТОРА ГЛАВА. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЧАСТ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ И АНАЛИЗ ОТ ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД
УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОФИЯ.
1. Цел на дипломната работа
2. Задачи на изследването
3. Методики на изследването
4. Обект на изследването.
5. Резултати от проведеното анкетно проучване.
5.1. Анализ на резултатите в процентни съотношения, пол и възраст.
6. Обобщение на резултатите от първата анкетна карта.
7. Анализ на получените резултати на втората анкетна карта.
ТРЕТА ГЛАВА. Превенция на адиктивното поведение при
подрастващите.
2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ
Увод
Изследванията върху човешкото поведение са многообразни и има много определения
какво е норма и какво е отклонение. Ако един подрастващ върши обществени прояви и това се
пренебрегва, вероятността да се стигне до престъпление е доста голяма. Обществото има
задачата да социализира такива индивиди чрез специфичните институции, като семейство,
училище, политически организации, младежки организации, които имат за цел да проведат
стратегия на социализиране на подрастващия индивид. Поведение в норма и отклонение се
разглеждат като понятия в исторически аспект, неща които са смятани за отклонение, след време
стават приемливи, тоест не се смятат за такива. Нормата е идеал и равновесие със средата,
функционален оптимум във взаимодействието на индивида и средата. Отклоненията може да са в
резултат на социални въздействия или в резултат на физиологични причини и психодефекти,
изоставане в интелектуалното и речевото съзряване на човека. Може да се класифицират в два
основни вида- отклонения в индивидуалното развитие и отклонения в социалните отношения.
Проявите на асоциално поведение са резултат на самата среда, в която се израства и това е много
съществено. Тези социални причини са водещи. Така очевидните критерии за нареченото
нормално поведение, от една страна са исторически обособилите се морал, етика и законност, а
от друга- вариациите във формите на психическото здраве и болест.
Днес болезнен става въпросът за навиците, които си изграждат децата, повлияни от
семейната и улична среда. Неслучайно младите искат да приличат на възрастните, копирайки
най-вредните им пороци и превръщайки ги в повод за изпъкване и гордост пред останалите. Не е
случаен и фактът, че злоупотребите с алкохол стават в непълнолетна възраст.
Наскоро излезе проучване, в което се огласява, че тези, които „злоупотребяват с
чашката, са велики умове”. Колкото по-образован и желаещ да трупа познания е един човек,
толкова по-често прибягва към алкохолната зависимост. Това изследване се провежда във
Великобритания, представителната извадка на което са предимно жени висшистки. Учените
стигнат до извода, че поведението в оценките на учениците може да предопредели тяхното
залитане към чашката. Установило се също, че образованите хора могат да споделят за проблема
си сравнително лесно, вероятно защото осмислят ситуацията, която са си причинили.
Проумяването и гласното изразяване на даден проблем отвежда към търсенето на пътища за
неговото преодоляване. Разбира се, тази констатация не може да бъде мислена като общовалидна
и съотнесена към една глобална тенденция.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 фев 2020 в 00:30 студент на 33 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Туризъм, випуск 2023
16 яну 2015 в 23:56 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Наркотици


Наркотични вещества (наркотици) са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън....
 

Наркотици - видове


Наркотични вещества (наркотици) са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън...
 

Социални нагласи на ученици и родители към адиктивното поведение

Материал № 1117841, от 25 сеп 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 116 пъти
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 66
Брой думи: 16,121
Брой символи: 105,419
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала
Сродни търсения