Големина на текста:
"Управление на проекти, финансирани по програми на
Европейския съюз"
(АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ В
БЪЛГАРИЯ – НА ПРИМЕРА НА ГРАД ШУМЕН – ПРОЕКТ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”)
СЪДЪРЖАНИЕ
Речник на съкращенията.................................................................................................. 3
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА................................................................................. 5
Първа глава. Европейска регионална политика............................................................... 8
1. Същност на Общата европейска регионална политика. Подходи при изграждането на
регионалната политика на Европейския съюз............................................................................... 8
2. Финансови параметри на регионалната политика на ЕС................................................. 14
3. Структурните фондове като част от Общата регионална политика на ЕС. Същност и
особености.......................................................................................................................................... 16
Втора глава. Структурните фондове в България – същност, проблеми и перспективи
за ефективност............................................................................................................................. 23
1. Същност и изпълнение на Структурните фондове на ЕС в България. Обща рамка......... 23
2. Усвояване на средствата по Оперативните програми в България (2007-2013г.).............. 25
2.2. Оперативна програма “Околна среда”............................................................................... 25
2.3. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”................................................ 28
2.4. Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика”..................................................................................................................................... 30
2.5. Оперативна програма “Административен капацитет”..................................................... 32
2.6. Оперативна програма “Регионално развитие”................................................................... 37
2.7. Оперативна програма “Техническа помощ”.................................................................... 40
Трета глава. Финансови параметри на Оперативните програми за България 2010-
2013т............................................................................................................................................... 41
1. Финансови параметри на Оперативните програми. Индикативно разпределение на
средствата........................................................................................................................................ 41
2. Механизъм за координация и допълняемост по Оперативните програми........................ 45
3. Очаквани проблемни области в усвояването на евросредствата за периода 2010-2013г.
Мониторинг на проектите............................................................................................................... 49
4. Насоки за подобряване ефективността при усвояване на евросредствата за България през
2010-2013г.................................................................................................................................... 54
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” – град ШУМЕН........................................................................ 60
1.Описание на кандидата..................................................................................................... 60
1.1. Информация за кандидата............................................................................................ 60
1.2. Описание на финансовия и оперативен капацитет на кандидата............................... 60
1.3. Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящото проектно предложение..... 62
2.Участие на кандидата в текущи процедури за подаване на проектни предложения по
програми и проекти, финансирани от Европейския съюз или от други международни донори....
63
3.Описание на проектното предложение............................................................................. 64
3.1. Място на изпълнение на проекта................................................................................... 64
3.2. Цели............................................................................................................................ 65
3.3. Обосновка..................................................................................................................... 65
3.4. Финансово разпределение............................................................................................. 67
3.5. Подробно описание на дейностите по проекта............................................................. 68
3.6. Методология.................................................................................................................. 74
3.7. Продължителност и план за действие........................................................................... 76
3.8. Индикатори за продукт и резултат................................................................................. 79
3.9. Индикатор за въздействие.......................................................................................... 79
3.10.Очаквани резултати................................................................................................ 79
3.11.Устойчивост........................................................................................................... 81
3.12.Свързани дейности................................................................................................. 81
4.Изисквания за осъществяване на дейностите по проекти.................................................. 81
4.1. Проектна готовност....................................................................................................... 81
4.2. Текущ етап на развитие на проекта................................................................................ 82
5.Принос на проекта за постиганеп на хоризонталните политики на Общността.............. 83
5.1. Равни възможности................................................................................................... 83
5.2. Опазване и въздействие на околната среда................................................................. 83
5.3. Устойчиво развитие.................................................................................................... 83
5.4. Иновации и правене на политики................................................................................84
6.Генериране на приходи...................................................................................................... 84
7.Обществени поръчки........................................................................................................ 84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ................................................................... 85
ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.................. 89
2
ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................................................... 92
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 апр 2021 в 21:19 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История и география, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Развитие на регионалната икономика на България за периода 2001-2006г.

24 апр 2006
·
1,516
·
7
·
1,201
·
159

Регионалната икономика възниква и се развива като комплексна икономическа наука в тясно взаимодействие с редица отраслови и тясно специализирани дисциплини и клонове на научното познание.
 

Управление на проекти и изграждане на системи

23 сеп 2009
·
244
·
10
·
3,455
·
150

Целта на настоящият модул е да представи управленските задачи, изпълнявани при проекти за информационни системи (ИС)...
 

Похвати за проект

31 окт 2008
·
165
·
3
·
305
·
94

Методът на критичния път (МКП). Разработен е като самостоятелен при решаване на проблеми в химическата промишленост, корабостроенето и енергетиката около 1950 г. Насочен е основно към управление на времето чрез използване на техники на мрежово планиране..
 

Бюджет

18 ное 2008
·
195
·
2
·
8,028
·
97

Едно от най-кратките и обобщени определения на бюджета е: опис (сметка) на предполагаемите приходи и разходи на държавата за текущата година, утвърдени от парламента. Наистина, бюджетът външно приема форма на санкционирана от законодателния орган...
 

Управление на проекти

26 юни 2009
·
141
·
15
·
1,836
·
177

Представям проект за Структурните фондове и Кохезионният фонд на ЕС са основните инструменти за подкрепа на социалното и икономическото преструктуриране на регионите и страните на ЕС...
1 2 3 4 5 » 11
 

Управление на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз

Материал № 1116349, от 16 сеп 2014
Свален: 3 пъти
Прегледан: 536 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 92
Брой думи: 16,209
Брой символи: 105,062
Цена: 20.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 501 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала