Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
Резюме
Цел на бизнес плана
Бизнес планът на Албена АД определя бъдещата стратегия и насоки на развитие
на дружеството за период от три години за постигане на максимален ефект от
използването на наличните ресурси в условията на финансово-икономическа криза.
Ръководството на Дружеството очаква постигане на икономически и финансов резултат
в съответствие с интересите на акционерите.
Албена е най-големият български самостоятелно обособен курортен комплекс.
Стратегията на ръководството на Албена АД е доставяне на комплексен туристически
продукт. Същността на този бизнес е в създаването на качествени хотилиерски и
ресторантьорски услуги, задоволяващи желанията на потребителите, създаване на
удобства, комфорт и уют.
Пазарът към който се насочват маркетинговите усилия е на регионално
равнище. Изборът е свързан с местоположението – Черноморското крайбрежие
гарантира добри пазарни позиции. На пазара предлагат своите услуги много
предприемачи в туристическия бизнес, което повишава нивото на конкуренция и налага
необходимостта хотелския комплекс да наложи търговската си марка, като водеща в
сферата на туризма. Услугите ще бъдат насочени към обслужването на масовия клиент,
но същевременно с това ще се ориентират и към елитните клиенти. Този бизнес е
зависим от желанията на клиентите и от бързо променящите се тенденции.
Структура на бизнесплана
Бизнес плана съдържа: информация за фирмата, анализ на пазара – анализ на
микро и макро средата, развитие на бизнеса, маркетингова стратегия на дружеството,
финансови разчети и анализ на критичните фактори.
1. Сведения за бизнес организацията
1.1. Информация за фирмата
1.1.1. Настояще
„Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. С разпореждане
на Министерски съвет от 1991 г., съобразно изискванията на Търговския закон и ГПК,
съществуващата от 1969 г. Държавна фирма “Албена” е преобразувана в Еднолично
акционерно дружество “Албена” ЕАД, в последствие през 1997 г. преобразувано в
акционерно дружество. Дружеството притежава два курорта по българското
черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество
дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес - транспорт, медицина и
балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство.
1.1.2 Бъдещи цели
Стратегията на "Албена"АД е да се утвърди като морски курорт с високи
стандарти на обслужване на ниво три звезди лукс, със седем месеца активен сезон и
няколко целогодишно функциониращи хотела. Диверсификацията на туристическия
продукт, прилагането на интензивна инвестиционна политика и обновяване на
материално-техническата база с цел висока възвращаемост на инвестициите,
последователната политика за обучение и развитие на човешките ресурси са основните
бъдещи цели на дружеството. Всички те са свързани с последователно въвеждане и
прилагане на принципите на тотално управление на качеството.
1.2. Продукти
1.2.1Фактори за успех
Диверсификацията на туристическия продукт е съществен фактор за привличане
на нови клиенти и разширяване на пазарния дял, чрез развитие на:
oОтлични условия за професионални и любителски спортни изяви;
oБалнео, козметичен и здравен туризъм;
oКонгресни, бизнес и инсентив пътувания;
1.2.2. Отличителни черти
Съвкупният туристически продукт на “Албена” АД включва следните основни
направления:
?Нощувки в хотелската база на комплекса, в по-голямата си част е модернизирана
и предлага на туристите комфортна обстановка.
?Хранене и развлечения предлагани от ресторанти, снек-барове, барове и
сладкарници;
Спортни услуги: конна база, яхт-клуб, тенис-кортове, покрита спортна зала,
спортен комплекс, включващ 4 открити стадиона и 3 тренировъчни площадки и
множество плажни и развлекателни игри;
?Търговия – широк асортимент от сувенири и художествени произведения, както
и хранителни стоки и стоки за бита;
Конгресни мероприятия – Албена е притегателен център за участниците в
конгресни мероприятия както от национален, така и от международен характер;
Балнеологичен туризъм – медицинските центрове предлагат над 120
медицински процедури, сауна, солариум, фитнес център, открит и закрит басейн.
1.3.Собственост
1.3.1 Структура на собствеността
Основният капитал на “Албена”АД е 4,273 хил.лв.,
Акциите на “Албена” АД се търгуват на Българска Фондова Борса – София на
Неофициален пазар Сегмент А. Основни акционери на дружеството са: Албена Холдинг
АД 53.94% , Албена Инвест Холдинг 20.58%, Физически лица 5.92%, Община гр.
Балчик 7.13%, Б Инвест ООД 3.70%, Албена АД 3.00%, Firebyrd Republics Fund Ltd
1.10%, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG 0.37%, Pictet and Cie Banquiers 0.37%, Други
акционери 3.89%.
1.3.2. Юридическа форма на бизнеса
През 1991 г. държавна фирма „Албена” е преобразувана в ЕАД , а през 1997 г. в
АД. „Албена” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската
фондова борса.
1.4 Локализация
1.4.1. Настояща локализация
Курортен комплекс Албена е разположен на българското черноморско
крайбрежие. Комплекса разполага с 16 000 легла, разположени в 43 хотела и 5 вилни
селища, над 100 заведения за хранене и развлечение, Балнеологичен и здравен център,
Конгресен и бизнес център, заседателни зали, 8 футболни стадиони, закрита спортна
зала, разнообразие от водни спортове, 17 тенис корта, съображения за отдих и
забавления за възрастни и деца.
1.4.2. Бъдеща локализация
Бъдещата локализация на „Албена” АД е свързана с адаптирането на продукта
към езика, културата, манталитета, техническите и други характеристики не само на
региона, за който е предназначен, но и за многобройните чуждестранни туристи.
Албена прилага интензивна инвестиционна политика и обновява материално-
техническата база с цел удовлетворяването на нуждите и потребностите на различните
клиенти.
2.Анализ на пазара
2.1.Пазарни проучвания
Албена е сред най-известните български туристически дестинации. Всяка година
курортът се посещава от над 220 000 души. Албена е предпочитана дестинация на
български и много чуждестранни туристи, предимно от Русия, Румъния, Германия,
Франция и Скандинавските страни. Курортът е предпочитано място от големите фирми
и организации за провеждане на фирмени мероприятия, семинари, конгреси и др. През
2010 г. с 45% е нараснала посещаемостта от български туристи в курорта, което
компенсира слабия външен пазар. Политиката на фирмата в условията на криза е
насочена към платежоспособните и непретенциозните български и румънски пазари.
2.2. Глобален пазар
Туристическият бранш е от най-засегнатите сектори в условията на икономическата
криза. Поради големият брой участници на пазара се забелязва тенденция на
диверсификация на туристическия продукт, установяване на търговска марка и
въвеждане на нови технологии в туризма. Големите туристически компании създават
мащабни интернационални структури, включващи авиокомпании, банки,
застрахователни компании, хотели туристически атракции и др. Острата конкурентна
борба кара компаниите да предлагат пълен комплект услуги и развлечения и
повишаване качеството на предлаганите услуги. Основните тенденции в туристическия
бранш през последните години са свързани с намаляването на туристите от Германия и
Англия за сметка на все повече увеличаващите се туристи от Русия и Румъния. От друга
страна, валутния борд и фиксирания курс в България водят до повишение на цените на
българските туристически услуги спрямо чуждите дестинации, както и до намаляване
на общата конкурентоспособност на туристическия бранш.
2.3. Специфичен пазарен сегмент
През последните години Албена АД се опитва да овладее негативните тенденции
в туризма, чрез атрактивни пакетни оферти „last moment” насочени предимно към
българския пазар. Принос за увеличаването на българските летовници имат новите
услуги, при които се правят допълнителни отстъпки от 20% за ранни записвания.
Новата услуга резервация „хотел без име” се научава 3 дни преди пътуването, за което
българските клиенти получават 20% отстъпка от цената.
За западноевропейските и руски туристи се предлага услугата “Ultra All Inclusive”,
която е изключително предпочитана от тях.
Друг специфичен пазарен сегмент са икономическите субекти, които прибягват до
провеждане на фирмени мероприятия като тийм-билдинги, семинари и конгреси. При
предварителни заявки те получават също отстъпка до 15% от пакетната цена.
2.4. Микрообкръжаваща среда
2.4.1. Доставчици
Те са твърде много и подпомагат основната хотелиерска дейност. Фирмата има
изградени 13 дъщерни дружества за транспортна и авиационна дейност, рент-а-кар
услуги, строителство, търговски обекти, балнеолечебна и извън болнична дейност,
производство на зърнени култури, зеленчуци и овощарство, като продукцията захранва
курортния комплекс.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 дек 2021 в 01:55 студент на 36 години от София - ВТУ "Тодор Каблешков", факулетет - Техника и строителни технологии в транспорта, специалност - Автомобилна техника, випуск 2025
 
Домашни по темата на материала
значение на публичния сектор за българската икономика
добавена от annateneva 20.10.2014
0
3
Бизнес план - анализ на риска
добавена от yandonova 28.03.2016
1
31
Подобни материали
 

Бизнес план за фризьорски салон

03 дек 2010
·
2,467
·
17
·
1,825
·
4,818
·
2
·
1

Бизнес план за фризьорски салон и козметични услуги. РЕЗЮМЕ: Получихме в наследство 10 000лв.Имаме лек автомобил на стойност 7000лв. И регулиран парцел 2 дка на стойност 100 000лв. в София в кв.Овча Купел....
 

Източници на финансиране на малък и среден бизнес

07 апр 2011
·
409
·
13
·
693
·
717

Източници на финансиране за малкия и среден бизнес в България. Банки, европейски фондове и т.н....
 

Бизнес проект - издателство на списания

02 май 2011
·
434
·
18
·
3,559
·
747
·

„Джана” ООД е издателска фирма, която се опитва да покрие всички потребности на потенциалния потребител. Тя издава месечни и двумесечни списания, който са насочени към майките...
 

Бизнес план за интернет магазин

06 яну 2012
·
1,459
·
16
·
3,333
·
2,449
·
3
·
2

Бизнес план за създаване на интернет магазин в град София...
 

Бизнес план за велоцентър

21 мар 2012
·
377
·
10
·
1,172
·
717
·
1

Бизнес план за изграждане на велоцентър с прилежащ подвижен сервиз...
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по Предприемачество за студенти от 2-ри курс. Изготвяне на предприемачески план
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 2 курс
Чрез този изпитен тест се оценява степента на усвояване на основните стъпки при изготвянето на първия предприемачески план и за анализ на възможностите за реализиране на бизнес идея чрез отговор на 11 затворени въпроса и избор на един верен отговор. Тестът е предназначен както за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината, така и за всички, на които им се налага да съставят подобни планове.
(Лесен)
11
55
1
1 мин
18.10.2016
Тест по предприемачество и предприемачески проекти
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
Тест по предприемачество и предприемачески проекти, предназначен за студенти 4-ти курс. 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
47
1
1 мин
14.02.2014
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Бизнес-план на фирма

Материал № 1115050, от 03 сеп 2014
Свален: 274 пъти
Прегледан: 609 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: План
Брой страници: 13
Брой думи: 3,866
Брой символи: 25,781

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес-план на фирма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
114

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала