Големина на текста:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА
КУРСОВА РАБОТА
ПЛАНИРАНЕ НА УРОК, В КОЙТО Е
ПРИЛОЖЕН ДИДАКТИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМ
Изготвил: Проверил:
Никола
Специалност: Педагогика
ОКС Бакалавър
Фак. №
София, 2014
1
І. Теоретична част
В педагогическата теория и практика положителните
взаимоотношения учител ученик, както и взаимоотношенията между
самите ученици са необходимо условие за оптимизиране на
образователните резултати, като ключовата роля в създаването на подобен
тип отношения изпълнява дидактическото общуване. Негов съществен
аспект е усъвършенстване на знанията, уменията и ценностните нагласи на
учениците за работа в група, съобразно с принципите на диалога,
сътрудничеството и взаиморазбирането.
Децата обикновено с радост приемат колективната дейност, но
специфичното в случая е, че всеки ученик не само учи, но и общува с
учениците си. това, всъщност, е пътят на социализация и е необходима
предварителна нагласа за груповата дейност у учениците, която се
възприема като общ механизъм на взаимодействие.
Общуването е „дидактическо тогава и само тогава, когато
комуникацията, взаимодействието и социалната перцепция се разгръщат
между учител и ученици и между съученици като носители на
дидактически социални роли”
1
.
Целта на настоящия проект е постигане на взаимообратима промяна
в динамиката на дидактическата активност на учениците и учителя по
посока на съвместно синтезирано учебно съдържание.
За постигане на целта се поставят задачите:
1.Да се изясни дидактическия проблем групова организация на
обучението;
1 Стефанова, М. Дидактическо общуване. София, Булвест, 2000, с. 68.
2
2. Да се обособи целева група;
3.Да се планира урок, в който да се приложи дидактическия
проблем.
Методите, които се използват при проекта, са: теоретично описание
на дидактическия проблем и практическо изготвяне на план-конспект ан
урок.
На теория се поощрява участващото и диалогово (интерактивно)
(participatory, interactive), манипулативно (hands-on), съсредоточено върху
ученика (learner-centered), съсредоточено върху резултата (outcome-based)
обучение. Тези практики обаче не се срещат често в действителността.
Табл. 1. Традиционно и интерактивно обучение
Интерактивните методи са основани на едновременното получаване
на знания, формирането на умения и изграждането на нагласи чрез
поставянето на учениците (от начален етап) в ситуации, в които могат да
взаимодействат и след това да ги обсъждат на основата на преживяното
2
.
2 Вж. Атанасова, Николинка. Интерактивните методи на обучение в началния етап на СОУ. Методическо
ръководство за интерактивно обучение в ІV клас, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2011.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 яну 2015 в 11:01 учител на 47 години от Пловдив - СОУ "Черноризец Храбър", випуск 2013
 
Подобни материали
 

Дидактика


Думата “дидактика” има древногр. произход и означава обучавам, уча, наставлявам...
 

Същност на процеса на обучение


"Обучението трябва да бъде съобразено с човешката природа и със законите на нейното развитие. Това е главният, висшият закон на всяко обучение."...
 
Онлайн тестове от Таня Генова
Тест по български език за 12-ти клас
междинен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Тест за проверка на лексикалните познания на учениците. Може да послужи за подготовка за матура или кандидат-студентски изпити. Въпросите имат само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Таня Генова преподавател
(Лесен)
20
74
1
2 мин
23.05.2013
БЕЛ - правопис, пунктуация, морфология, синтаксис
входен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Входящ тест за седми клас по български език. Тестът съдържа примерен текст и въпроси към него. Всички въпроси изискват един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Таня Генова преподавател
(Труден)
16
147
1
14.07.2015
» виж всички онлайн тестове от таня генова

Планиране на урок, в който е приложен дидактически проблем

Материал № 1111745, от 16 юли 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 204 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 2,129
Брой символи: 13,688
Цена: 40.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала