Големина на текста:
1. НАУКАТА ЗА БИБЛИОГРАФИЯТА. Теория, история и методика.
Научността на библиографията:
Дълго време в историята понятието“библиография” означавало преди всичко
практически дейности. Но модерната епоха напластява различни значения в този
термин. Вече в средата на ХХ в. Фредсън Бауърс констатира:
“Дескриптивната библиография е една от тези научни области, които могат
да бъдат наречени “чиста” наука и следователно в нея са приложени твърде
взискателни стандарти”.
Какво е библиография?
“Библиография” има старогръцки произход и буквално означава “книгописане”:
??????? = “книга” и ????? = “пиша”;
Около V в. пр. н. е. “библиографи” започнали да наричат преписвачите на книги.
Тази професия била уважавана и почитана в стария свят. Тя изисквала високо равнище
на грамотност и художествено-калиграфски способности. След краха на античния свят
думата “библиография” за дълго излязла от употреба.
Във времето на ранното книгопечатане започнали да наричат понякога
“библиографи” типографите. През първата половина на ХVІІ в. Габриел Ноде и Луи
Жакоб за първи път започнали в своите трудове да използват думата “библиография” в
смисъла на “списък литература”. В епохата на Просвещението понятието
“библиография” вече придобива смисъла на “книгоописание”. Самите библиографски
трудове още дълго време продължават да се наричат “каталози”, “лексикони”,
“библиотеки”, “описи”, “реестри”, “инвентари” и др.
Многозначност на термина “библиография” днес.
-Библиографски труд, библиографски указател;
-Съвкупност от библиографски трудове, обособени по определен признак;
-Наука (или помощна научна дисциплина), предметът и задачите на която се
формулират различно във времето и от отделните автори;
-Практическа (или научнопрактическа) дейност по подготовка на библиографски
пособия и библиографско обслужване на потребителите с информация;
Науката за библиографията
Нейното самостоятелно обособяване станало твърде късно – дълго време
библиографите сами решавали теоретичните, организационните и методическите
въпроси, възникващи в хода на практическата им дейност. Някои автори използват за
нейното назоваване термина теория на библиографията, а други, вече през ХХ в.
библиографознание. Мащабите, значението и сложността на научно- практическата
библиографска дейност в съвременната епоха я превръщат в самостоятелен обект на
науката за библиографията. Разработва проблеми свързани с историята, теорията,
методиката и организацията на тази дейност.
Изследва ролята на библиографската информация като посредник в
комуникативната система “документ потребител”; Предмет на тази дисциплина са
същността и функциите на библиографската информация; Изследва структурата и
закономерностите по създаване, разпространение и използване на библиографската
информация.
Науката за библиографията се дели на три основни аспекта:
- Теория на библиографията;
-Методика на библиографията;
-История на библиографията.
Теория на библиографията
Разработва проблематиката, свързана с обекта, предмета и методите на
библиографията; Изяснява въпроси, свързани с класификацията и терминологията и
определя най-важните библиографски понятия и категории; Установява връзките на
библиографията с други научни области; Лансира нови идеи, които се превръщат в
нови направления и решения в библиографската практика.
Методика на библиографията
Най-рано възникналата дисциплина в рамките на науката за библиографията:
Разработва похватите, правилата и способите, критериите и показателите за качество и
ефективност на практическата библиографска дейност; Съдейства за внедряване на
най-нови технически средства и технологии в практиката по изработване на
библиографските продукти и обслужването с библиографска информация.
История на библиографията
Изучава произхода и развитието на библиографията като цяло или на отделни
нейни дялове от най-старо време до днес; Изследва изворите и причините за
възникването на определени библиографски явления, както и пораждащата ги
историческа, социална и икономическа среда; Изследва използването на
библиографията от различни социални групи; Изследва историческите връзки на
библиографията с дейността на библиотеки, издателства, книготърговци и други
участници в системата на писмените комуникации на различни етапи от развитието им;
2
Изследва процесите формиращи и усъвършенстващи методите на библиографската
работа, еволюцията на типовете и формите на библиографските продукти;
2.ФРЕНСКА, АНГЛО-АМЕРИКАНСКА, РУСКА. Основни школи в
развитието на библиографската наука
Формиране на изследователски библиографски школи
Като отговор на въпроса Какво е това библиография?” в различните езикови
традиции са се формирали и са еволюирали различни мнения и концепции. Отделните
подходи при дефиниране на целите, задачите и социалното значение на
библиографията довеждат до формирането на школи, с определена специфика.
Френска библиологична школа
Библиологията възниква като “теория на библиографията”; Акцентът се поставя
върху съдържателната страна на книгите и на съвкупностите от книги, които са
библиографски регистрирани и по този начин създаващи възможност за разнообразни
изводи и обобщения относно посоките, в които се развива знанието.
От началото на ХХ в., чрез текстовете и инициативите на Пол Отле (1868-1944),
се налага виждането, че обект на регистриране и изследване не са само книгите, а
всички видове носители на информация. Библиологията според Отле е обобщаваща
наука, систематизираща знания за производството, опазването, разпространението и
използването на документитебиблиологията е основа на документологията. През ХХ
в. библиологията и библиографията вече са ясно разграничени и последната се разбира
като част от първата.
Според определението на Луиз Ноел Малклез библиографията е част от “по-
обширната наука библиология, която има за задача да издирва, описва и систематизира
размножените по някакъв способ документи, за да улесни обслужването с тях на
интелектуалната дейност”. В най-ново време в “La Bibliologie” (1987 г.) Робер Естивал
обогатява вижданията на Малклез. Според него библиологията се занимава с
глобалните проблеми на писмените комуникации, а библиографията е нейна
поддисциплина, която изследва комуникативната верига от вторични документи.
Англо-американската школа
Основните принципи на библиографските изследвания са формулирани в
публикации и в дискусиите на Библиографското общество в Лондон, одновано през
1892 г. Сред създателите на тази школа се открояват имената на Алфред Полард (1859–
1944), Роналд Маккероу (1872–1940) и Уолтър Грег (1875-1959). Полард, Маккероу и
Грег и още няколко представители на тяхното поколение са тези, които дават ново
значение и нови цели на библиографията: Библиографията вече не се прилага само при
описването на книги (както е в случая с публикувания през 1926 г. от Полард и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на библиографията

“Дескриптивната библиография е една от тези научни области, които могат да бъдат наречени “чиста” наука и следователно в нея са приложени твърде взискателни стандарти”...
Изпратен от:
славена
на 2014-07-03
Добавен в:
Лекции
по Книгознание, библиотекознание и библиография
Статистика:
63 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Увод в библиографията


Според "Болъшая солветцкая" енциклопедия библиографията е отрасъл на научна и практическа дейност, в задачите на която влизат информацията за произведенията на печата и тяхната активна пропаганда за определени събирателни цели...
 

Курсова работа по теория на библиографията


Сравнение на библиографски указатели - книжен и електронен...
 
Онлайн тестове по Книгознание, библиотекознание и библиография
Библиотечно обслужване на лица със специфични нужди
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Обслужване на лица със специфични нужди в библиотеката. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
14
1
2 мин
18.06.2012
Библиотечно обслужване на хора със специални нужди - 2 вариант
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Тест върху материала за библиотечно обслужване на хора със специални нужди. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
22
1
1 мин
18.06.2012
» виж всички онлайн тестове по книгознание, библиотекознание и библиография

Теория на библиографията

Материал № 1110968, от 03 юли 2014
Свален: 63 пъти
Прегледан: 83 пъти
Предмет: Книгознание, библиотекознание и библиография, Култура и изкуство
Тип: Лекция
Брой страници: 20
Брой думи: 4,430
Брой символи: 29,845

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на библиографията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала