Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Педагогика на математическата култура в детската градина
1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА
Код на учебната
дисциплина:
Общ хорариум
(часове):
120Кредити:4
Аудиторна
Заетост
Извънаудито
рна заетост
Аудиторна
заетост
Извънаудит
орна
заетост
609023
Специалност:За образователно-
квалификационна
степен:
Форма на обучение:
ПНУП + ПУПЧЕ
БАКАЛАВЪР
редовно
Статут на дисциплината: Брой часове в седмица: Учебна година: 2
задължителна 2+2 Семестър: 4
Факултет: ПедагогическиКатедра: Предучилищна педагогика
Лектор:проф.. д-р Даринка Гълъбова
2. УЧЕБНИ ФОРМИ
Аудиторна заетост:
часо
ве
креди
ти
Извънаудиторна
заетост:
часо
ве
креди
ти
Лекции301
Консултации
(работа с преподавател)
150,5
Семинарни занятия
(упражнения)
301Самостоятелна работа301,0
Курсова работа (проект)301,0
Практикум150,5
3. ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО
ДИСЦИПЛИНАТА
Форма на проверка% от оценката
1. Учебно портфолио (резултати от
самостоятелна работа и практикум)
20
2. Курсов проект
20
3. Тестове
20
3. Изпит40
ОБЩО: 100%
4. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Основната цел на дисциплината е да запознае студентите с теоретичните и дидактичните
основи на математическата подготовка на децата в детската градина. Запознаване с научния
статут на методиката на математиката (предмет, обект, цели, задачи, източници и др.), с
исторически и съвременни аспекти на процеса на математическа подготовка на децата за
училище. Студентите трябва да овладеят основни математически понятия и методика за
усвояването им от 3 – 7 годишните деца в предучилищна възраст. Те трябва да опознаят
особеностите на децата при формиране на конкретни математически представи и да познават
правилни методически подходи за осъществяване на математическа подготовка. У бъдещите
детски учители да се формират умения за планиране, организиране и провеждане на
математически познавателен процес. Студентите да могат да анализират, съпоставят и
интегрират дидактически и методически модели.
Конспект за изпит
1. Научен статут на педагогиката на математическата култура в детската градина. Предмет,
обект, цели и задачи, методи на изследване.Значение на методиката.
2. Исторически аспекти на развитието на методическите идеи за математическо обучение в
началното училище (до средата на ХХ век)- Песталоци, Дистервег, Грубе, Лай и др.
3. Методическа концепция на А. Леушина и приносът й към проблема за математическото
развитие на децата до 6 – годишна възраст.
4. Развитие на проблема за математическо обучение на деца от предучилищна възраст (60 –
90 г. на ХХ век). Модернизация на обучението по математика. Направления на
модернизацията на математическата подготовка на децата в детската градина.
5. Съвременни методически системи за логико-математическо обучение (Денеш, Папи,
Кюизинер, Семадени, Сапис, Столяр и др.).
6. Особености на познавателната математическа дейност. Система от логически похвати при
формиране на математически представи.
7. Психологически особености на 3-7г. деца при формиране на количествени представи и
отношения.
8. Психологически особености на децата при формиране на величини, геометрични,
пространствени и времеви представи и отношения у 3- 7 г. деца.
9. Математическите понятия като форма на мислене. Структура на понятието и някои видове
понятия. Методика на въвеждане на понятията. Методически изисквания при формиране на
математически представи у децата в детската градина.
10. Теоретични и дидактични основи на процеса по формиране на математически представи у
децата. Характеристика на целите и задачите на математическата подготовка. Обща
характеристика на математическото програмно съдържание (програмни раздели,
образователни ядра, принципи).
11. Методи и методически похвати за формиране на математически представи. Класификации
на методи и похвати, конкретни изисквания към приложението на методите за формиране на
математически представи у 3 – 7 –годишните деца в детската градина.
12. Дидактически средства за математическо обучение на 3-7г.деца. Видове дидактически
средства (основни групи и примери). Форми за педагогическо взаимодействие. Същност на
педагогическата ситуация по математика. Видове педагогически ситуации.
13. Филогенезис на понятието естествено число. Значения на числото. Онтогенезис на числото.
14. Филогенезис и онтогенезис на дейността броене. Видове броене – същност, особености.
Методически изисквания при овладяване на броенето от децата. Същност на дейностите
броене, отброяване, броене по осезание.
15. Технологии на формиране на количествените представи у 3 – 4 г. деца (опознаване на
множества и свойства, групиране). Методика за количествено сравняване на две групи
обекти (толкова-колкото, повече, по-малко).
16. Технологии на формиране на количествени представи у 4 – 5 годишните деца. Методика за
работа с множества и запознаване с първите пет числа. Предметно – схематични модели на
числова редица (до пет). Усвояване на дейността броене (бройни и редни числителни
имена).
17. Технологии на формиране на количествени представи у 5 – 7 годишните деца. Методика за
работа с множества и числата до десет. Овладяване на числови отношения и числова
редица (до десет). Знакова математическа система.Развиване на фината моторика чрез
математически графични упражнения. Възприемане от децата на текстови задачи за
събиране и изваждане чрез модели на житейски ситуации за добавяне и отнемане (до 1, 2
обекта).
18. Геометрична форма и геометрични фигури. Основни направления в дидактичната система
за изучаване на геометрични знания. Методика на формиране на геометрични представи у 3
– 7 годишните деца.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Педагогика на математическата култура в детската градина

Общо представяне на дисциплината. Учебни форми, цени на дисциплината...
Изпратен от:
Ani Stoqnova
на 2014-09-04
Добавен в:
Разпределения
по Педагогика
Статистика:
107 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Разпределения по Педагогика за Студенти несваляни с 7 - 10 страници Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Предучилищното възпитание в САЩ, Канада и Германия

18 ное 2007
·
452
·
13
·
2,577
·
267
·
1
·
1

Образователната система е съвкупността от всички институции, които дават, получават или администрират образованието в страната.
 

Методи на обучението

29 май 2007
·
2,971
·
11
·
1,339
·
1,239
·
4

Методите на обучение като "подредени системи от взаимосварзани похвати за педагогическа дейност на учителя и учебно-познавателна дейност на учениците".
 

Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание

30 май 2007
·
676
·
3
·
229
·
309
·
2

Включването на творчески дейности в живота на децата е от голямо значение, защото това им позволява да проявяват себе си, да реализират творчески идеи и да осъществяват собствен свободен избор.
 

Социална педагогика

24 мар 2008
·
910
·
3
·
595
·
675
·
1
·
4

Основните понятия са тези, които ние приемаме като изясняваме всички проблеми на науката социална педагогика...
 

Специална педагогика. Необходимост и значение

29 ное 2007
·
993
·
4
·
776
·
459
·
2
·
1

Разглежда се развитието на понятийния апарат и дяловете в структурата на специалната педагогика.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - III-та част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Лесен)
51
10
1
10 мин
14.08.2019
Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
49
18
1
15 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Педагогика на математическата култура в детската градина

Материал № 1115177, от 04 сеп 2014
Свален: 107 пъти
Прегледан: 355 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Разпределение
Брой страници: 8
Брой думи: 1,378
Брой символи: 9,280

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогика на математическата култура в детскат ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
33

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 129 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала