Големина на текста:
„МЯСТО НА ИГРОВИЯ ПОДХОД ПРИ УСВОВАНЕ НА
ТАБЛИЧНОТО УМНОЖЕНИЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС”
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ............................................................................................................................... 3
ПЪРВА ГЛАВА. ПРАКТИЧЕСКА И МЕТОДИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА
ПРОБЛЕМА.......................................................................................................................................... 8
1. Психолого-педагогически основи на формирането на математически знания,
умения и навици при учениците във втори клас.......................................................................... 8
2. Теоретична постановка на проблема................................................................................ 10
2.1. Методически системи за формиране на понятията за умножение.................. 10
2.2. Подготвителен период............................................................................................. 11
3. Съвременна система за изучаване на действията за умножение на числата........... 18
4. Методика за изучаване на действията по умножение на числата.............................. 24
ВТОРА ГЛАВА. СИСТЕМА ОТ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ
ПОХВАТИ ЗА ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС........ 28
1. Формиране на общообразователни стратегии за обучение на учениците във втори
клас....................................................................................................................................................... 28
2. Анализ на учебната програма по Математика за Втори клас..................................... 35
3. Педагогически цели и подходи на обучението по Математика във Втори клас...... 40
4. Предпоставки в учебната документация за работа по проблема................................ 45
5. Целите на мисловното обучение в училище. Цялостният модел за обучение, вложен
в учебния комплект за Втори клас................................................................................................. 49
6. Проблемът за взаимо-обвързаност на някои връзки при изучаване на елементите
от ариметиката на база на предметно-действена основа........................................................... 56
7. Специфика на работата при съвместното изучаване на операциите по таблично
умножение........................................................................................................................................... 57
1
ТРЕТА ГЛАВА. МЯСТО НА ИГРОВИТЕ ПОДХОДИ ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА
ТАБЛИЧНОТО УМНОЖЕНИЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС................................................................ 59
1. Същност и обобщен анализ на дидактическите игри с учениците във втори клас по
отношение развитието на тяхното мислене и речевите им умения......................................... 59
2. Същност на игровите подходи в обучението по Математика за Втори клас............ 66
3. Игровите подходи в упражненията по таблично умножение....................................... 69
4. Практически пример – използване на игрови подход в час по Математика за Втори
клас. Как да научим таблицата за умножение за 5 дни.............................................................. 70
5. Практически пример – използване на игрови подход за научаване таблицата за
умножение за Втори клас................................................................................................................. 74
6. Насоки за подобряване образователните методи по Математика за втори клас.... 85
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................... 88
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.............................................................................................. 93
ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................................................................ 97
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Урокът? Това е нещо като нищо друго на света.
Урокът е един спектакъл, в който артистите всеки момент могат да създадат паника и да провалят
и спектакъла, и режисьора.
Урокът е магия, за която никога не си сигурен каква е: бяла или черна. Сигурното е, че те прави
различен. Урокът е привличане на децата към непознатото и интересното, но за да се осъществи
истински е необходимо много усилие и много любов от страна на учителя...
(извадки от метафорични интерпретации за урока на студенти по педагогика)
Присъствието, което урокът оставя в съзнанието на всеки, преминал през училището и
живял чрез него, е изключително ярко и съхранено завинаги. Още повече, неговите проекции в
емоциите и сетивата оставят следи с необратим и твърде специфичен, в своята съдържателност,
ефект. На нас, възрастните, все още ни се случва да си спомняме нечие обаяние на учител, дори
да помним подробности от „необикновените” похвати, които е използвал, за да привлича
вниманието ни и да разпалва и поддържа любовта ни към познанието. Но ни се случва също
така да се събуждаме от тревога, че някой, уж забравен вече от нас учител, ни извиква пред
дъската, за да ни изпита по тема, която изобщо не си спомняме или не сме научили. Спасява ни
единствено събуждането, което приемаме с облекчение.
Актуалността на темата на дипломната работа се обяснява с факта, че урока и
формирането на общоучебни навици и мислене при учениците във втори глас (обект на
дипломната работа) като педагогическа реалност винаги е бил обект на разнородни
интерпретации, свързани с неговия смисъл и същност. И това е така, може би, защото
традицията, обвързана с неговото осъществяване е твърде отдавнашна и твърде устойчива, и
защото много трудно е да си представим живота в училище без него — урока, разнолик и
разнокачествен — веднъж разпалващ мечтите и творческите пориви на ученик и учител, други
път угнетяващ и „приспиващ” стремежа им за себеразгръщане. Урокът — онази двустранна
магия на привличане или отблъскване, която винаги се подхранва и определя от неговите
творци — учител и дете, е нещо твърде динамично, неповторимо по индивидуалния маниер на
сътворяване и съдържателно проникване в духовното пространство на индивида.
Учебно-възлитателната работа във Втори клас е насочена към понататъшното развитие на
учениците в съответствие с генералната цел на образованието — формирането на многостранно
развита, а в перспектива на всестранно развита личност, способна пълноценно да се реализира в
живота. От тази позиция са определени както конкретните задачи, така и съдържанието и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Място на игровия подход при усвоване на табличното умножение във втори клас

Присъствието, което урокът оставя в съзнанието на всеки, преминал през училището и живял чрез него, е изключително ярко и съхранено завинаги...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2014-09-24
Добавен в:
Дипломни работи
по Методика на обучението
Статистика:
10 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
панелна дискусия разработка
добавена от desi44 03.05.2016
0
17
Подобни материали
 

Развитие на регионалната икономика на България за периода 2001-2006г.

24 апр 2006
·
1,515
·
7
·
1,201
·
145

Регионалната икономика възниква и се развива като комплексна икономическа наука в тясно взаимодействие с редица отраслови и тясно специализирани дисциплини и клонове на научното познание.
 

Състояние и перспективи за развитие на "Взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани" в България

20 мар 2006
·
398
·
73
·
10,778
·
92

Състояние и перспективи за развитие на "Взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани" в България - Теоретични основи на паричните организации в земеделието, Анализ на дейността на Взаимоспомагателни кредитни асоциации и др.
 

Информационно общество, среда за възникване и развитие на е - бизнес

31 мар 2006
·
1,322
·
1
·
209
·
108
·
1

Дефиниция: информационно общество - общество с нова структура и функционално основано върху информационните и комуникационните технологии без национални, географски и други ограничения.
 

Регионален анализ на процесите на интеграция и глобализация

22 май 2007
·
591
·
6
·
999
·
118

Процесите на регионализация и глобализация днес са едни от най –разглежданите проблеми тъй като процесите протичат и се развиват във времето и се разполагат в пространството.Тези процеси са тясно свързани с регионализма.
 

Оценка на работници и служители

31 яну 2008
·
274
·
3
·
1,016
·
146

При определянето на индивидуалната основна заплата на лицето, база и основополагащ елемент е използвана система за оценка на трудовото представяне на заетите работници и служители...
1 2 »
 

Място на игровия подход при усвоване на табличното умножение във втори клас

Материал № 1117559, от 24 сеп 2014
Свален: 10 пъти
Прегледан: 749 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 99
Брой думи: 2,530
Брой символи: 16,219
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала