Големина на текста:
"Управление на проекти, финансирани по програми на
Европейския съюз"
(АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ В
БЪЛГАРИЯ – НА ПРИМЕРА НА ГРАД ШУМЕН – ПРОЕКТ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”)
СЪДЪРЖАНИЕ
Речник на съкращенията.................................................................................................. 3
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА................................................................................. 5
Първа глава. Европейска регионална политика............................................................... 8
1. Същност на Общата европейска регионална политика. Подходи при изграждането на
регионалната политика на Европейския съюз............................................................................... 8
2. Финансови параметри на регионалната политика на ЕС................................................. 14
3. Структурните фондове като част от Общата регионална политика на ЕС. Същност и
особености.......................................................................................................................................... 16
Втора глава. Структурните фондове в България – същност, проблеми и перспективи
за ефективност............................................................................................................................. 23
1. Същност и изпълнение на Структурните фондове на ЕС в България. Обща рамка......... 23
2. Усвояване на средствата по Оперативните програми в България (2007-2013г.).............. 25
2.2. Оперативна програма “Околна среда”............................................................................... 25
2.3. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”................................................ 28
2.4. Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика”..................................................................................................................................... 30
2.5. Оперативна програма “Административен капацитет”..................................................... 32
2.6. Оперативна програма “Регионално развитие”................................................................... 37
2.7. Оперативна програма “Техническа помощ”.................................................................... 40
Трета глава. Финансови параметри на Оперативните програми за България 2010-
2013т............................................................................................................................................... 41
1. Финансови параметри на Оперативните програми. Индикативно разпределение на
средствата........................................................................................................................................ 41
2. Механизъм за координация и допълняемост по Оперативните програми........................ 45
3. Очаквани проблемни области в усвояването на евросредствата за периода 2010-2013г.
Мониторинг на проектите............................................................................................................... 49
4. Насоки за подобряване ефективността при усвояване на евросредствата за България през
2010-2013г.................................................................................................................................... 54
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” – град ШУМЕН........................................................................ 60
1.Описание на кандидата..................................................................................................... 60
1.1. Информация за кандидата............................................................................................ 60
1.2. Описание на финансовия и оперативен капацитет на кандидата............................... 60
1.3. Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящото проектно предложение..... 62
2.Участие на кандидата в текущи процедури за подаване на проектни предложения по
програми и проекти, финансирани от Европейския съюз или от други международни донори....
63
3.Описание на проектното предложение............................................................................. 64
3.1. Място на изпълнение на проекта................................................................................... 64
3.2. Цели............................................................................................................................ 65
3.3. Обосновка..................................................................................................................... 65
3.4. Финансово разпределение............................................................................................. 67
3.5. Подробно описание на дейностите по проекта............................................................. 68
3.6. Методология.................................................................................................................. 74
3.7. Продължителност и план за действие........................................................................... 76
3.8. Индикатори за продукт и резултат................................................................................. 79
3.9. Индикатор за въздействие.......................................................................................... 79
3.10.Очаквани резултати................................................................................................ 79
3.11.Устойчивост........................................................................................................... 81
3.12.Свързани дейности................................................................................................. 81
4.Изисквания за осъществяване на дейностите по проекти.................................................. 81
4.1. Проектна готовност....................................................................................................... 81
4.2. Текущ етап на развитие на проекта................................................................................ 82
5.Принос на проекта за постиганеп на хоризонталните политики на Общността.............. 83
5.1. Равни възможности................................................................................................... 83
5.2. Опазване и въздействие на околната среда................................................................. 83
5.3. Устойчиво развитие.................................................................................................... 83
5.4. Иновации и правене на политики................................................................................84
6.Генериране на приходи...................................................................................................... 84
7.Обществени поръчки........................................................................................................ 84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ................................................................... 85
ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.................. 89
2
ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................................................... 92
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз

Анализ на управлението на инвестиционни проекти по европейски програми в България – на примера на град Шумен – проект по оп "Регионално развитие”...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2014-09-16
Добавен в:
Дипломни работи
по Регионално развитие
Статистика:
3 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Развитие на регионалната икономика на България за периода 2001-2006г.

24 апр 2006
·
1,516
·
7
·
1,201
·
159

Регионалната икономика възниква и се развива като комплексна икономическа наука в тясно взаимодействие с редица отраслови и тясно специализирани дисциплини и клонове на научното познание.
 

Управление на проекти и изграждане на системи

23 сеп 2009
·
244
·
10
·
3,455
·
150

Целта на настоящият модул е да представи управленските задачи, изпълнявани при проекти за информационни системи (ИС)...
 

Похвати за проект

31 окт 2008
·
165
·
3
·
305
·
94

Методът на критичния път (МКП). Разработен е като самостоятелен при решаване на проблеми в химическата промишленост, корабостроенето и енергетиката около 1950 г. Насочен е основно към управление на времето чрез използване на техники на мрежово планиране..
 

Бюджет

18 ное 2008
·
195
·
2
·
8,028
·
97

Едно от най-кратките и обобщени определения на бюджета е: опис (сметка) на предполагаемите приходи и разходи на държавата за текущата година, утвърдени от парламента. Наистина, бюджетът външно приема форма на санкционирана от законодателния орган...
 

Управление на проекти

26 юни 2009
·
141
·
15
·
1,836
·
177

Представям проект за Структурните фондове и Кохезионният фонд на ЕС са основните инструменти за подкрепа на социалното и икономическото преструктуриране на регионите и страните на ЕС...
1 2 3 4 5 » 11
 

Управление на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз

Материал № 1116349, от 16 сеп 2014
Свален: 3 пъти
Прегледан: 536 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 92
Брой думи: 16,209
Брой символи: 105,062
Цена: 20.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 501 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала