Големина на текста:
Югозападен университет " Неофит Рилски"
гр. Благоевград
Факултет " Педагогика"
ДИПЛОМНА РАБОТА
на тема:
„ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ
ЗА АДАПТАЦИЯ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА
КЪМ УЧЕБНАТА СРЕДА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/ КЛАС"
Дипломант:Научен ръководител: ............................
Зорница Иванова Иванова(Доц. д-р Веска Вардарева)
фак.№ 0917604 – ПНУП
Благоевград
2013г.
2
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод………………………………………..............................................................................4
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА ПРОБЛЕМА.......................... 10
1.1 Проблемите на адаптацията на ромските деца към учебна среда..................... 10
1.2 Интерактивни методи - същност, структура, видове........................................... 15
1.3 Интерактивни методи за адаптация към учебна среда......................................... 31
ВТОРА ГЛАВА. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ХИПОТЕЗА.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТА…………………………………….……….41
1. Цел, задачи, хипотеза…………………………………………………………...…….. 41
2. Организация на експеримента …………………………………………………...…. 42
2.1. Констатиращ етап...................................................…………………….......……….. 42
2.2. Формиращ етап...………………..…………………………………………………... 43
2.2.1.Повишаване на лингвистичните умения на децата от ромски произход………... 43
2.2.2 Подготовка и представяне на драматургична постановка..................................…. 45
2.2.3 Ролеви игри............................................................................................................…... 46
2.2.4 Метод „Прогноза за времето”..................................................................................... 48
2.2.5 Групова дискусия................................................................................................…..... 49
2.2.6 Съвместен проект, реализиран в смесени двойки по изобразително изкуство..... 50
2.2.7 Съвместени игри – лигата на знанието...................................................................... 52
2.2.8 Изучаване на приказния фолклор на различните етноси........................................ .53
2.2.9 Провеждане на занятие, насочена към изучаване на обсъждане на фолклора и
традициите, характерни за всяка от двете етнически групи.................................................... … 54
2.3 Контролен експеримент.......................................................……………………….... 55
ТРЕТА ГЛАВА. РЕГИСТРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗСЛЕДВАНЕТО……………………………………………………………………...……........ 56
1. Констатиращ експеримент………………………………………………………........ 56
2. Формиращ експеримент…………………………………………………...…............. 59
2.1 Повишаване на лингвистичните умения на децата от ромски произход ...……..59
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юли 2021 в 22:35 в момента не учи на 44 години от Монтана
10 юни 2021 в 13:20 студент на 26 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2017
28 май 2021 в 13:20 студент на 39 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - педагогически, специалност - ПНУП, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Социалната работа

12 дек 2007
·
809
·
1
·
289
·
326

Социалната работа е част от хуманитарните професии и има ролята на помагаща професия. Тя се свързва с оказване на помощ и подкрепа на нуждаещ се човек...
 

Възникване и развитие на проблема за равновесието

27 май 2009
·
49
·
35
·
6,108
·
45

Системата на национални сметки поставя в обекта на своето изследване националната икономика, а това предполага изясняване на някои основни въпроси...
 

Ромското население в България

15 юни 2008
·
137
·
3
·
836
·
112

В България ромското население е трето по численост и относителен дял при всички проведени преброявания досега. През 1920 г. те са 98 451 души или 2% от общия брой на населението. През 1934 г. броят им достига 150 000 души.
 

Хранително стокознание

09 дек 2008
·
913
·
104
·
37,146
·
1,203

Теми по стокознание на хранително-вкусовите стоки. Темите са свързани с качеството и редица качествени показатели на стоките.
 

Осигуряване на качеството на обучение във висшите училища.

11 дек 2008
·
72
·
8
·
1,556

След известно време се поинтересувах да ли в България в сферата на висшето образование има разработени и приведени в действие проекти за повишаване на качеството на обучение във висшите училища и се оказа че има, например като...
1 2 3 4 5 » 9
 

Възможностите за интерактивните методи за адаптация на ромските деца към учебната среда в подготвителна група (клас)

Материал № 1117577, от 24 сеп 2014
Свален: 5 пъти
Прегледан: 571 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 87
Брой думи: 19,078
Брой символи: 109,141
Цена: 5.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала