Големина на текста:
Висше училище по застраховане и финанси
Дипломна работа на тема:
Ликвидация на щети в ЗК "Евроинс" -
същност, етапи
Дипломант: Научен ръководител
Фак. номер:
Специалност: Застрахователно дело
Гр. София, 2014 г.
Съдържание:
1
Увод..............................................................................................................................................3
Глава I.Същност и характеристики на имущественото застраховане....................................5
1.Същност на застраховка „ Имущество...................................................................................5
2. Форми на застраховане...........................................................................................................6
2.1 Застраховка имущество "Първи риск".................................................................................6
2.2 Пропорционално правило.....................................................................................................7
2.3 Застраховане на действителна стойност..............................................................................8
2.4 Застраховане на възстановителна стойност.......................................................................11
2.5 Лично покритие....................................................................................................................12
2.6 Абонаментно застраховане..................................................................................................14
3.Прилагане на застраховка „Имущество................................................................................18
3.1.Застраховка“Кражба чрез влом и въоръжен грабеж.........................................................19
3.2.Застраховка “Пожар и други щети"....................................................................................22
3.3. Застраховки "Елементарен пожар"и индустриален пожар.............................................26
Глава II. Ликвидация на щети в "Евроинс"- същност и етапи...............................................38
1.Същност на ликвидацията на щети и основни изисквания................................................38
2.Етапи в ликвидацията на щети..............................................................................................40
Глава III .Финансов анализ на имущественото застраховане и тенденции за неговото
развитие.......................................................................................................................................49
1.Финансов анализ на пазара по общо застраховане..............................................................49
2.Кратък анализ на ЗК "Евроинс" АД.......................................................................................55
3. Тенденции за развитие............................................................................................................57
Заключение..................................................................................................................................59
Използвана литература
Увод
2
Фундаментът на всички застрахователни дружества е да се изразяват чрез своите услуги,
техният пласмент, както и обезщетенията.
Производствените фактори в дружествата могат да се опишат като работната сила на
хората, техниките, технологиите, дълготрайните активи... Тези фактори вземат отношение
във всички сфери на застрахователните дружества“ За всяка отделна застраховка, в този
случай "пожар и природни бедствия" и "кражба и грабеж", изисква определена технология,
която е свързана с нейното организиране. Именно тази технология е заложена в Общите
условия на компаниите за съответните продукти. Освен Общите условия, продуктите се
обуславят и от тяхната цена, тази цена се нарича застрахователна премия и е изчислена от
актюера и заложена в застрахователната тарифа. Тази тарифа и Общите условия оформят
материалния аспект на застрахователния продукт. От този продукт зависят отношенията
между застрахован и застраховател с оглед на сключения застрахователен договор
(полица).
Застрахователната полица пък уточнява изискванията към страните, условията по
застраховките, срок и т.н., които принципно са заложени в Кодекса за застраховане.
Продуктите, предлагани от различните застрахователи, са доста разнообразни, поради
възникването на потребностите на хората, но пък от гледна точна на материалност,
оформеност и условия, и пр.за всяка компания те са различни. Това дава широк кръг на
избор за потребителите на застрахователни услуги сами да преценят и изберат в кое
дружество ще се чувстват защитени и ще отговаря на техните потребности, за да сключат
съответната имуществена застраховка.
Не толкова безизвестно е, че застраховката на имущество е най-старата в света. Тя е една
от най-масовите на пазара и е известна с това, че покритията са големи, а премиите -
малки, както и разнообразния избор на рискови покрития.
Всеки човек има право на избор, тук става дума за избора дали да застрахова своето
имущество или не. Собственикът на дадено имущество сам решава дали да се предпази и
да защити своите интереси, тъй като последиците от реализирането на даден риск ще са за
негова сметка, защото държавата не е ангажирана към частната собственост на субектите.
За съжаление все още няма застрахователeн пул срещу катастрофичните рискове, които се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Ликвидация на щети в "Евроинс"

Ликвидация на щети в ЗК "Евроинс" с данни до 2008 и 2014 година....
Изпратен от:
Крис
на 2014-07-11
Добавен в:
Дипломни работи
по Застрахователно дело
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Риск и рискова политика

01 май 2007
·
1,230
·
2
·
555
·
149

Застраховането възниква във връзка с това, че всички физически и юридически лица са заплашени от опасности...
 

Ликвидация на щети при застраховка "Имущество"


Етапите при ликвидацията на щети, както и икономическа информация относно дела на отделните дружества на пазара.
 

Застраховане

19 дек 2008
·
399
·
11
·
2,455
·
319

При имущественото застраховане застрахователната сума служи като база при изчисляването на застрахователната премия...
 

Лично застраховане

11 яну 2008
·
442
·
6
·
2,928
·
169

Тук ще разглеждаме първо животозастраховането и пенсионното застраховане (истинските дългосрочни продукти), след което представяме най-често срещаните продукти от “третия вид”...
 

Застраховане в свободните икономически зони


Система за застраховане в тези зони. Задължения и права на застахованите и застрахователите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по международно застраховане
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 5 курс
Тест за студентите от специалността " Международен Бизнес Мениджмънт" - СА "Д. А. Ценов". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
49
22
1
10 мин
05.08.2013
Тест по застраховане
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 2 курс
Тестът е комбинация от въпросите на тестовете, които се падат на изпитите за втория семестър, от втората година в обучението по застрахователно право в Свищовската Академия.
(Лесен)
42
125
1
1 мин
18.07.2013
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Ликвидация на щети в "Евроинс"

Материал № 1111544, от 11 юли 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 37 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 61
Брой думи: 15,032
Брой символи: 94,578
Цена: 160.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала