Големина на текста:
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Извънаудиторната работа
Дисциплина: Стандартизация
Тема:
Национална стандартизация – особености,
нов закон. Български
институт по стандартизация – БИС:
структура и основни функции.
Изготвил:Проверил:
Цветелина Руменова ВельоваДоц. С. Гълъбова
Информационно брокерство, фак.№ 220–ирАс. Т. Тренчева
София
2010
Съдържание:
Увод ............................................................................................................................................ 2
................................................................................................................................................ 2
I. Национална стандартизация- нов закон. ............................................................................. 4
II. Български институт за стандартизация- БИС .................................................................... 7
III. Органи на БИС: ................................................................................................................... 9
IV. Основни дейности на БИС: ................................................................................................ 9
Заключение .............................................................................................................................. 11
Използвана литература: .......................................................................................................... 12
Увод
Стандартизацията е система за създаване и публикуване на правила,
изисквания, показатели, материали, единици за измерване и много други
характеристики, понятия и термини за продукти, процеси и услуги, върху
които се основават икономиката и общественият живот.
2
Основната цел на Стандартизацията е въвеждането на ред, в която и да е
област, който е от полза и се установява при участието на
заинтересованите страни („производителите” и „потребителите”) и е
насочен към постигане на обща (за двете страни) и оптимална икономия.
В системата влизат два вида характеристики или изисквания
задължителни, които са обект на техническо регламентиране чрез
нормативни актове и незадължителни (доброволни), които се определят в
стандартите.
Дейността по стандартизация включва процесите на разработване,
одобряване, издаване и прилагане на стандартите, като се спазват
общопризнатите основни принципи и правила за работа на
стандартизацията. Стандартите се разработват и публикуват в интерес на
обществото и представляват мощно средство за информация и взаимно
разбиране между партньори.
Определението на стандартизацията е прецизирано от Европейския
комитет по стандартизация CEN/CENELEC в EN 45020 “Общи термини и
определения по стандартизация и свързаните с нея дейности” като
“дейност, насочена към достигане на оптимален ред в определена област
чрез установяване на предписания за общо и многократно прилагане за
решаване на реално съществуващи или потенциално очаквани задачи в
тази област”.
В условията на развиваща се пазарна икономика и във връзка с членството
на България в ЕС дейността по стандартизация играе все по-голяма роля за
фирмите, производствените предприятия, научните среди,
правителствените и неправителствените организации, лабораториите,
органите за сертификация и контрол, като се отчитат значението на
стандартите за производството, търговията и услугите, оценяването на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 апр 2016 в 09:23 ученик на 28 години от София - 54 СОУ "Св.Иван Рилски"
12 яну 2015 в 23:42 студент на 38 години от София - УНСС, факулетет - Финансово счетоводен факултет, специалност - финанси, счетоводство и контрол, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Същност на стандартите

17 апр 2009
·
67
·
3
·
318
·
58

В основата на планомерното регулиране на качеството на продукцията е поставена системата за стандартизация. Тя се състои от технически документи и нормативи, с които се установяват единни изисквания за качеството на продукцията...
 

Международна и регионална стандартизация


Лекция по Управление на качеството - ПУ, трети курс МИО...
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
25.06.2012
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Национална стандартизация – особености, нов закон. Български институт по стандартизация – БИС: структура и основни функции.

Материал № 1114883, от 01 сеп 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 51 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Курсова работа
Брой страници: 13
Брой думи: 1,708
Брой символи: 11,978
Цена: 15.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала