Големина на текста:
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕС И БЪЛГАРИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД.................................................................................................................... 3
ПЪРВА ГЛАВА. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ............................................................................................................................. 6
1.Същност и развитие на ЕС. История..................................................... 6
2. Подходи при изграждането на регионалната политика на
Европейския съюз....................................................................................................... 9
3. Финансови параметри на регионалната политика на ЕС..................14
4. Актуални проблеми относно сътрудничеството ЕС-ЦИЕ по
отношение регионални приоритети....................................................................... 16
5. Конфликтността между страните-членки на ЕС по повод ползването
на средствата от структурните фондове на Общността..................................... 18
ВТОРА ГЛАВА. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ........... 21
1. Общ анализ на нормативната рамка за регионалното развитие........ 21
2. Европейски изисквания към България.................................................. 27
3. Инструменти и механизми на регионалната политика на България.30
5. Политика на регионално сближаване, анализирана в Регионалната
политика 2007-2013г.................................................................................................. 34
ТРЕТА ГЛАВА. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ........................................................................................................................... 42
1.Същност и цели на Оперативните програми. Оперативна програма
„Регионално развитие”............................................................................................. 42
2.Финансово осигуряване на програмите................................................. 49
3.Практическа реализация на Оперативна програма за град Шумен.61
4.Проблеми и перспективи пред Регионалното развитие в
България......................................................................................................................70
5.Тенденции на бъдеща промяна в регионалната политика на
Европейския съюз...................................................................................................... 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................ 82
ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ
ИЗТОЧНИЦИ.............................................................................................................. 89
ПРИЛОЖЕНИЯ – ПРЕЗЕНТАЦИИ.............................................................92
2
УВОД
Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в
отделните части на Европа са довели до обособяването на региони с неравномерност и
специфика в социалното и икономическото им развитие. С времето този проблем все повече се
изостря и довежда до необходимостта от избирателна държавна намеса за преодоляването на
появилите се неравновесия. Още преди създаването на Европейската икономическа общност
(ЕИО) се търсеха пътища и начини за смекчаване и решаване на регионалните проблеми като
високото равнище на безработицата, липсата на добра инфраструктура и сравнително ниския
жизнен стандарт на населението в тях. Пътят за решаването им е дълъг, сложен и
противоречив и затова едва от началото на 70-те години започнаха да се очертават контурите
на една изразена регионална политика на Европейския съюз (ЕС), придружена със съответните
финансови механизми.
Евроинтеграцията, както и всяка интеграция с континентален и по-голям обхват, може
да се разглежда като форма на проявление на глобализацията. Има и други обяснения за
възникването на евроинтеграцията, свързани с желанието на европейските народи, и особено на
Франция и Германия след Втората световна война, да се намали рискът от военна агресия чрез
обединение на базисните отрасли на икономиката - въгледобив, енергетика, металургия и
други.
Всяка регионална интеграция е исторически процес. В своето многовековно развитие
човечеството е преживяло различни форми на регионална интеграция. Съвременната
евроинтеграция, олицетворявана основно от Европейския съюз (ЕС), е уникална поради
традиционно водещата роля на Стария континент в световното развитие, поради наличието на
голям икономически и демографски потенциал, на демократични традиции и поради
основополагащия принцип за стриктно придържане към върховенството на закона. На
територията на Европа има и други форми на териториална интеграция на страните:
Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), Съвет на балтийските държави (СБД),
Европейски икономически и монетарен съюз (ЕИМС) и други
1
.
Необходимостта от представяне на методологическата рамка на Стратегическите
аспекти на регионалното развитие се диктува както от изискването да се очертае съдържанието
на резултата, до който трябва да се стигне в хода на работата по нейната разработка, така и от
големия разнобой в представите за същността, съдържанието и начина на разработка на такъв
1
Конакчиев, Д.; ЕВРОПЕЙСКАТА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И БЪЛГАРИЯ; България в ЕС – 2008г. Сборник
с доклади от научна конференция; Варна; ВСУ 2008г. Стр. 65-74
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Регионална политика на ЕС и България

Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в отделните части на Европа са довели до обособяването на региони с неравномерност и специфика в социалното и икономическото им развитие...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2014-09-25
Добавен в:
Дипломни работи
по Регионално развитие
Статистика:
4 сваляния
виж още
 
 

Регионална политика на ЕС и България

Материал № 1117830, от 25 сеп 2014
Свален: 4 пъти
Прегледан: 170 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 91
Брой думи: 12,410
Брой символи: 81,739
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала